Kolejowe studia podyplomowe - nowość w WSB

Intensywny rozwój kolei, rosnąca potrzeba ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu logistyki, spedycji i bezpieczeństwa w transporcie  kolejowym zaowocowała uruchomieniem w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej studiów podyplomowych na kierunkach:

 

Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

 

Opiekun kierunków

 

Patronat merytoryczny nad kierunkami sprawuje prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – wybitny specjalista z dziedziny transportu szynowego, zintegrowanych systemów transportowych oraz logistyki w transporcie.

 

Wśród wykładowców pracownicy Katedry Transportu Szynowego WSB, przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz znani i cenieni praktycy posiadający bogate doświadczenie.

 

Po ukończeniu studiów uczestnicy oprócz otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych mają również możliwość uzyskania uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, Audytora Wewnętrznego Systemu IRIS oraz Audytora Wewnętrznego Systemu ECM.