Atuty uczelni

Renoma studiów i Uczelni

O renomie Uczelni i jakości kształcenia świadczą wysokie pozycje, jakie Wyższa Szkoła Biznesu zajmuje w ogólnopolskich rankingach oraz akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Czytaj więcej

Nr 1 w rankingu szkół wyższych

W 2016 roku w rankingu Fundacji „Perspektywy” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajęła 10 miejsce w krajowym zestawieniu niepublicznych uczelni. Kapituła rankingu wysoko oceniła m.in. poziom umiędzynarodowienia studiów i wysoki potencjał naukowy. Doceniono również nowoczesną infrastrukturę Uczelni.

Czytaj więcej

Nasi studenci

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - poznaj niektrórych z nich

Czytaj więcej

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

W roku akademickim 2017/2018 w Wyższej Szkole  Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizowane będą  studia w dofinansowane na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe oraz w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie na kierunkach Informatyka i Zarządzanie i inżynieria produkcji

Czytaj więcej

Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Dotychczas tak wysoką notą poszczycić mogło się 11 uczelni publicznych w Polsce.

Czytaj więcej

Studia za granicą. Program Erasmus

Studiuj za granicą! Z WSB podczas studiów możesz kształcić się w kilkudziesięciu Uczelniach Wyższych na całym świecie.

Czytaj więcej

Praca dla absolwentów

Wszyscy studenci i absolwenci WSB poszukujący pracy, stażu, informacji o rynku pracy otrzymują profesjonalną pomoc ze strony Akademickiego Biura Karier.

Czytaj więcej

Stypendia już od pierwszego dnia studiów

W WSB zaczynając studia możesz starać się i korzystać z wielu form wsparcia finansowego w trakcie trwania nauki. W roku akademickim 2014/2015 dla studentów rozpoczynających naukę przygotowano różne programy stypendialne:

Czytaj więcej

Indywidualizacja kształcenia

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej opracowała i stosuje wiele, nowoczesnych  form indywidualizacji kształcenia studentów.

Czytaj więcej

Ciekawe życie studenckie

Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsce gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Czytaj więcej

Świetne zaplecze techniczne

Nowoczesna infrastruktura, profesjonalne laboratoria w pełni wykorzystywane są przez studentów do rozwijania swoich zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy praktycznej.

Czytaj więcej

Certyfikaty w WSB

Zobacz jakie możesz zdobyć certyfikaty studiując w Wyższej Szkole Biznesu

Czytaj więcej

Intensywna nauka języków obcych

Wykładowcy języków obcych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kładą duży nacisk na intensywne nauczanie języków obcych.

Czytaj więcej