Dofinansowanie na rozwój kompetencji i kwalifikacji

 

Uzyskaj dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze w formie:

 • szkoleń
 • studiów podyplomowych
 • e-learningu
 • kursów zawodowych
 • doradztwa
 • mentoringu
 • coachingu

z Bazy Usług Rozwojowych PARP
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Dla przedsiębiorców i pracowników:

 • mikroprzedsiębiorstw
 • małych przedsiębiorstw
 • średnich przedsiębiorstw

 

 

Wysokość dofinansowania:

do 100 tys. zł na przedsiębiorstwo,
do 7,5 tys. zł na pracownika

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

 

 

Akademia WSB jako "Operator" w procesie uzyskania dofinansowania:

 • możliwość załatwienia formalności w siedzibie Twojej firmy!
 • bezpłatną pomoc w rejestracji w BUR i na każdym etapie dofinanowania
 • szybki proces rekrutacji i rozliczeń
 • doświadczony personel
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
   

Jak otrzymać dofinansowanie?

 

                       

 

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 16.04.2018 r. zmianie uległa dotychczasowa nazwa Uczelni - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i brzmi ona: Akademia WSB.

W związku z powyższym od 16.04.2018 r. wprowadzone zostały nowe wzory wszystkich dokumentów projektowych u wszystkich partnerów projektu. Uprzejmie prosimy o przygotowywanie i składanie wniosków wyłącznie na nowych wzorach.

W dniu 4.04.2018 r. wprowadzono nowy dokument do umowy Formularz określający status uczestnika projektu do umowyObowiązkiem pracodawcy będzie dostarczenie do Operatora po wydaniu pozytywnej decyzji o możliwości dofinansowania, a przed podpisaniem umowy, powyższych formularzy określających status uczestnika projektu dla każdego z kwalifikowalnych pracowników przedsiębiorcy zgodnie ze złożonymi wcześniej formularzami uczestnika.

 

Biura Obsługi Klienta

 

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C

bokdabrowa@wsb.edu.pl

tel. 885 511 800

tel. 695 888 806

   

Wydział Zamiejscowy
w Cieszynie Akademii WSB
ul. Frysztacka 44

bokcieszyn@wsb.edu.pl

tel. 887 333 500

tel. 887 700 440

 
 


Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, piątek, sobota: 7:00-15:00
środa, czwartek: 10:00-18:00

 

   

Skontaktuj się z konsultantem i umów na indywidualne doradztwo

infolinia: (32) 706 10 91
e-mail: operator@wsb.edu.pl
informacja o projekcie: wsb.edu.pl/operator

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 16.04.2018 r.

UWAGA! Dokumenty kompletne, bez błędów, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. Dokumenty, w których stwierdzono nieprawidłowości, a Przedsiębiorca ich nie skoryguje w wyznaczonym terminie –  nie będą dalej rozpatrywane.

 

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowanej usługi rozwojowej.

Dokumentacja rekrutacyjna (Nowe wzory od 16.04.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

W przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to: - orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub- orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub- orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia lub w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego: orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów (dotyczy wszystkich umów zawieranych od 16.04.2018)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

Nabór tylko dla grupy pracowników w wieku 50+

Szanowni Państwo, zgodnie z pkt. IV.66.e.iv Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, od dnia 16 czerwca br. do odwołania, ogłaszamy nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla osób w wieku 50 lat i więcej. Nabór dedykowany obowiązuje we wszystkich Biurach Obsługi Klienta w ramach projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego".

---------------------------------------------------------------------------------

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”

Uprzejmnie informujemy, iż z uwagi na ogromną liczbę przyjętych wniosków ogłaszamy od 11 do 15 czerwca br. dni bez naboru we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.
BOK będzie otwarty dla zainteresowanych (bez możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych):
• w Cieszynie i Dąbrowie Górniczej w dniach 11 oraz 12 czerwca w godz. 7:00 - 15:00 (zamknięcie BOK w terminie 13-15 czerwca br. nie powoduje wstrzymania prac nad wcześniej zarejestrowanymi dokumentami zgłoszeniowymi),
• w Gliwicach w dniach 11 do 15 czerwca w godz. 8:00 – 16:00,
• w Rybniku w dniach 11 oraz 15 czerwca w godz. 8:00 – 16:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Informujemy, iż WUP w Katowicach przygotowuje obecnie aktualizację dokumentów związanych z funkcjonowaniem PSF na terenie województwa śląskiego, m.in.:
opis systemu PSF, regulamin naboru do projektu, umowa wsparcia, dokumenty rekrutacyjne.

Zmiany będą wynikały z wejścia w życie rozporządzenia RODO i ustawy Prawo przedsiębiorców.

Uprzejmie prosimy śledzić stronę Operatora w celu ewentualnego złożenia dokumentów na odpowiednich wzorach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – BOK Dąbrowa Górnicza i BOK Cieszyn

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 16.05-21.05.2018 r. Akademia WSB zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej oraz Cieszynie będą otwarte w godzinach: 16.05.2018, 17.05.2018 - 10:00-15:00 oraz 18.05.2018, 19.05.2018 r., 21.05.2018- 7:00-15:00. Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Tychach, Rybniku, Gliwicach. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem http://operatorpsf.riph.com.pl/#partnerzy.

-------------------------------------

Informacja o dniach bez naboru w BOK Dąbrowa Górnicza oraz BOK Cieszyn w 2018 roku

Akademia WSB informuje o planowanych dniach bez naboru ( w tym z zamkniętym BOK lub skróconych godzinach pracy) w okresie 1.01.2018-31.12.2018 r. w BOK Dąbrowa Górnicza oraz BOK Cieszyn:

31.03.2018 - BOK zamknięte

30.04.2018

02.05.2018 – BOK zamknięte

01.06.2018 – BOK zamknięte

02.06.2018 – BOK zamknięte

02.11.2018

03.11.2018

10.11.2018

22.12.2018 – BOK zamknięte

24.12.2018 – BOK zamknięte

27.12.2018– skrócone godziny pracy BOK do 15:00

28.12.2018

29.12.2018 – BOK zamknięte

31.12.2018 – BOK zamknięte

------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca wydłużenia terminu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i podpisywania umów o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Akademia WSB jako Operator PSF informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych formularzy zgłoszeniowych, termin weryfikacji dokumentów i podpisywania umów do odwołania ulega wydłużeniu (Regulamin projektu § 2 pkt.8).

Ponadto Akademia WSB jako Operator PSF informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych formularzy rozliczeniowych, termin ich weryfikacji ulega wydłużeniu do 15 dni do odwołania. (Regulamin § 6 pkt.14).

--------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca współpracy w zakresie pozyskiwania dofinansowań

Informujemy, że Akademia WSB pełniąc rolę Operatora PSF nie współpracuje z osobami świadczącymi usługi w zakresie pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe. Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na usługi rozwojowe oraz ich rozliczenia można uzyskać bezpłatnie pod nr telefonu 32 706 10 91 lub na naszej stronie internetowej www.wsb.edu.pl/operator.

Przypominamy, że głównym założeniem Podmiotowego Systemu Finansowania jest samodzielny i świadomy wybór usług w BUR przez Przedsiębiorców, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

----------------------------------------------------------------------------------

Proces blokowania Karty Usługi

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR) od dnia 8 stycznia 2018 r. będzie uruchamiać proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry – blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych

------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:

Informacja o nieplanowanym dniu bez naboru i zamkniętych BOK- 30.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o nieplanowanych dniach bez naboru i zamkniętych BOK- 21-22.02.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.02.2018 oraz 22.02.2018 r. Akademia WSB – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie

Informujemy, że nieplanowane przerwy w naborze wniosków o dofinansowanie, tj, dni bez naboru w grudniu 2017 to:

20.12.2017 przerwa w naborze wniosków - BOK czynne od 11:00 do 15:00

21.12.2017 przerwa w naborze wniosków - BOK czynne od 11:00 do 15:00

22.12.2017 przerwa w naborze wniosków

---------------------------------

Informacja dotycząca płatności za zrealizowane usługi rozwojowe

Akademia WSB informuje, iż w związku z brakiem dostępności środków na rachunku bankowym projektu, płatności za zrealizowane usługi rozwojowe będą dokonywane po otrzymaniu transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych § 5. Rozliczenie wydatków, ust. 10).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że planowane przerwy w naborze wniosków o dofinansowanie tj. dni bez naboru to:

2.11.2017         BOK czynne od 11:00 do 15:00

3.11.2017

4.11.2017

9.11.2017         BOK czynne od 11:00 do 15:00

10.11.2017

13.11.2017

9.12.2017         BOK nieczynne

14.12.2017       BOK czynne od 11:00 do 15:00

15.12.2017

23.12.2017       BOK nieczynne

27.12.2017       BOK nieczynne

28.12.2017       BOK czynne od 11:00 do 15:00

29.12.2017

30.12.2017       BOK nieczynne


Projekt „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                    

                                               

Często zadawane pytania

Ogólne:

1. Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jak działa?

BUR – Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza usług prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP). Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym. Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Więcej informacji na temat BUR można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

2. Czym jest Podmiotowy System Finansowania (PSF) w województwie śląskim?

Podmiotowy System Finansowania to sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jego pracowników oraz osób fizycznych oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach RPO WSL 2014-2020. Dzięki PSF przedsiębiorcy mogą samodzielnie wybierać szkolenia lub inne usługi ze specjalnej bazy (BUR) zawierającej ofertę w największym stopniu odpowiadającą ich aktualnym potrzebom. Przedsiębiorcy mogą także za pośrednictwem bazy zgłaszać zapotrzebowanie na daną usługę, jeśli nie znajdą jej wśród już dostępnych na platformie.

3. Gdzie mogę uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych?

Dofinansowanie do usług rozwojowych można uzyskać u operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim. Jednym z operatorów jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dofinansowanie można uzyskać w Biurach Obsługi Klienta:

   

BOK Dąbrowa Górnicza

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

     

e-mail: bokdabrowa@wsb.edu.pl
tel.: 32/706 10 91 (wewn. 14)
kom. 885 511 800, 695 888 806

Godziny otwarcia BOK (od 1 września 2017 r.)
Poniedziałek, wtorek, piątek, sobota: 7:00-15:00
Środa, czwartek: 10:00-18:00

 
 

BOK Cieszyn

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademia WSB
Ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn

 

   

e-mail: bokcieszyn@wsb.edu.pl
tel.: 32/706 10 91 (wewn. 12)
kom. 887 333 500, 887 700 440

Godziny otwarcia BOK (od 1 września 2017 r.)
Poniedziałek, wtorek, piątek, sobota: 7:00-15:00
Środa, czwartek: 10:00-18:00

 

 

Operatorzy PSF w województwie śląskim to:

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
  partnerzy:
  - MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k., Warszawa
  - Akademia WSB
  - WASKO S.A., Gliwice.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  partnerzy:
  - Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,
  - Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,
  - WYG Consulting Sp. z o.o., Warszawa.
 • Fundusz Górnośląski S.A.
 • Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Sp.k.  
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  partner:
  - Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

4. Jak wygląda ścieżka postępowania w sytuacji chęci skorzystania z dofinansowanych usług rozwojowych?

 • Schemat postępowania w celu pozyskania dofinansowania do usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania:
 • Przedsiębiorca poszukuje usług rozwojowych, z których chce skorzystać na stronie BUR (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/),
 • Po znalezieniu odpowiedniej usługi rejestruje się w BUR,
 • Przedsiębiorca wypełnia i przekazuje operatorowi PSF dokumenty niezbędne do podpisania umowy na dofinansowanie usługi rozwojowej,
 • Po weryfikacji dokumentów przedsiębiorca zgłasza się do operatora i podpisuje z nim umowę dotyczącą dofinansowania wybranej usługi rozwojowej,
 • Operator nadaje przedsiębiorcy ID wsparcia w systemie BUR,
 • Z chwilą nadania ID przedsiębiorca jest widoczny w systemie jako podmiot uprawniony do uzyskania dofinansowania do konkretnej usługi rozwojowej,
 • Instytucja szkoleniowa „widzi” ID w systemie i wie, że otrzyma zapłatę za szkolenie, które zrealizuje u niej ten przedsiębiorca,
 • Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 • Przedsiębiorca wpłaca na konto operatora wkład własny oraz VAT (jeśli dotyczy),
 • Operator rezerwuje dla przedsiębiorcy określoną pulę środków na dofinansowanie usługi rozwojowej,
 • Wybrana usługa rozwojowa jest realizowana,
 • Po zrealizowaniu usługi przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca usługi wypełniają ankietę dot. zrealizowanej usługi,
 • Wykonawca usługi wystawia fakturę za usługę,
 • Przedsiębiorca przekazuje fakturę oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi do operatora, który po ich weryfikacji płaci 100% ceny szkolenia na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę.

5. Czy rekrutacja na usługi dofinansowane prowadzona jest w trybie ciągłym?

Tak, nabór na dofinansowane usługi rozwojowe i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w ramach naboru.

6. Czy można wziąć udział w kilku różnych usługach rozwojowych? Czy usługi powinny być prowadzone przez jedną firmę?

Przedsiębiorstwo oraz jego pracownicy mogą skorzystać z kilku usług rozwojowych w różnym terminie (do momentu osiągniecia założonych limitów finansowych – limity finansowe zobacz „Dofinansowanie z UE” pytanie nr 13). Usługi rozwojowe nie muszą być prowadzone przez jednego usługodawcę. Przedsiębiorca ma możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby rozwojowe firmy/pracowników.

7. Czy na usługę rozwojową muszę zapisać się poprzez BUR? Czy mogę zrobić to bezpośrednio w podmiocie realizującym usługę?

Aby uzyskać dofinansowanie do usługi rozwojowej należy obowiązkowo zapisać się na usługę poprzez BUR. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania bez zgłoszenia się na usługę przez Bazę Usług Rozwojowych bezpośrednio w podmiocie realizującym usługę, jednakże w celu zapisania się na usługę przez BUR można skorzystać ze wsparcia konsultantów ds. rekrutacji w Biurach Obsługi Klienta.

8. Jakie korzyści płyną z zapisania się na usługę rozwojową widniejącą w Bazie Usług Rozwojowych?

Główną korzyść płynącą z wyboru usługi widniejącej w Bazie Usług Rozwojowych stanowi możliwość dofinansowania usługi w wysokości od 50% do 80% jej wartości. Inne korzyści to m.in.:

 • profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami,
 • pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców (system ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami),
 • unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

9. Od kiedy można ubiegać się o dofinansowanie usługi rozwojowej?

O dofinansowanie można ubiegać się od 01.10.2017r.

10. Od kiedy można rozpocząć udział w dofinansowanej usłudze rozwojowej?

Dofinansowanie można uzyskać na usługi rozwojowe realizowane od 01.10.2017r.

11. Czy mogę skorzystać z usługi odbywającej się poza województwem śląskim?

Można skorzystać z usługi rozwojowej odbywającej się poza woj. śląskim, jednak w takim przypadku operator PSF, z którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20%. W uzasadnionych przypadkach operator może odstąpić od obniżania dofinansowania usługi rozwojowej realizowanej poza terenem województwa (np. jeśli zostanie udowodnione, że wykonanie takiej usługi na terenie woj. śląskiego jest niemożliwe lub koszt wykonania usługi na terenie województwa byłby zdecydowanie wyższy niż poza nim).

Formalności:

1. Jakich formalności należy dopełnić aby otrzymać dofinansowanie?

Podstawą dofinansowania usługi rozwojowej jest umowa o dofinansowanie (umowa wsparcia) zawarta pomiędzy operatorem PSF, a przedsiębiorcą. Przed podpisaniem umowy wsparcia przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednią usługę rozwojową w BUR (wybrana usługa rozwojowa musi posiadać zaznaczoną opcję „możliwość dofinansowania”). Zapisuje się na usługę poprzez BUR. Wypełnia dokumenty rekrutacyjne u operatora, podpisuje umowę. Następnie przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi (wysokość wkładu własnego zostaje wyliczona przez operatora). Ponadto, aby uzyskać dofinansowanie do usługi rozwojowej, usługa musi zostać zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi oraz zakończyć się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

2. Na ile wcześniej przed rozpoczęciem usługi rozwojowej powinienem zgłosić chęć ubiegania się o dofinansowanie? Do kogo zgłaszam chęć skorzystania z dofinansowania?

Co do zasady przedsiębiorca powinien złożyć dokumenty do ubiegania się o wsparcie na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej. Dokumenty należy złożyć u operatora PSF na terenie województwa śląskiego.

3. Jakich formalności należy dopełnić, aby rozliczyć usługę?

Aby rozliczyć usługę, po jej zakończeniu należy:

 • wypełnić ankietę oceniającą usługę (ankietę wypełnia przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca usługi) oraz
 • dostarczyć wniosek o rozlicznie usługi do operatora wraz z załącznikami (kopię faktury za usługę, kopię zaświadczenia ukończenia przez danego uczestnika indywidualnego usługi rozwojowej wydane przez podmiot świadczący usługę, kopię potwierdzenia zapłaty kosztów niekwalifikowalnych, w tym VAT – jeśli dotyczy, kopię potwierdzenia zapłaty różnicy pomiędzy wartością faktury a sumą dofinansowania wniesionego wkładu własnego – jeśli dotyczy oraz oświadczenie o nr rachunku bankowego, na który ma być ewentualnie zwrócony przez operatora wkład własny).

Dokumenty powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na podstawie dokumentów rozliczeniowych, operator zapłaci podmiotowi, który wyświadczył usługę na rzecz przedsiębiorcy (wykona przelew środków na rachunek bankowy usługodawcy. Przelew będzie uwzględniał całość kosztów za usługę, na które będzie się składało udzielone dofinansowanie, wkład własny przekazany operatorowi po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz ewentualnie VAT) .

Dofinansowanie z UE:

1. Jakie usługi objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie,
 • kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie,
 • studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA,
 • doradztwo,
 • mentoring i coaching,
 • e-learning.

Usługę należy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Tylko usługi widniejące w bazie oraz oznaczone informacją o możliwości dofinansowania podlegają dofinansowaniu. Baza dostępna jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.  Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie przez pracodawcę jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

Pełen wykaz dofinansowanych usług rozwojowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej dostępny jest pod adresem: ………………………………………….

2.  W ramach jakich branż mogę otrzymać dofinansowanie na usługi?

Główne kategorie usług widniejące w Bazie Usług Rozwojowych, w ramach których można uzyskać dofinansowanie to: administracja i organizacje, artystyczne, ekologia, finanse, informatyka, języki, logistyka, marketing, medycyna, motoryzacja, organizacja, prawo, psychologia, szkolnictwo, techniczne, tematyka unijna, umiejętności osobiste, zarządzanie zasobami ludzkimi, zawodowe, zdrowie i uroda, inne. Główne kategorie usług dzielą się na podkategorie, cały wykaz usług dostępny jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych? Jakie są kryteria zaliczania przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie do poszczególnych grup MMŚP?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. śląskiego (dofinansowanie zarówno dla właścicieli firm jak i ich pracowników, partnerów, wspólników itd.), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR;
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR;
 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR.

Przedsiębiorca w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej.

4. Czy mogę zgłosić się na usługę rozwojową i otrzymać dofinansowanie bez udziału/wiedzy mojego pracodawcy?

Osoby korzystające z usług rozwojowych muszą być skierowane do udziału w usługach przez przedsiębiorcę dla którego pracują. Nie ma możliwości zgłoszenia się na usługę indywidualnie.

5. Czy prowadząc jednoosobową działalność mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Tak, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można ubiegać się o dofinansowanie na usługi rozwojowe.

6. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą a jednocześnie będąc zatrudnionym na etacie u innego przedsiębiorcy mogę skorzystać z dofinansowania?

Tak, w opisanej sytuacji można skorzystać z dofinansowania. O dofinansowanie może ubiegać się zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą (dofinansowanie do usługi realizowanej dla osoby prowadzącej działalność), jak i przedsiębiorca (dofinansowanie do usługi dla pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie).

7. Czy pracownik zatrudniony w firmie na pół etatu lub w oparciu o umowę cywilno-prawną może brać udział w dofinansowanej usłudze rozwojowej?

W ramach usług rozwojowych oferowanych dla MMŚP obowiązuje szeroka definicja pracownika. Pracownicy to osoby nie tylko zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również umowy cywilno-prawnej. Z usług rozwojowych mogą korzystać także właściciele, wspólnicy, partnerzy, itd. W przypadku umów o pracę nie ma znaczenia wymiar etatu, czas trwania umowy oraz jej rodzaj (okres próbny, czas określony itd.). Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru pracownika, który zostanie „delegowany” do udziału w usłudze rozwojowej. Ważnym jednak jest, iż aby rozliczyć usługę pracownik z niej korzystający musi posiadać status pracownika u przedsiębiorcy kierującego go na usługę rozwojową przez cały okres trwania usługi (od momentu zgłoszenia na usługę/podpisania umowy o dofinansowanie usługi, poprzez jej realizację, aż po wypełnienie ankiety oceniającej usługę/rozliczenie usługi u operatora udzielającego dofinansowania).

8. Co w sytuacji jeśli pracownik zgłoszony na usługę rozwojową przez pracodawcę rozwiąże umowę o pracę w trakcie trwania usługi? Czy przedsiębiorcy należy się dofinansowanie?

Niestety w zaistniałej sytuacji dofinansowanie nie zostanie udzielone. Pracownik musi być zatrudniony u przedsiębiorcy kierującego go na usługę rozwojową przez cały okres trwania usługi (od momentu zgłoszenia na usługę, aż po wypełnienie ankiety oceniającej usługę/rozliczenie usługi u operatora udzielającego dofinansowania). Przedsiębiorca będzie musiał pokryć koszty zrealizowanej usługi rozwojowej z własnych środków. Wkład własny wniesiony przez przedsiębiorcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie zostanie zwrócony na wskazany rachunek bankowy.

9. Czy jeśli jestem pracownikiem fundacji mogę skorzystać z dofinansowanych usług rozwojowych?

Pracownicy fundacji nie mają możliwości skorzystania z dofinansowania do usług rozwojowych. Dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.) działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową, fundacje natomiast nie działają w celach zarobkowych.

10. W jakiej formie otrzymam dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Przedsiębiorca nie otrzymuje gotówki na samodzielną zapłatę za wyświadczone na jego rzecz usługi rozwojowe. Operator na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej rezerwuje w swoim systemie środki finansowe dla przedsiębiorcy. Następnie dokona przelewu środków na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę rozwojową po jej zakończeniu, na podstawie dyspozycji zawartej we Wniosku o rozliczenie usługi złożonym przez przedsiębiorcę. Operator przekaże przedsiębiorcy potwierdzenie wykonania przelewu środków/zapłaty za usługę rozwojową. Dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa, którego pracownicy korzystali z usług rozwojowych.  

11. Jaki poziom dofinansowania mogę otrzymać?

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

 • 50%  - poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich.
 • 70% - poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych.
 • W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów (kryteria dodatkowe – zobacz pytanie nr 12).
 • 80% - poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

12. Jakie dodatkowe kryteria/warunki należy spełnić, aby zwiększyć poziom dofinansowania do usługi rozwojowej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw? O ile % zostanie zwiększone dofinansowanie jeśli spełnię kryteria dodatkowe?

Zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich następuje po spełnieniu wskazanych kryteriów (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
a)    jeżeli przedsiębiorstwo osiąga przychody z działalności w ramach co najmniej jednej z branż (zwiększenie dofinansowania o 10%):

 • kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczne oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju: branża usług profesjonalnych (sekcja M, branża turystyczna (sekcja i - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), branża finansowa (sekcja K) oraz branża oświatowa (sekcja P);
 • o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj.  prowadzących działalność w ramach sekcji: C Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja;

b)    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 6% (zwiększenie dofinansowania o 10%);
c)    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach w przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 35,97% (zwiększenie dofinansowania o 10%);
d)    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ w przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 26,04% (zwiększenie dofinansowania o 10%).

13. Do wysokości jakich kwot mogę otrzymać wsparcie? Czy są jakieś limity finansowe?

Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł na jedno przedsiębiorstwo w projekcie. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika aktualnie wynosi maks. 7.500 zł. Limit na usługę rozwojową wynosi 15.000 zł.

14. Czy jest możliwość aby osoba niepełnosprawna otrzymała dodatkowe dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (bez mikroprzedsiębiorstw) dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika niepełnosprawnego o 10%. Ponadto  poziom dofinansowania można zwiększać w przypadku pracowników 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach (również o 10%). Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wartości usługi.

15. Czy z dofinansowania do usług rozwojowych (w tym realizowanych przez WSB w Dąbrowie Górniczej) mogą skorzystać jedynie pracownicy MMŚP z województwa śląskiego?

Tak, usługi rozwojowe kierowane są wyłącznie do MMŚP - pracowników przedsiębiorstw, z terenu województwa śląskiego.

16. Czy przedsiębiorca sam może szkolić swoich pracowników i uzyskać na to dofinansowanie?

Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z Opisem systemu wdrażania PSF w woj. śląskim nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

 • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
 • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto, nie ma możliwości, aby przedsiębiorca sam sobie wystawił fakturę za usługę, a jest ona niezbędna do rozliczenia usługi i uzyskania dofinansowania.

17. Czy są jakieś usługi rozwojowe, w ramach których nie mogę uzyskać dofinansowania?

Nie jest możliwe dofinansowanie usługi rozwojowej, która:

 • polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo,
 • obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania,
 • dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

18. Czy pracownicy oddziałów/fili przedsiębiorstw, których główna siedziba znajduje się poza terenem woj. śląskiego mogą skorzystać z dofinansowania?

Pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę główną poza województwem śląskim a oddział na terenie województwa śląskiego mogą skorzystać z dofinansowania jako uczestnik PSF w woj. śląskim pod warunkiem, że  jednostka terenowa (oddział/filia)  posiada odrębny względem podmiotu głównego numer identyfikacji podatkowej NIP.

Płatności:

1. Jakie koszty muszę ponieść chcąc wziąć udział w usłudze rozwojowej?

Aby wziąć udział w usłudze rozwojowej należy wpłacić na konto operatora PSF:

 • wkład własny stanowiący od 20% do 50% wartości usługi (wysokość wkładu własnego będzie uzależniona od poziomu uzyskanego dofinansowania określanego na podstawie wielkości przedsiębiorstwa oraz kryteriów dodatkowych (50%-80%) i zostanie wyliczony przez operatora) – w terminie 5 dni od podpisania umowy wsparcia,
 • podatek VAT od usługi (w terminie 5 dni od podpisania umowy wsparcia) – jedynie w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskać podatek VAT oraz
 • jeśli wystąpi – różnicę pomiędzy wartością wystawionej przez podmiot świadczący usługę faktury a sumą dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.

2. W jakiej formie powinienem wnieść wkład własny, w gotówce czy przelewem bankowym?

Wkład własny należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez operatora PSF, u którego podpisywana jest umowa na dofinansowanie usługi rozwojowej. Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy wynika z zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego w formie gotówkowej.

3.  Czy jeśli uczestniczę w usłudze wyjazdowej (np. szkolenie poza miejscem zamieszkania) otrzymam zwrot kosztów dojazdów, noclegów, posiłków?

W ramach dofinansowania nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową. Przedsiębiorstwo nie otrzyma zwrotu kosztów dojazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia, poniesionych w związku z uczestnictwem pracowników w usługach rozwojowych poza miejscem zamieszkania.

4. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zwolnienia z opłat (wkładu własnego) w ramach dofinansowanych usług rozwojowych, w których chcę wziąć udział?

Nie ma możliwości zwolnienia z opłat. Wniesienie wkładu własnego jest obligatoryjne.

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW:

Dokumentacja rekrutacyjna (Wybrane nowe wzory od 4.04.2018 r. do 16.04.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

W przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to: - orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub- orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub- orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia lub w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego: orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów zawartych od 21.02.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARE WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 3.04.2018 r. - W PRZYPADKU WEZWAŃ DO KOREKTY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO 3.04.2018 R. WŁĄCZNIE PROSIMY SKORZYSTAĆ Z WZORÓW PONIŻEJ:

Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

STARE WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 20.02.2018 r. - W PRZYPADKU WEZWAŃ DO KOREKTY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO 20.02.2018 R. WŁĄCZNIE PROSIMY SKORZYSTAĆ Z WZORÓW PONIŻEJ:

Dokumenty zgłoszeniowe (stare wzory obowiązujące tylko do złożenia korekty dokumentacji zgłoszeniowej złożonej od 19.12.2017-20.02.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty do rozliczenia umów zawartych do dokumentacji zgłoszeniowej złożonej od 19.12.2017 r. do 20.02.2018 r.

Dokumenty do rozliczenia umów zawartych do dokumentacji zgłoszeniowej złożonej do 18.12.2017 r.