Słuchacze WSB korzystają


 Studenci i absolwenci mają możliwość skorzystania z dodatkowych agend, gdzie mogą rozwijać umiejętności dydaktyczne czy osobiste, bądź w celach rekreacyjnych.