Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA

Polska Komisja Akredytacyjna to jedyna państwowa instytucja oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Uczelnie podlegają dwóm rodzajom ocen: programowej, gdy oceniana jest jakość kształcenia w ramach jednego kierunku studiów oraz instytucjonalnej, w ramach której ocenie podlega cały wydział uczelni, a więc wszystkie kierunki studiów, studia podyplomowe oraz studia doktoranckie.

 

 

 

Akredytacja instytucjonalna jest kompleksową oceną, w ramach której ocenie podlegają następujące kryteria:

  • strategia rozwoju uczelni,
  • wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia,
  • koncepcja kształcenia,
  • cele i efekty kształcenia na każdym kierunku studiów (w tym studiach podyplomowych i doktoranckich),
  • zasoby kadrowe, finansowe i materialne uczelni,
  • badania naukowe prowadzone w uczelni,
  • współpraca z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
  • wsparcie studentów w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy.

 

 

Ocenę wyróżniającą otrzymuje wydział, który w sposób wyróżniający określił swoją strategię i wzorowo realizuje zapisy wewnętrznego system zapewnienia jakości kształcenia, natomiast pozostałe kryteria oceny realizuje w pełni.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej aż w sześciu kryteriach, na osiem, uzyskała oceny wyróżniające.