Filologia angielska

Opis kierunku

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i realizowane w ramach projektu  „Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu".

 

Studiuj z pracodawcą - studia dofinansowane z UE

W roku akademickim 2018/2019 Akademia WSB uruchamia unikatowy, praktyczny program kształcenia filologów, który przygotuje ich do rozpoczęcia pracy w branży BPO/SCC (Business Process Outsourcing).

Firmy z sektora centrum usług są coraz ważniejszym elementem polskiego rynku pracy. Szacuje się, że do 2020 roku polski rynek BPO/SSC będzie miał 250 - 300 tys. wolnych wakatów do obsadzenia. Aglomeracja katowicka na mapie centrów usług wspólnych uplasowała się na 5 miejscu w skali kraju, dziesiątym w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniając ponad 16 tys. osób. w centrach usług. W aglomeracji katowickiej zlokalizowane są 74 centra usług, należące do 64 inwestorów z 14 państw m.in.: General Motors Manufacturing Poland,  ArcelorMittal, Capgemini, Dunlop, EUVIC, Future Processing, Gallup Arteria Management,  IBM GSDC, ING Services, PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint Gobain, Sopra Steria, Unilever Poland Services. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm oraz potencjalne nowe inwestycje zakłada się, że w 2020 r. w aglomeracji katowickiej, w branży centrów usług wspólnych będzie zatrudnionych ok. 22 000 osób.


Jeżeli jesteś humanistą, interesujesz się kulturą, literaturą, zjawiskami społecznymi, chcesz pracować na stanowisku tłumacza lub pracować w zagranicznych korporacjach, w środowisku międzykulturowyn, jesteś pasjonatem uczenia się języków obcych, chcesz biegle mówić po angielsku i/lub niemiecku

to zostań studentem ANGLISTYKI w Akademii WSB!

 

Filologia angielska w Akademii WSB to:

 • praktyczne kształcenie, (przewaga warsztatów, zajęć ćwiczeniowych),
 • ciekawe specjalizacje studiów np.:  specjalność tłumaczeniowa,
 • specjalność tłumaczeniowa (w tym: tłumaczenia ustne, pisemne, konferencyjne, przysięgłe),
 • bezpłatny dostęp dla studentów do informatycznych aplikacji wspomagających tłumaczenia, np. MemoQ,
 • kursy języka specjalistycznego (angielski język biznesu, medyczny, prawny, techniczny),
 • drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub rosyjski,
 • dodatkowe zajęcia praktyczne, np. tłumaczenia tekstów informatycznych, przekład literacki, kontrola jakości tłumaczeń
 • zajęcia z native speakers
 • zajęcia w laboratorium translatorycznym

 

Wybierz filologię a weźmiesz udział w dodatkowych:

a. wysokiej jakości programach stażowych organizowane u partnerów z branży BPO

b. programie rozwoju kompetencji w ramach, którego zrealizowane będą:

 • certyfikowane kursy językowe: angielski język biznesu, angielski język finansowy, angielski język informatyczny, angielski język prezentacji i wystąpień publicznych, certyfikat językowy TOEIC, kurs drugiego języka obcego;
 • warsztaty kształcące kompetencje komunikacyjne i analityczne:  komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa w organizacji biznesowej,  współpraca zespołowa, zarządzanie czasem i organizacja pracy, Problem Solving, warsztaty Design Thinking;
 • szkolenia zawodowe m.in.: zarządzanie projektami, obsługa klienta w Help Desk, raportowanie i analiza danych w call center, finanse korporacyjne,  Excel dla zaawansowanych, wprowadzenie do zintegrowanych systemów informatycznych, wprowadzenie do baz danych, analizowanie i rozwiązywanie problemów użytkowników systemów IT;

c. wizytach studyjnych u pracodawców z sektora BPO/SCC/IT,

d. spotkaniach z praktykami i zajęciach projektowych.

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Globalnym Centrum Usług Biznesowych (GBS) General Motors Manufacturing Poland

 

Język perfect - ale to nie wszystko

Absolwent kierunku filologia, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno humanistycznego i językowego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego.

W ramach studiów 750 godz. zajęć przeznaczone jest na zajęcia lektoratowe z jęz. angielskiego. Pozostałe wykłady prowadzone są w języku angielskim.

 

Kierunek filologia angielska wybrałyśmy ze względu na ogromną fascynację językiem angielskim oraz chęć powiązania z nim swojej przyszłości. Studia pozwalają nam nie tylko na poszerzenie naszej wiedzy w zakresie języka angielskiego, ale również na poznanie jego historii, budowy itp. W ramach studiowania mamy tez możliwość udziału w zagranicznych projektach, m.in. Erasmus, które są wspaniałym doświadczeniem

Studentki Wyzszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dominika Szpak, Martyna Chaberka, Agata Słodczyk
Studentki kierunku  Filologia angielska

 

To co najważniejsze - wiedza i umiejętności:

Absolwent Anglistyki posiada wiedzę z zakresu: językoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii języka angielskiego, gramatyki, metodyki nauczania języków obcych, posługiwania się specjalistycznym słownictwem.

Posiada umiejętności w zakresie: poprawnego wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach społecznych; swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania, posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posługiwania się językiem angielskim naukowym, poprawnego redagowania tekstów, ciągłego doskonalenia uczenia się języków obcych i wykorzystywania specjalistycznych umiejętności zdobytych w ramach specjalności studiów

 

„Akademia WSB to uczelnia, która kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne. Moje praktyki realizowałem w studio, zajmującym się tłumaczeniami filmów i przekładem książek z języka angielskiego na polski. Mogłem nie tylko doszlifować swoją dość dobrą już znajomość języka, ale przede wszystkim poznać techniki tłumaczeniowe, które teraz wykorzystuje na co dzień. Od dwóch lat w ramach działalności mojej firmy, którą jest Agencja Artystyczna Ikar, wykorzystuję zdobyte podczas praktyk umiejętności tłumaczeniowe, jednocześnie podejmując się projektów dotyczących oprawy muzycznej i fotografii.”

 

Łukasz Kazanecki

 

Łukasz Kazanecki,
Kierunek: Filologia angielska, III sem.

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów)

Tryb studiów:

studia I-ego stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Filologia angielska z językiem hiszpańskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem niemieckim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem rosyjskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Język angielski w biznesie i w turystyce - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Specjalność tłumaczeniowa - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem kierunku jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.

konsulat