Filologia angielska

Opis kierunku

Jeżeli jesteś humanistą, interesujesz się kulturą, literaturą, zjawiskami społecznymi, chcesz pracować na stanowisku tłumacza lub pracować w zagranicznych korporacjach, w środowisku międzykulturowyn, jesteś pasjonatem uczenia się języków obcych, chcesz biegle mówić po angielsku i/lub niemiecku - zostań studentem ANGLISTYKI w Akademii WSB!

 

Filologia angielska w Akademii WSB to:

  • praktyczne kształcenie, (przewaga warsztatów, zajęć ćwiczeniowych),
  • ciekawe specjalizacje studiów np.:  specjalność tłumaczeniowa,
  • specjalność tłumaczeniowa (w tym: tłumaczenia ustne, pisemne, konferencyjne, przysięgłe),
  • bezpłatny dostęp dla studentów do informatycznych aplikacji wspomagających tłumaczenia, np. MemoQ,
  • kursy języka specjalistycznego (angielski język biznesu, medyczny, prawny, techniczny),
  • drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub rosyjski,
  • dodatkowe zajęcia praktyczne, np. tłumaczenia tekstów informatycznych, przekład literacki, kontrola jakości tłumaczeń
  • zajęcia z native speakers
  • zajęcia w laboratorium translatorycznym

 

Język perfect - ale to nie wszystko

Absolwent kierunku filologia, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno humanistycznego i językowego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego.

W ramach studiów 750 godz. zajęć przeznaczone jest na zajęcia lektoratowe z jęz. angielskiego. Pozostałe wykłady prowadzone są w języku angielskim.

 

Kierunek filologia angielska wybrałyśmy ze względu na ogromną fascynację językiem angielskim oraz chęć powiązania z nim swojej przyszłości. Studia pozwalają nam nie tylko na poszerzenie naszej wiedzy w zakresie języka angielskiego, ale również na poznanie jego historii, budowy itp. W ramach studiowania mamy tez możliwość udziału w zagranicznych projektach, m.in. Erasmus, które są wspaniałym doświadczeniem

Studentki Wyzszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dominika Szpak, Martyna Chaberka, Agata Słodczyk
Studentki kierunku  Filologia angielska

 

To co najważniejsze - wiedza i umiejętności:

Absolwent Anglistyki posiada wiedzę z zakresu: językoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii języka angielskiego, gramatyki, metodyki nauczania języków obcych, posługiwania się specjalistycznym słownictwem.

Posiada umiejętności w zakresie: poprawnego wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach społecznych; swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania, posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posługiwania się językiem angielskim naukowym, poprawnego redagowania tekstów, ciągłego doskonalenia uczenia się języków obcych i wykorzystywania specjalistycznych umiejętności zdobytych w ramach specjalności studiów

 

„Akademia WSB to uczelnia, która kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne. Moje praktyki realizowałem w studio, zajmującym się tłumaczeniami filmów i przekładem książek z języka angielskiego na polski. Mogłem nie tylko doszlifować swoją dość dobrą już znajomość języka, ale przede wszystkim poznać techniki tłumaczeniowe, które teraz wykorzystuje na co dzień. Od dwóch lat w ramach działalności mojej firmy, którą jest Agencja Artystyczna Ikar, wykorzystuję zdobyte podczas praktyk umiejętności tłumaczeniowe, jednocześnie podejmując się projektów dotyczących oprawy muzycznej i fotografii.”

 

Łukasz Kazanecki

 

Łukasz Kazanecki,
Kierunek: Filologia angielska, III sem.

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów)

Tryb studiów:

studia I-ego stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Filologia angielska z językiem chińskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem hiszpańskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem niemieckim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem rosyjskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Język angielski w biznesie i w turystyce - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Specjalność tłumaczeniowa - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem kierunku jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.

konsulat