Praca dla absolwentów

 

 

Wszyscy studenci i absolwenci WSB poszukujący pracy, stażu, informacji o rynku pracy otrzymują profesjonalną pomoc ze strony Akademickiego Biura Karier, które jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy oraz agencja poradnictwa zawodowego pod numerem 1088/1a.

 

Akademickie Biuro Karier realizuje swoje zadania poprzez:

  • pomoc studentom w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych
  • gromadzenie informacji o firmach funkcjonujących na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia w nich studentów WSB
  • gromadzenie informacji na temat studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych, fundacji stypendialnych
  • przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
  • udzielanie informacji na temat praktyk, staży zawodowych
  • organizowanie warsztatów dotyczących poruszania się na rynku pracy
  • prowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje interpersonalne
  • organizację spotkań z pracodawcami
  • organizację targów pracy

 

Przejdź na stronę Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Każdy student WSB może umówić się na spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego pracownicy Akademickiego Biura Karier pomogą mu m.in.: poznać swoje predyspozycje zawodowe, pokażą jak należy napisać CV i list motywacyjny, przygotują go do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, wskażą gdzie należy szukać ofert pracy i praktyk. W każdym miesiącu odbywają się dla wszystkich studentów bezpłatne warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy i kształtujące kompetencje interpersonalne. Warsztaty prowadzone są przez pracowników ABK oraz specjalistów z dziedziny rekrutacji i selekcji personelu, psychologów, profesjonalnych trenerów.

 

Ponadto pracownicy ABK posiadają uprawnienia do przeprowadzenia profesjonalnych testów psychologicznych badających osobowość i wybrane kompetencje interpersonalne. Wszyscy zainteresowani działalnością Akademickiego Biura Karier i poszukujący wiedzy o rynku pracy mogą skorzystać z Informatorium. To zbiór informacji na temat najlepszych pracodawców, ogólnopolskich programów staży studenckich, programów stypendialnych, kursów specjalistycznych. W Informatorium każdy student znajdzie także bieżące oferty pracy, praktyk i staży - ABK współpracuje z ponad kilkuset pracodawcami z całego kraju.

 

W każdym tygodniu na stronie internetowej ABK oraz na terenie Uczelni publikowanych jest ok. 20-30 ofert pracy.

 

Akademickie Biuro Karier uczestniczy w rządowym programie aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza Praca" oraz jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Ponadto dwukrotnie otrzymało grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy pozwalający na sfinasowanie dla studentów i absolwentów śląskich uczelni wyższych bezpłatnych szkoleń, warsztatów przedsiębiorczości, targów pracy. Ponadto dzięki pozyskanym funduszom powstał internetowy przewodnik dla poszukujących pracy "Nawigator" i "Twój@ Firm@".