Logistyka

Opis kierunku

Absolwent kierunku Logistyka (studia inżynierskie) w Akademii WSB posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego i rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

 

 

Logistyka w Akademii WSB to:

 • praktyczne specjalności:  Logistyka i transport, Zarządzanie portami lotniczymi,
 • praktyczny program kształcenia (współpraca oraz konsultacje merytoryczne z przedsiębiorcami m.in. Raben, TUV Nord Polska, GTL),
 • wykorzystywanie w procesie kształcenia specjalistycznego oprogramowania m.in. system Formica, Flexsim oraz Compass, narzędzia VISUM / VISSIM, a także dedykowane moduły zintegrowanych systemów zarządzania IFS,
 • organizacja warsztatów z praktykami, wizyt studyjnych oraz praktyk w wiodących firmach z branży TSL (m.in. UPC, Arcelor Mittal, General Motors, Raben).

 

Kończąc studia na kierunku Logistyka absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
 • prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
 • podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
 • stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
 • zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • infrastruktury logistycznej,
 • ekologistyki,
 • procesów zapewnienia jakości w logistyce.

 

Kończąc studia na kierunku Logistyka absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • menedżerskimi,
 • podejmowana decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
 • zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
 • pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
 • stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
 • rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego,
 • skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole,
 • cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Uzyskiwany tytuł:

inżynier (7 semestrów),

Tryb studiów:

studia I, stacjonarne oraz niestacjonarne.

 

Specjalności


Inżynier optymalizacji i symulacji - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Logistyka w biznesie – studia dualne - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Transport i spedycja - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie jakością w produkcji i usługach - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Logistyka- studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
Kolprem Hartwig