Świadectwo w języku polskim i angielskim

Możliwość uzyskania świadectwa w dwóch językach, będące dobrą prezentacją dla przyszłych potencjalnych pracodawców.