Warunki studiowania

WARUNKI STUDIOWANIA:


baza dydaktyczna o łącznej powierzchni: ok. 25 000 m2,
siedziba: ścisłe centrum Dąbrowy Górniczej,
zajęcia prowadzone także w: Cieszynie, Olkuszu, Żywcu, Krakowie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Bytomiu,
nowoczesne aule oraz sale audiowizulane (wszystkie wyposażone w system tablic przesuwnych oraz interaktywnych, mini komputery, profesjonalne nagłośnienie, rzutniki, projektory multimedialne, Wi-Fi, wizualizery oraz klimatyzację),
multimedialne labolatoria językowe, labolatoria logopedyczne, fizjoteraupetyczne, logistyczne, translatoryczne,
specjalistyczne komputerowe.