Finanse i Rachunkowość

Opis kierunku

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów, rachunkowości i rozliczeń podatkowych lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.
 

Absolwent studiów na tym kierunku posiada profesjonalną wiedzę z zakresu: 

 • finansów,
 • ryzyka w finansach,
 • rachunkowości finansowej,
 • funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

 

Jest specjalistą w zakresie podatków. Atutem kierunku jest wysoce praktyczny charakter studiów. Dzięki warsztatom prowadzonym przez praktyków w dziedzinie finansów (księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, menedżerów bankowych) oraz stażom zawodowym absolwent nie tylko posiada wiedzę na wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianych finansów, ale również:

 

 • umie przeprowadzić analizę finansową podmiotu gospodarczego oraz zaproponować na tej podstawie kierunki zmian,
 • potrafi wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów finansowych oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu,
 • potrafi ocenić skutki finansowe podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie,
 • może pełnić samodzielnie funkcję księgowego i zarobkowo oferować usługę  prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego specjalisty:

 • w instytucjach finansowych (bankach, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach leasingowych, faktoringowych, firmach doradztwa finansowego),
 • w pionach finansów (analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej,
 • jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów),

Tryb studiów:

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności


Finanse i inwestycje giełdowe - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Finanse na rynkach międzynarodowych - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Finanse przedsiębiorstw - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Rachunkowość i podatki - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Finanse, rachunkowość i podatki - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne/stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Partnerzy