Dzień bezpłatnych szkoleń

Dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, pogłębiać i aktualizować wiedzę, poznać wybitnych praktyków w wielu dziedzinach i zdobyć nowe kwalifikacje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 18 lutego 2017 r. organizuje Dzień Bezpłatnych Szkoleń.

 

09.00: Powitanie w Auli Maximum

09.30-11.30: Szkolenia

 

Analiza rynku wynagrodzeń pod kątem projektowania systemu motywacyjnego

Zajęcia zorganizowane w 4-5 osobowych grupach. Uczestnicy samodzielnie ale pod kierunkiem prowadzącego dokonają analizy rynku wynagrodzeń z uwzględnieniem specyfiki: rynku, regionu, branży. Na tej podstawie zaproponują politykę płac dla dowolnie zdefiniowanej organizacji. Całość poprzedzona krótkim wykładem na temat rynku wynagrodzeń, zasad jego badania i celów takich analiz. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji kilka wersji raportu płacowego (rzeczywistego).

 

Termin szkolenia: 18.02.2017

Dziedzina: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylwetka prowadzącego: mgr Robert Manikowski

 

Doświadczenie zawodowe wiąże od ponad 20 lat z różnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił obowiązki Dyrektora Personalnego w „Węglozbyt” i Intercell Sp. z o.o. W Spółce Intercell odpowiedzialny był między innymi za wdrożenia strategicznej karty wyników oraz Zarządzania Przez Cele (ZPC). Doświadczenia doradcze zdobywał w firmach Neuman Polska oraz Deloitte. Obecnie jest Partnerem Keystone Business Advisory.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Relacja trener - grupa, jako najistotniejszy czynnik efektywności procesu szkoleniowego

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają kluczowe narzędzia budowania bliskiej relacji z grupą. Poruszymy zagadnienie efektu pierwszego wrażenia, od czego zależy i jak nim zarządzać. Biorący udział w warsztacie dowiedzą się na czym polega synchronizacja z uczestnikami szkoleń i jak ją stosować w praktyce. Doświadczą budowania kontaktu panoramicznego i przetrenują zasady uważnej obecności w relacji z uczestnikami swoich szkoleń w oparciu o model Speaking Circles.

 

Termin szkolenia: 18.02.2017

Dziedzina: Rozwój kompetencji trenera biznesu 

Sylwetka prowadzącego: mgr Konrad Wilk

 

Certyfikowany przez Multi-Level Coaching, Trop Group, MindSonar, Speaking Circles,  akredytowany przez ICF, coach, mentor, trener, mówca. Nazywa siebie oduczycielem, ponieważ głównie wspiera swoich klientów w wyzwalaniu się z trudnych uwarunkowań, neutralizowaniu ograniczających przekonań, które blokują im dostęp do własnej autentyczności i pełni osobistego potencjału. Dotychczas przeprowadził ponad 1450 godzin coachingu indywidualnego, 320 godzin coachingu grupowego i ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów. Przemawia i prowadzi zajęcia na najlepszych polskich uczelniach, jak: Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE, UŁ, CC, WSB i inne. Działając we współpracy z firmą Pasja GDT szkoli, uczy i wspiera przedstawicieli biznesu na terenie całego kraju. Preferowane nurty, z jakich korzysta w pracy indywidualnej, to: transformatywny, transpersonalny, systemowy, pozytywny i procesowy. Twórca programu TY® poświęconego kompleksowej pracy z człowiekiem nad odkrywaniem jego własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej - w 2017 roku ukaże się jego książka na ten temat. Autor podróżniczo rozwojowej książki „Naga Asu” opartej o jego 6 letnią podróż po Afryce, Ameryce Południowej, a przede wszystkim Południowej Azji. Obecny w mediach, udziela wywiadów,  opublikował ponad 100 artykułów. Przez 1,5 roku pełnił rolę eksperta magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu. Pasjonat reggae, jazzu, muzyki klasycznej, wspinaczek wysokogórskich i nurkowania, maratończyk.

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Praktyczne klucze do sukcesu. Efektywnie zarządzaj projektem i procesem

Termin szkolenia: 18.02.2017

Dziedzina: Zarządzanie

Sylwetka prowadzącego: dr Marcin Lis

 

Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacjami, systemów zintegrowanych, adiunkt w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte  w międzynarodowych firmach usługowych. Był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Pełnił funkcje menedżerskie na uczelni wyższej. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, jak również Przewodniczącego Rady Ekspertów w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dodatkowo jest Wiceprezesem Towarzystwa Naukowego organizacji i Kierownictwa oraz Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Nowe europejskie zasady ochrony danych osobowych. Najważniejsze zmiany, wytyczne dla inspektora ochrony danych

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie geneza Rozporządzenia Ogólnego, które 25 maja 2018 zastąpi ustawę o ochronie danych osobowych. Uczestnicy zajęć dowiedzą się na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do wdrożenia nowych zasad i jakie działania podjąć już teraz. Omówione zostaną nowe wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych osobowych.

 

Termin szkolenia: 18.02.2017

Dziedzina: Ochrona danych osobowych

Sylwetka prowadzącego: mgr Jarosław Żabówka

 

Specjalista ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. Administrator bezpieczeństwa informacji, audytor normy ISO 27001 i manager IT. Doświadczony informatyk i specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych. Trener, autor artykułów i popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Właściciel firmy www.proInfoSec.pl, pełni rolę administratora bezpieczeństwa informacji w podmiotach administracji publicznej oraz wspomaga małe i duże przedsiębiorstwa w tworzeniu systemów zarządzania ochroną danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Występuje jako prelegent w trakcie branżowych konferencji oraz prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.  Członek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Termin szkolenia: 18.02.2017

Dziedzina: Studia z zakresu transportu i logistyki

Sylwetka prowadzącego: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

 

Kierownik Katedry Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Członek Komitetu Transportu PAN, biegły i ekspert sądowy, prokuratury i NIK w zakresie transportu szynowego, ekspert i recenzent NCBR, prowadzi zajęcia na kierunku: zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, ocena ryzyka w transporcie, technika i eksploatacja pojazdów szynowych i infrastruktury transportowej.

 

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Coaching innowacji w biznesie

W jaki sposób można pobudzić myślenie twórcze? I jak się owo myślenie przekłada na rozwiązywanie problemów? Na warsztacie uczestnicy poznają metody coachingowego wspierania kreatywności i osiągania celów w biznesie.

 

Termin szkolenia: 18.02.2017

Dziedzina: Coaching, zarządzanie, psychologia biznesu

Sylwetka prowadzącego: dr n. hum. Magda Fres

 

Certyfikowana i akredytowana przy Izbie Coachingu coach, superwizor, psycholog ze specjalizacją interpersonalną i menedżerską. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu, właścicielka Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu. Członkini Creativity Coaching Association. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi w różnych środowiskach przy wyzwaniach związanych z życiem prywatnym i zawodowym.

 

 

Zarejestruj się...»