Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

 
Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla osób aktywnych zawodowo - pracowników mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób - dofinasowanie wynosi 100%), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - wysokość dofinansowania 80%.
 
Na wsparcie rozwoju swoich kompetencji liczyć mogą również przedsiębiorcy, w tym także właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zatrudniają na umowę o pracę chociaż jedną osobę (wymiar etatu nie ma znaczenia).


 
Jakie kierunki studiów podyplomowych można wybrać?

 

Szczególnie polecamy m.in:

1. Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA
2. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3. Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy - z uprawnieniemi Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
4. Menedżer jakości
5. Akademia menedżera sprzedaży
6. Rachunkowość i finanse
7. Kadry i płace w praktyce
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
9. Zarządzanie projektami
10.Akademia profesjonalnego coachingu

 

Pełna oferta studiów – PONAD 100 kierunków -  dostępna jest na stronie internetowej rekrutacja.wsb.edu.pl


Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania?


Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego następuje na podstawie zawartej umowy, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron. Pracodawca musi również podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.


 
Wypełnij wstępny kwestionariusz zgłoszeniowy 


Szczegółowe informacje ws. oferty kształcenia oraz  przygotowania wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych WSB:

 

Aneta Musialik, Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 262 28 05, e-mail: amusialik@wsb.edu.pl

 

Grzegorz Adam  Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji w Cieszynie tel. 33 852 30 94, e-mail: gadam@wsb.edu.pl
 
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.