Bezpłatne szkolenia i kursy

Słuchacze studiów podyplomowych mają mozliwość wzięcia udziału w Festiwalu Nauki, podczas którego  wybitni naukowcy, publicyści, ludzie kultury i sztuki, podróżnicy, a także samorządowcy i politycy wyjaśniają w przystępnej formie niezwykle interesujace zagadnienia nauki i życia codziennego.

 

Każdemu słuchaczowi w trakcie trwania studiów zapewniamy udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych w oparciu o analizę potrzeb słuchaczy. W ofercie m.in.: zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym, metody ciągłego doskonalenia, coaching jako narzędzie rozwoju osobistego, trening autoprezentacji i wystąpień publicznych, etykieta w biznesie, trening kreatywnego myślenia, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kurs języka migowego i wiele innych.