Fizjoterapia

Opis kierunku

Stajesz przed wyborem kierunku studiów…

Wydaje Ci się, że praca z ludźmi jest idealna dla Ciebie?
Chcesz być fizjoterapeutą z powołania? Z nami pomoc innym będzie dla Ciebie priorytetem.

To wspaniałe plany, które ma większość fizjoterapeutów. W Akademii WSB marzenia się spełniają!
W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesną i kompleksową rehabilitacją. 

 

* - 28.07.2017 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Nauk Stosowanych Akademii WSB uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia

Jak to robimy?

 • Organizujemy zajęcia we współpracy z najlepszymi ośrodkami z regionu tj; Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach czy Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej. 
 • Pokazujemy i testujemy nowy sprzęt terapeutyczny mi.in – falę uderzeniową i egzoszkielet do nauki chodu dla pacjentów po urazie rdzenia.
 • Posiadamy profesjonalenie wyposażone laboratoria kinezyterapii, fizykoterapii, masażu  
 • Zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną – lekarze i fizjoterapeuci praktycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem
 • Realizujemy zajęcia kliniczne w placówkach medycznych m.in.: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu

Gwarantujemy praktyczne przygotowanie do zawodu  - 1560 godzinami praktyk zawodowych

 

 • Organizujemy ciekawe zajęcia studyjne – anatomia w prosektorium, z wizualizacją 3D, 
 • Uczymy anatomii palpacyjnej - anatomia na „żywym” człowieku 
 • Prowadzimy kształcenie doskonalące w zawodzie fizjoterapeuty  - kurs kinesiotapingu, drenażu limfatycznego, masażu klasycznego, trening wg koncepcji TRX, trening funkcjonalny w sporcie
 • Ponadto : poza godzinami zajęć można w gronie „fizjozaplaeńców” w ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii tworzyć trójwymiarowe obrazy kręgosłupa oraz badać stan naczyń krwionośnych u seniorów, a realizowane badania naukowe to krok do pierwszych publikacji i wystąpień publicznych. 

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ GDZIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ

 

Opinia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Program studiów na kierunku Fizjoterapia uzyskał pozytywna opinię Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Absolwent kierunku Fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności.

 

Umiejętności

Studiujac w Akademii WSB zdobywa umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

 

Atuty kierunku Fizjoterapia w Akademii WSB:

 • Przewaga zajęć praktycznych (75% zajęć realizowana w formie ćwiczeń, laboratoriów i ćwiczeń klinicznych prowadzonych w placówkach szpitalnych).
 • Dodatkowe zajęcia, np. z zakresu fizjoterapii w geriatrii, komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, psychologii.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych.
 • Zajęcia w profesjonalnych laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii, masażu.
 • Fachowa kadra dydaktyczna - wszyscy nauczyciele to czynni fizykoterapeuci, lekarze z wieloletnim stażem i specjalistycznym doświadczeniem.
 • Zajęcia kliniczne w placówkach medycznych: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Szpital Miejski w Świętochłowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Szpital Miejski w Siemianowicach, Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

 

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

Nasz absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 

Warunek przyjęcia na studia

Wypełnione skierowanie i zaświadczenie od lekarza (przed wybraniem się do lekarza należy uzyskać pieczątkę i podpis z Akademii WSB na skierowaniu)

 

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ GDZIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ

Specjalności


Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Fizjoterapia - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Fizjoterapia - Studia jednolite magisterskie Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 394 zł 150 zł * 394 zł 500 zł 500 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 500 zł 500 zł 540 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

 

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne). Studenci kierunku Fizjoterapia mają szeroki wachlarz wyboru miejsca, w którym mogą odbyć staż lub praktyki. Wśród partnerów znalazły się najważniejsze szpitale i ośrodki fizjoterapii w naszym regionie m.in. Szpital im św. Barbary w Sosnowcu - jeden z największych placówek tego typu.