6 miejsce w Polsce w rankingu szkół wyższych

Uczelnia z kategorią A

Nasza uczelnia wśród najlepszych uczelni w Polsce. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych (od lutego 2016 roku Wydział Nauk Stosowanych) Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) uzyskał kategorię A w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i  badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych! Tym samym nasza uczelnia została sklasyfikowana na 21 miejscu wśród 93 jednostek ekonomicznych poddanych ocenie uzyskując bardzo wysoką kategorię naukową.

 

W gronie liderów

W 2018 roku w rankingu Fundacji „Perspektywy” Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zajęła 6. miejsce w krajowym zestawieniu niepublicznych uczelni. Kapituła rankingu wysoko oceniła m.in. poziom umiędzynarodowienia studiów i wysoki potencjał naukowy. Doceniono również nowoczesną infrastrukturę Uczelni.

 

Multirank - Najlepsza uczelnia biznesowa w Polsce - 7 miejsce w Europie

Akademia WSB (do Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest liderem międzynarodowego rankingu szkół wyższych Multirank, zbudowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia zajmuje 1 miejsce wśród polskich uczelni biznesowych oraz 7 miejsce w zestawieniu 302 uczelni biznesowych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Akademia WSB jest najwyżej notowaną polską szkołą wyższą w tym zestawieniu.

Ranking miał swoją premierę w maju 2014 r. W zestawieniu znalazło się 850 uczelni z całego świata, w tym 34 z Polski.

 

Pierwsze miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika "Home Market" 2014

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zajęła pierwsze miejsce w Polsce w rankingu uczelni wyższych, jaki opublikował miesięcznik Home&Market. To duże wyróżnienie dla naszej uczelni, potwierdzające wysoką jakość kształcenia, ogromne możliwości jakie stoją przed studentami Akademii WSB oraz wartość  prowadzonych badań naukowych. Ranking ukazał się w kwietniowym numerze magazynu Home&Market.

Doceniono również studia podyplomowe

W rankingu czasopisma Home&Market Akademia WSB zajęła 1. miejsce w Polsce jako uczelnia kształcąca na studiach podyplomowych. Wysoko oceniono m.in.: szeroką ofertę kierunków kształcenia, innowacyjność programów nauczania, prowadzenie zajęć przez praktyków-specjalistów, nowoczesną infrastrukturę, możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów oraz kwalifikacji, a także dofinansowanie studiów ze środków Unii Europejskiej.

 

Dobra uczelnia - Dobra praca

Zostaliśmy nagrodzeni za przygotowanie studentów do podjęcia pracy. Doceniono innowacyjne i kreatywne działania na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych, zaangażowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, oraz promocję wśród studentów i absolwentów krajowych i zagranicznych programów stażowych.

 

Akademia WSB Uczelnią Roku

W lutym 2014 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 208 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w kategorii "Uczelnia Roku". Stowarzyszenie w dorocznym plebiscycie nagradza menadżerów instytucji i placówek z terenu województwa śląskiego, wyróżniających się stylem i jakością zarządzania.

 

2. miejsce w Polsce w rankingu tygodnika Wprost

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) w Rankingu Szkół Wyższych przeprowadzonym przez tygodnik WPROST zajęła 1. miejsce w województwie oraz 2. miejsce w Polsce (na ponad 370 Uczelni).  Akademia WSB została wysoko oceniona m.in. za wysoki poziom kształcenia oraz badań naukowych.