Wiedza ekspercka

Jednym z najważniejszych elementów składających się na całą jakość kształcenia naszych studentów jest niewątpliwie kadra dydaktyczna. Etatowa kadra WSB to pracownicy naukowo-dydaktyczni dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w szkolnictwie wyższym. Kadrę Uczelni oprócz wykładowców etatowych stanowią również wykładowcy z Uniwersytetów, Politechnik, Ekspertów partnerskich oraz wykładowcy z partnerskich Uczelni Zagranicznych.