Ekonomia

Opis kierunku

Ekonomista to zawód uniwersalny. Wszechstronna wiedza ekonomiczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie zarządza się ludźmi, finansami czy dobrami materialnymi. Wiedza i umiejętności absolwenta ekonomii są przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych w charakterze specjalisty, na stanowiskach niższego i średniego szczebla kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych, instytucjach typu non - profit, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Ekonomia w Akademii WSB to:

 - praktyczna wiedza z zakresu ekonomii, w tym rynków i produktów finansowych,

 - zajęcia z praktykami (ekspertami finansowymi, bankowcami, menedżerami rynku ubezpieczeń),

 - specjalność rachunkowość i podatki w ujęciu księgowego,

 - warsztaty przygotowujące do pracy w bankowości, ubezpieczeniach, działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw,

 - dla zainteresowanych praktyki w środowisku pracy.

 

Absolwent ekonomii w Akademii WSB posiada wiedzę:

- z zakresu teoretycznych podstaw ekonomii, narzędzi, szczególnie matematycznych i informatycznych, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty,
- ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, polityki, historii gospodarczej i in.

 

a także umiejętności:

- trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej,
- wykorzystywania analiz ekonomicznych,
- swobodnego posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty,
- samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych.

Posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.

Kierunek ekonomia uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Gdzie szukać pracy?

"W Polsce, nazywanej centrum księgowym Europy, cały czas rośnie popyt na finansistów. Zarobki tej grupy zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły średnio o połowę."

Gazeta Praca, 06.10.2008 r.

Ekonomia, to obszar zawodowy, który w Raporcie "Foresight kadr nowoczesnej gospodarki" przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uplasował się w ścisłej czołówce tzw. zawodów przyszłościowych. Ekonomiści znajdują pracę w każdej dziedzinie gospodarki. Na absolwentów kierunku czeka praca między innymi w: bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach developerskich, instytucjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami, firmach konsultingowych w zakresie zagadnień inwestycyjnych oraz gospodarki nieruchomościami, biurach rachunkowych, działach finansowych, księgowych.

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów),

Tryb studiów:

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Analityk rynku - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Bankowość i ubezpieczenia - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Ekonomia menedżerska - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Ekonomia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z wieloma podmiotami finansowymi, jest to m.in. Bank BGŻ, Bank BPH, ING, PKO Bank Polski. Studenci mogą czerpać także z doświadczenia Domu Maklerskiego BDM S.A. Wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej bankowości w Polsce służy również Związek Banków Polskich.