Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

W roku akademickim 2017/2018 Wyższa Szkoła Biznesu zaprasza na studia dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne. 

 

 

 Studia dofinansowane w Dąbrowie Górniczej

 

Studia w  ramach projektów:

 • Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka
 • Start your international career – międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 • Study Business! – międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie

realizowane będą ze 100% dofinasowaniem z Unii Europejskiej.

 

Atuty programu:

 • 100% zajęć w jęz. angielskim
 • Studia bezpłatne
 • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
 • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami biznesu
 • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz praktycy biznesu 
 • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach poprzez: dodatkowe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, projekty praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Specjalistyczne zajęcia z angielskiego języka biznesu i komunikacji międzykulturowej
 • Dwa dodatkowe języki obce oprócz j. angielskiego
 • Gry biznesowe, zajęcia realizowane metodą Learning by Developing (studenckie projekty zespołowe w oparciu o zgłoszony przez pracodawcę realny problem), case study

 

Więcej o studiach dofinansowanych w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

 Studia dofinansowane w Cieszynie

 

 

 

Trwa rekrutacja kandydatów na studia dofinansowane I i II stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu”, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

WSB w Cieszynie zaprasza na bardzo nowoczesne studia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka.

 

Studia w ramach projektu

 

 

Atuty studiów:

 

 • Najnowocześniejsze metody dydaktyczne (m.in. learning by developing )
 • Wykładowcy – praktycy
 • Wizyty studyjne
 • Studia dofinansowane = tańsze - (dofinansowanie sięgajace 3500 zł)

 

Więcej o studiach dofinansowanych w Cieszynie