Akademia WSB w gronie liderów

Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB w pierwszej trójce najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej

Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB znalazł się w pierwszej trójce uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych wśród wszystkich uczelni w Polsce. Akademii WSB na podium towarzyszą: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Perspektywy - Akademia WSB szóstą najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce

W 2018 roku w rankingu Fundacji „Perspektywy” Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zajęła 6. miejsce w krajowym zestawieniu niepublicznych uczelni w Polsce. Kapituła rankingu wysoko oceniła m.in. poziom umiędzynarodowienia studiów i wysoki potencjał naukowy. Doceniono również nowoczesną infrastrukturę Uczelni.

 

Kategoria A - Akademia WSB wśród najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

W latach 2013-2016 Uczelnia uzyskała kategorię naukową A - na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 928/KAT/2013 z dnia 28 października 2013 r. Decyzją nr 935/KAT/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. została przyznana dla Wydziału Nauk Stosowanych kategoria B. W dniu 21.12.2017 r. zostało złożone odwołanie od tej decyzji zawierające argumentację posiadania przez Wydział Nauk Stosowanych dorobku naukowego odpowiadającego kategorii A (postępowanie odwoławcze jest w toku).

 

Multirank - Najlepsza uczelnia biznesowa w Polsce - 7 miejsce w Europie

Akademia WSB (do Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest liderem międzynarodowego rankingu szkół wyższych Multirank, zbudowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia zajmuje 1 miejsce wśród polskich uczelni biznesowych oraz 7 miejsce w zestawieniu 302 uczelni biznesowych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Akademia WSB jest najwyżej notowaną polską szkołą wyższą w tym zestawieniu.

Ranking miał swoją premierę w maju 2014 r. W zestawieniu znalazło się 850 uczelni z całego świata, w tym 34 z Polski.

 

Pierwsze miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika "Home Market" 2014

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zajęła pierwsze miejsce w Polsce w rankingu uczelni wyższych, jaki opublikował miesięcznik Home&Market. To duże wyróżnienie dla naszej uczelni, potwierdzające wysoką jakość kształcenia, ogromne możliwości jakie stoją przed studentami Akademii WSB oraz wartość  prowadzonych badań naukowych. Ranking ukazał się w kwietniowym numerze magazynu Home&Market.

Doceniono również studia podyplomowe

W rankingu czasopisma Home&Market Akademia WSB zajęła 1. miejsce w Polsce jako uczelnia kształcąca na studiach podyplomowych. Wysoko oceniono m.in.: szeroką ofertę kierunków kształcenia, innowacyjność programów nauczania, prowadzenie zajęć przez praktyków-specjalistów, nowoczesną infrastrukturę, możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów oraz kwalifikacji, a także dofinansowanie studiów ze środków Unii Europejskiej.

 

Dobra uczelnia - Dobra praca

Zostaliśmy nagrodzeni za przygotowanie studentów do podjęcia pracy. Doceniono innowacyjne i kreatywne działania na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych, zaangażowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, oraz promocję wśród studentów i absolwentów krajowych i zagranicznych programów stażowych.

 

Akademia WSB Uczelnią Roku

W lutym 2014 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 208 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w kategorii "Uczelnia Roku". Stowarzyszenie w dorocznym plebiscycie nagradza menadżerów instytucji i placówek z terenu województwa śląskiego, wyróżniających się stylem i jakością zarządzania.

 

2. miejsce w Polsce w rankingu tygodnika Wprost

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) w Rankingu Szkół Wyższych przeprowadzonym przez tygodnik WPROST zajęła 1. miejsce w województwie oraz 2. miejsce w Polsce (na ponad 370 Uczelni).  Akademia WSB została wysoko oceniona m.in. za wysoki poziom kształcenia oraz badań naukowych.