Bezpłatne kursy i szkolenia - sprawdź!

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB przygotowało cykl bezpłatnych szkoleń dla słuchaczy studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracji. Szkolenia adresowane są do słuchaczy pierwszych semestrów studiów podyplomowych WSB. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc jedna osoba może zapisać się na jedno wybrane szkolenie.

 

Wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie:

 

Dystrybucja, analiza i wizualizacja danych pochodzących ze środowisk SCADA

Termin szkolenia: 09.02.2016, godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Informatyka

Sylwetka prowadzącego:

dr inż. Paweł Buchwald - doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA.

 

 

 

 

Zarządzanie kulturą organizacji

Termin szkolenia: 02.02.2016, godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Zarządzanie

Sylwetka prowadzącego:

dr Joanna Dzieńdziora - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Wykładowca studiów podyplomowych, MBA, trener biznesu. Specjalista w zakresie koordynowania i wdrażania projektów doradczo-szkoleniowych HR i AC/DC. Realizacja projektów w zakresie oceny kompetencji pracowników, budowy opisów i profili kompetencyjnych stanowisk menedżerskich. Nadzór i koordynacja działań rekrutacyjnych oraz tworzenie zawodowych ścieżek karier, systemów okresowych ocen pracowniczych przy jednoczesnej realizacji programów doradczych.

 

 

Mierzyć siły na zamiary, czyli – zanim zrobimy projekt

Termin szkolenia: 4.02.2016, godz. 17:00 -19:00

Dziedzina:  Zarządzanie

Sylwetka prowadzącego:

dr Piotr Pinoczek - doktor ekonomii w specjalności nauki o zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc przez kilkanaście lat role menedżerskie w kilku dużych organizacjach działających w Polsce i Europie. W ostatnich latach współpracuje z firmami doradczymi, przede wszystkim realizując projekty konsultingowe. Certyfikowany Project i Programm Manager metodyk: Prince 2 (akredytowany trener), International Project Management Association

 

 

 

 

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych z uwzględnieniem podejścia procesowego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających praktyczna wiedzę w zakresie auditowania SZJ oraz wymagań normy ISO 9001. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące sposobów auditowania nowych wymagań które pojawiły się w wersji standardu ISO 9001:2015. Szczególny nacisk będzie położony na kwestie auditowania podejścia procesowego oraz związanych z tym ryzyk.

Termin szkolenia: 4.02.2016, godz. 17.00 -19:00

Dziedzina: Zarządzanie

Sylwetka prowadzącego:

mgr Andrzej Żukowski - Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania. Uznany przez Nigel Bauer & Associates LTD UK, Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems (certyfikat IRCA). Od ponad 15 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH. Posiada również doświadczenia  konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów jakości  (ISO 9001), środowiskowych (ISO 14001), BHP (PN-N-18001) i HACCP   w wielu polskich organizacjach. Dyrektor ds. Edukacji TUV NORD Polska Sp. z o.o.

 

 

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

Termin szkolenia: 5.02.2016, godz. 17:00 -19:00

Dziedzina:  Pedagogika

Sylwetka prowadzącego:

mgr Cecylia Borowska - pedagog z ponad 30-letnią praktyką zawodową w różnego typu szkołach i placówkach specjalistycznych. Od 1999 roku Konsultant ds. Psychologiczno-Pedagogicznych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, autor i realizator ponad 20 projektów grantowych Kuratorium Oświaty w Katowicach. Łącznie przeprowadziła ponad 5000 godzin dydaktycznych, dedykowanych Nauczycielom i Dyrektorom Szkół.

 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym

W ramach kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony informacji przechowywanej w systemach teleinformatycznych, a także poruszony zostanie temat zagrożeń i nadużyć kierowanych przeciwko ochronie informacji.  Omówione zostaną przestępstwa komputerowe oraz wskazane zostaną metody przeciwdziałania zagrożeniom oraz elementy obsługi incydentu pozastandardowego.

Termin szkolenia: 11.02.2016, godz. 17:00 -19:00

Dziedzina:  Informatyka

Sylwetka prowadzącego:

dr inż. Krystian Mączka - specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sądowych Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

 

 

 

 

 

Zmiany w obowiązujących przepisach prawa, nowe umowy terminowe, zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i opiece nad dzieckiem, nowe minimalne wynagrodzenie za pracę, najnowsze wyroki sądu i stanowiska PIP

Termin szkolenia: 24.02.2016, godz. 16:00 -18:00

 Dziedzina: Prawo

Sylwetka prowadzącego:

mgr Przemysław Pogłódek - wspólnik w Kancelarii Prawnej Prawo Pracy i BHP P. Pogłódek, M. Różański S.C., specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

 

 

Dlaczego jedni radzą sobie lepiej w sytuacjach kryzysowych, a inni się im poddają? – znaczenie odporności psychicznej w radzeniu sobie z presją, stresem i wyzwaniami

Termin szkolenia: 02.03.2016, godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Psychologia

Sylwetka prowadzącego:

 

dr Sabina Ratajczak – psycholog, trener, coach, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada licencję do wykorzystywania narzędzia psychometrycznego MTQ48 do badania odporności psychicznej.

 

 

 

 

 

Negocjacje w praktyce bankowej

Termin szkolenia: 3.03.2016, godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Inwestycje przedsiębiorstw, finanse, bankowość

Sylwetka prowadzącego:

dr Rafał Rębilas – dr nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie produktów rynku finansowego i bankowości, praktyk. W latach 2001-2011 zarządzający sprzedażowymi strukturami organizacyjnymi instytucji finansowych. Od 2005 r. oprócz pracy w sektorze bankowym, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autor publikacji z zakresu inwestycji przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem finansowymbw przedsiębiorstwie. W  latach 2011-2015 Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Zarządzanie projektami i procesami – praktyczne klucze do sukcesu

Termin szkolenia: 3.03.2016 , godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Zarządzanie

Sylwetka prowadzącego:

dr Marcin Lis - doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami i innowacjami, systemów zintegrowanych, adiunkt w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych. Był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Pełnił funkcje menedżerskie na uczelni wyższej, m.in. Dziekana Wydziału Zarządzania, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, jak również Przewodniczącego Rady Ekspertów w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dodatkowo jest Wiceprezesem Towarzystwa Naukowego organizacji i Kierownictwa oraz Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem.

 

Realizacja obowiązków administratora danych – zgoda na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny

W czasie warsztatów uczestnicy zidentyfikują zbiory danych osobowych oraz podstawę przetwarzania danych dla przykładowej organizacji oraz wskażą podstawę przetwarzania dla tych zbiorów. Dowiedzą się, w jaki sposób zbierać zgody na przetwarzanie danych oraz dopełnić obowiązku informacyjnego, a także przygotują odpowiednie dokumenty - zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule obowiązku informacyjnego.

Termin szkolenia: 10. 03.2016, godz. 17:00-20:00

Dziedzina: Ochrona danych osobowych

Sylwetka prowadzącego:

mgr Jarosław Żabówka - trener i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

Systemy informatyczne optymalizujące procesy biznesowe związane z zarządzaniem ludźmi

Coraz większe wymagania rynkowe zmuszają organizacje do zwiększenia efektywności zarządzania. Efektywność organizacji uzależniona jest w znacznej mierze od ludzi, ich zaangażowania, kreatywności, inteligencji, kompetencji czy wiedzy.  Dlatego tak ważne są rozwiązania wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizujące procesy HR-owe. Uczestnicy po szkoleniu będą znali istniejące na rynku systemy informatyczne i kryteria doboru rozwiązania do organizacji. Zdobędą wiedzę na temat korzyści z wykorzystania rozwiązań IT. Dodatkowo będą mieli okazję przeprowadzić proces oceny pracowniczej w systemie mHR.  

Termin szkolenia: 4.03.2016 , godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Zarządzanie

Sylwetka prowadzącego:

mgr Anna Kurka - posiada ponad 10 letnie doświadczeniebiznesowe w branży HR, m.in. w zakresie sprzedaży, zarządzania, rekrutacji, oceny i szkoleń pracowników w polskich i międzynarodowych organizacjach. Certyfikowany trener biznesu. Od 2012 roku związanaz firmą BPSC S.A. producentem systemów informatycznych m.in. do zarządzania kapitałem ludzkim.

 

 

 

 

Postępowanie po zdarzeniach przestępczych – gdy jestem ofiarą przestępstwa

Szkolenie będzie miało na celu wskazanie rozwiązań dla osób, które chciałyby nieco więcej wiedzieć o tym, co robić i jak postępować, gdy staną się ofiarami różnych przestępstw. W trakcie szkolenia zostaną omówione również sprawy dotyczące wykroczeń drogowych.

Termin szkolenia: 9.03.2016 , godz. 17:00-19:00

Dziedzina: Administracja

Sylwetka prowadzącego:

mgr Dawid Kaszuba - wykładowca-praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół bezpieczeństwa publicznego z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, problematyki patologii społecznych, zagadnień prawnych, m.in. problematyki wykroczeniowej, karnej oraz nauki o państwie i prawie.

 

Zagrożenia i zabezpieczenia domowych sieci bezprzewodowych

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom zapewniania bezpieczeństwa i rozwiązywania typowych problemów zabezpieczania prostych sieci bezprzewodowych opartych o 802.11, czyli popularnych sieciach WiFi. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną typowe konstrukcje sieci, sposoby zabezpieczania, a także sprawdzania ewentualnych źródeł zagrożeń w domowej sieci. Szkolenie skoncentrowane jest na pracy sieci o rozmiarach sieci domowej lub małego biura. 

Termin szkolenia: 15.03.2016, 17:00-20:00

Dziedzina: Technologie informacyjne

Sylwetka prowadzącego:

dr inż. Maciej Rostański - Kierownik Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania naukowe koncentruje na realizacji zaawansowanych sieci komputerowych dla przedsiębiorstw wraz z zagadnieniami wysokiej dostępności i odporności na błędy, jednakże, jako zawsze zaciekawiony internauta, posiada w swoim dorobku prace na temat technologii internetowych i sieci społecznościowych. Działalność praktyczną prowadzi obecnie w ramach konsultacji i prac nad systemami wirtualizacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik i instruktor Akademii Lokalnej Cisco Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY