Świetne zaplecze techniczne

Nowoczesna infrastruktura, profesjonalne laboratoria w pełni wykorzystywane są przez studentów do rozwijania swoich zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy praktycznej.

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) posiada nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę. Studenci mają do dyspozycji aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, laboratoria językowe, bibliotekę i czytelnię multimedialną oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe (m.in. siłownię i klub fitness). W podziemiach budynku mieści się klub studencki Amigo 2001, który stał się miejscem spotkań studentów i pracowników Uczelni, a wieczorami zapełnia się wszystkimi, którzy szukają tańca i rozrywki.

 

Plany zajęć, terminy zaliczeń i egzaminów, wszystkie ogłoszenia adresowane do studentów można znaleźć w wirtualnym dziekanacie, dostępnym na stronie www Uczelni i w kioskach internetowych znajdujących się w holu głównym.

 

Studenci Akademii WSB mogą korzystać z czytelni internetowej, ksero, posługują się również elektroniczną legitymacją. Dzięki niej każdy student ma dostęp do elektronicznych zasobów naszej Uczelni, danych związanych z tokiem studiów każdego studenta, jego ocen, odpłatności.

 

Co więcej, może bez problemu odebrać pocztę elektroniczną, przygotować się do zajęć, pobrać z Internetu materiały do egzaminu. Ponadto dzięki legitymacji może drukować i kserować pobrane materiały na ogólnodostępnych uczelnianych kopiarko-drukarkach.

 

Na uczelni oczywiście działa sieć wi-fi.

 

Oprogramowanie dla studentów

DreamSpark - oprogramowanie firmy Microsoft

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest członkiem programu Microsoft DremSpark for Adacemic Institutions , który pozwala na bezpłatne korzystanie w czasie trwania studiów oraz na specjalnych warunkach, po zakończeniu nauki z ogromnej większości oprogramowania firmy Microsoft, w tym systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych, serwerów i innych. Wyjątkiem są podstawowe narzędzie z rodziny Office Systems, takie jak PowerPoint, Outlook, Word oraz Excel, które nie wchodzą w skład pakietu oprogramowania w ramach DreamSpark. Natomiast pozostałe elementy rodziny Office, jak Project, Access, Visio są dostępne dla każdego studenta. Co ważne, oprogramowanie jest dostępne w większości przypadków w polskiej wersji językowej. Więcej

 

AUTODESK for students - oprogramowanie firmy Autodesk

W ramach programu "AutoDesk for Students" studenci Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) mają możliwość niedopłatnego pobrania i korzystania z pakietu oprogramowania firmy AutoDesk. Firma Autodesk jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania 3D mającego zastosowanie w branży rozrywkowej, produkcyjnej, inżynieryjnej. Do jej flagowych produktów należy AutoCAD. Więcej

 

SPSS ARIADNA - Narzędzia IBM SPSS

Dla studentów Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) w ramach programu SPSS ARIADNA udostępniane są bezpłatnie na okres jednego roku akademickiego programy z pakietu IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Statistics to wszechstronny, łatwy w obsłudze zestaw narzędzi do analizy danych i analizy predykcyjnej przeznaczony dla użytkowników biznesowych, analityków i programistów systemów statystycznych.  Więcej

 

Nowoczesne laboratoria

Baza materialno-techniczna należy niewątpliwie do najmocniejszych stron Uczelni. Nasi studenci kształcą się wykorzystując podczas studiów nowoczesny sprzęt. Niewiele uczelni w naszym kraju może pochwalić się tak zaawansowanymi technologiami wykorzystywanymi w procesie kształcenia.

 

W Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej) nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi.  Uczelnia posiada szerokopasmowe łącze internetowe podłączone do Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej SASK.

Zobacz laboratoria Akademii WSB