Studia za granicą. Program Erasmus

Masz szansę

Studia to czas kiedy możesz rozwinąć skrzydła. Masz szanse nie tylko uczestniczenia w nauce, ale także kształtować swoją osobowość, angażując się w życie uczelni. Wybierz uczelnie, która oprócz solidnej dawki wiedzy dostarczy Ci równie wiele pięknych wspomnień. Studiowanie to również doskonała okazja, by zdobywać doświadczenie, kontakty w środowisku naukowym czy umiejętność rozwijania kreatywności. Jeżeli oprócz nauki chcesz realizować ciekawe pomysły w WSB w Dąbrowie Górniczej na pewno znajdziesz dla siebie miejsce. Przekonaj się sam co oprócz nauki oferuję Ci Uczelnia.


Współpraca międzynarodowa jest jedym z priorytetów działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia stwarza studentom możliwość wszechstronnego rozwoju, zarówno podczas wyjazdów stypendialnych, jak i w ramach wykładów i kursów gościnnych w WSB.


WSB utrzymuje kontakty i współpracuje z licznymi Uczelniami zagranicznymi a także organizacjami międzynarodowymi (London Chamber of Commerce and Industry, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Intelligent Business Solutions, BSS Materialflussgruppe, Volkswagen, TESCO SW, Hellweg, Bitsnbrains i inne), obejmując m.in. program wymiany studentów oraz nauczycieli akademickich i pracowników niedydaktycznych, wymianę studencką w ramach praktyk zawodowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń oraz organizację wspólnego programu studiów.


Nasi studenci, absolwenci i pracownicy zdobywają cenne doświadczenie zawodowe jak i prywatne dzięki czemu wzrasta ich konkurencyjność na rynku pracy w Polsce oraz zagranicą.

 

Erasmus +


Program co roku umożliwia studentom wyjazdy za granicę na jednen lub dwa semestry studiów w jednej z licznych zagranicznych uczelni, z którymi WSB łączą umowy o współpracy oraz możliwość odbycia praktyki zawodowej w zagranicznym przedsiębiorstwie. Erasmus + daje szanse również pracownikom dydaktycznym uczelni, stwarzając liczne możliwości udziału w projektach badawczych, konferencjach jak również poszerzenie kręgu akademickich kontaktów.

W maju br. roku w WSB odbyło się wydarzenie International day, w którym wzięło udział ponad 70 osób młodych ludzi z krajów, z którymi Uczelnia współpracuje w programach wymiany studenckiej i kadrowej. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym jak również spotkali się z kadrą akademicką.
 

Erasmus w opinii studentów WSB:

"Praktyka w ramach Erasmusa to niesamowita przygoda. Odbyliśmy ją na jednej z uczelni partnerskich WSB - w Instituto Politechinico de Santarem w Portugalii, pracując w dziale współpracy z zagranicą właśnie przy obsłudze programu Erasmus. Wspieraliśmy także inne działy tej uczelni tj. dział marketingu i dział IT, gdzie zajmowaliśmy się edycją strony internetowej i współuczestniczyliśmy w przygotowaniu uczelnianego newslettera. Nasz portugalski opiekun praktyki przygotował dla nas bardzo ciekawy i dynamiczny program praktyki. Jego wsparcie nie ograniczało się tylko do mentoringu podczas wykonywania przez nas obowiązków zawodowych ? towarzyszył nam także w czasie wolnym, pokazując ciekawe zakątki miasta Santarem, a nawet zorganizował dla nas małe przyjęcie powitalne w swoim domu! Praktyka w ramach Erasmusa to nie tylko praca i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Portugalia kojarzy nam się z dużą ilością słońca, błękitem oceanu, rybami, egzotyczną roślinnością na ulicach, tysiącami rodzajów owoców morza i serów. Życie w Portugalii płynie zupełnie inaczej niż w Polsce czy na Ukrainie, skąd pochodzimy. Dla nas praktyka Erasmusa to okres pełen wyzwań, intensywnej pracy, ale także niezapomnianych wrażeń
 
Maryna Korol Studentka na kierunku Zrządzanie, II rok
Mykola Kazarov Student na kierunku Informatyka, II rok

Lista uczelni partnerskich


Współpraca zagraniczna

Uczelnia gościła również zagranicznych gości, którzy wygłosili referaty dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej. Norwescy goście - przedstawiciele Nesna University College z Norwegii: dr Beata Godejord oraz Cand. Hallstein Hegerholm, brali udział w konferencji podczas której dr Beata Godejord wygłosiła referat pt. Komunikacja i współpraca w wirtualnych środowiskach uczenia się: od wyzwań do szans, natomiast prelekcja Cand. Hallsteina Hegerholm nosiła tytuł Characteristics of flexible education.

W maju specjalnym gościem International days 2014 był profesor prof. Juan J. Garcia Machado z Universidad de Huelva w Hiszpanii. W trackie wizyty profesor wygłosił serię wykładów dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe pt. Financial Markets: An overview on American, Euro-zone and Spanish markets.
 

 

Kierunek Afryka

Po raz pierwszy w marcu 2014 r. powstała inicjatywa Objazdowego Seminarium Dyplomowego do Maroka (Afryka Północna). Głównym celem przedsięwzięcia była eksploracja islamskiej kultury Mahrebu w wymiarze społecznym, kulturowym i religijnym, a także obserwacja społeczeństwa marokańskiego, w szczególności arabsko ? berberyjskiego w etnicznych populacjach obszaru Gór Atlas, Sahary Zachodniej i miast.
 
W wyprawie wzięli udział dr hab. Adrian Siadkowski - Adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSB, naukowo zajmujący się problematyką kultury arabsko -islamskiej; dr hab. Adrian Siadkowski - Adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSB, naukowo zajmujący się problematyką kultury arabsko - islamskiej; Marcin Kefir - z wyksztacenia żołnierz zawodowy z zamiłowaniem do gór i żeglarstwa;
 

 

Zwiedzanie i relaks

Studia w WSB to nie tylko nauka ale również odpoczynek. Coroczny wyjazd integracyjny został zorganizowany w czerwcu 2014 r., w którym wzięło udział blisko 50 studentów. Trasa wycieczki wiodła przez Kraków i Zakopane. Studenci wraz z przewodnikiem zwiedzili Miasto Królów, uczestniczyli w rejsie po Wiśle. Wyjazd był także okazją do zwiedzenia Krupówek i dotarcia nad Morskie Oko, a przede wszystkim świetnej zabawy.
 


Jako jedna z wiodących Uczelni w kraju, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej dąży do kształcenia specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Dąży do umocnienia pozycji na arenie międzynarodowej poprzez zawieranie nowej i kontynuowanie obecnej współpracy z partnerami zagranicznymi oraz aktywną wymianę studentów i kadry naukowej. Internacjonalizacja uczelni to jeden z priorytetów, jaki Wyższa Szkoła Biznesu obrała w ramach realizacji strategii współpracy. Daje możliwość studentom na poszerzanie horyzontów naukowych i prywatnych jak również samorealizacji.