Nowoczesna biblioteka

Nowoczesna i w pełni wyposażona Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna stanowi centrum kreowania wiedzy na potrzeby prowadzonych badań naukowych, działalności edukacyjnej i rozwoju naukowego użytkowników. Biblioteka gwarantuje dostęp do publikacji naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej, jak również wgląd do światowych źródeł poprzez bazy elektroniczne, który zapewniony jest na terenie Uczelni, jak i zdalnie. Biblioteka Akademicka WSB posiada w swojej ofercie bazy pełnotekstowe polskojęzyczne tj. Legalis, Ibuk Libra, Nasbi, EMIS Intelligence oraz bazy elektroniczne zagraniczne np. Emerald, Elsevier, Springer, Medline, EBSCO. Polskie zasoby nauki udostępniane są za pomocą źródeł bibliograficznych, katalogów centralnych NUKAT, KARO, baz Biblioteki Narodowej oraz baz Open Access.