Ekonomia

Opis kierunku

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i realizowane w ramach projektu  „Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu".

 

Studiuj z pracodawcą - studia dofinansowane z UE

W nowym roku akademickim Akademia WSB uruchamia unikatowy, praktyczny program kształcenia studentów ekonomii, który przygotuje ich do rozpoczęcia pracy w branży BPO/SCC (Business Process Outsourcing).

Firmy z sektora centrum usług są coraz ważniejszym elementem polskiego rynku pracy. Szacuje się, że do 2020 roku polski rynek BPO/SSC będzie miał 250 - 300 tys. wolnych wakatów do obsadzenia. Aglomeracja katowicka na mapie centrów usług wspólnych uplasowała się na 5 miejscu w skali kraju, dziesiątym w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniając ponad 16 tys. osób. w centrach usług. W aglomeracji katowickiej zlokalizowane są 74 centra usług, należące do 64 inwestorów z 14 państw m.in.: General Motors Manufacturing Poland,  ArcelorMittal, Capgemini, Dunlop, EUVIC, Future Processing, Gallup Arteria Management,  IBM GSDC, ING Services, PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint Gobain, Sopra Steria, Unilever Poland Services. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm oraz potencjalne nowe inwestycje zakłada się, że w 2020 r. w aglomeracji katowickiej, w branży centrów usług wspólnych będzie zatrudnionych ok. 22 000 osób.

 


Ekonomista to zawód uniwersalny. Wszechstronna wiedza ekonomiczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie zarządza się ludźmi, finansami czy dobrami materialnymi. Wiedza i umiejętności absolwenta ekonomii są przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych w charakterze specjalisty, na stanowiskach niższego i średniego szczebla kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych, instytucjach typu non - profit, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Ekonomia w Akademii WSB to:

 - praktyczna wiedza z zakresu ekonomii, w tym rynków i produktów finansowych,

 - zajęcia z praktykami (ekspertami finansowymi, bankowcami, menedżerami rynku ubezpieczeń),

 - specjalność rachunkowość i podatki w ujęciu księgowego,

 - warsztaty przygotowujące do pracy w bankowości, ubezpieczeniach, działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw,

 - dla zainteresowanych praktyki w środowisku pracy.

 

Wybierz ekonomię a weźmiesz udział w dodatkowych:

a. wysokiej jakości programach stażowych organizowane u partnerów z branży BPO

b. programie rozwoju kompetencji w ramach, którego zrealizowane będą:

  • certyfikowane kursy językowe: angielski język biznesu, angielski język finansowy, angielski język informatyczny, angielski język prezentacji i wystąpień publicznych, certyfikat językowy TOEIC, kurs drugiego języka obcego;
  • warsztaty kształcące kompetencje komunikacyjne i analityczne:  komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa w organizacji biznesowej,  współpraca zespołowa, zarządzanie czasem i organizacja pracy, Problem Solving, warsztaty Design Thinking;
  • szkolenia zawodowe m.in.: zarządzanie projektami, obsługa klienta w Help Desk, raportowanie i analiza danych w call center, finanse korporacyjne,  Excel dla zaawansowanych, wprowadzenie do zintegrowanych systemów informatycznych, wprowadzenie do baz danych, analizowanie i rozwiązywanie problemów użytkowników systemów IT;

c. wizytach studyjnych u pracodawców z sektora BPO/SCC/IT,

d. spotkaniach z praktykami i zajęciach projektowych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Globalnym Centrum Usług Biznesowych (GBS) General Motors Manufacturing Poland

 

Absolwent ekonomii w Akademii WSB posiada wiedzę:

- z zakresu teoretycznych podstaw ekonomii, narzędzi, szczególnie matematycznych i informatycznych, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty,
- ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, polityki, historii gospodarczej i in.

 

a także umiejętności:

- trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej,
- wykorzystywania analiz ekonomicznych,
- swobodnego posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty,
- samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych.

Posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.

Kierunek ekonomia uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Gdzie szukać pracy?

"W Polsce, nazywanej centrum księgowym Europy, cały czas rośnie popyt na finansistów. Zarobki tej grupy zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły średnio o połowę."

Gazeta Praca, 06.10.2008 r.

Ekonomia, to obszar zawodowy, który w Raporcie "Foresight kadr nowoczesnej gospodarki" przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uplasował się w ścisłej czołówce tzw. zawodów przyszłościowych. Ekonomiści znajdują pracę w każdej dziedzinie gospodarki. Na absolwentów kierunku czeka praca między innymi w: bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach developerskich, instytucjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami, firmach konsultingowych w zakresie zagadnień inwestycyjnych oraz gospodarki nieruchomościami, biurach rachunkowych, działach finansowych, księgowych.

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów),

Tryb studiów:

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Analityk rynku - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Bankowość i ubezpieczenia - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Ekonomia menedżerska - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Ekonomia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z wieloma podmiotami finansowymi, jest to m.in. Bank BGŻ, Bank BPH, ING, PKO Bank Polski. Studenci mogą czerpać także z doświadczenia Domu Maklerskiego BDM S.A. Wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej bankowości w Polsce służy również Związek Banków Polskich.