Fizjoterapia

Opis kierunku

Atuty kierunku Fizjoterapia w WSB:

 • Przewaga zajęć praktycznych (75% zajęć realizowana w formie ćwiczeń, laboratoriów i ćwiczeń klinicznych prowadzonych w placówkach szpitalnych).
 • 920 godzin praktyk.
 • Dodatkowe zajęcia, np. z zakresu fizjoterapii w geriatrii, komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, psychologii.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych.
 • Kurs z zakresu kinesiotapingu w ramach zajęć studiów.
 • Zajęcia w profesjonalnych laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii, masażu.
 • Fachowa kadra dydaktyczna - wszyscy nauczyciele to czynni fizykoterapeuci, lekarze z wieloletnim stażem i specjalistycznym doświadczeniem.
 • Zajęcia kliniczne w placówkach medycznych: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji.

 

Opinia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Program studiów na kierunku Fizjoterapia uzyskał pozytywna opinię Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Absolwent kierunku Fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności.

 

Umiejętności

Studiujac w WSB zdobywa umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

 

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

Nasz absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

Specjalności


Fizjoterapia - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Fizjoterapia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 500 zł 540 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 500 zł 540 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 200 zł 200 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne). Studenci kierunku Fizjoterapia mają szeroki wachlarz wyboru miejsca, w którym mogą odbyć staż lub praktyki. Wśród partnerów znalazły się najważniejsze szpitale i ośrodki fizjoterapii w naszym regionie m.in. Szpital im św. Barbary w Sosnowcu - jeden z największych placówek tego typu.