Ratownictwo medyczne

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego.

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę:

 • z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych,
 • z zakresu anatomii oraz funkcjonowania organizmu ludzkiego a także patomechanizmu chorób i dysfunkcji poszczególnych układów,
 • o udzielaniu skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny,
 • w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy,
 • o zasadach prowadzenia zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 

Absolwent kierunku posiada umiejętności:

 • wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego,
 • do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • współpracy z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych,
 • prowadzenia akcji ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

 

Atuty kierunku:

 • kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie praktyczne w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego;
 • obóz sprawnościowy: survival, technika ratownictwa WOPR (w ramach letniego), nauka jazdy na nartach (zimowy), techniki GOPR – obóz szkoleniowy;
 • praktyki w jednostkach systemu: zespoły ratownictwa medycznego, Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Oddziały Szpitalne;
 • prowadzimy kształcenie doskonalące w zawodzie ratownika medycznego - kurs nauki jazdy pojazdem uprzywilejowanym;
 • dodatkowe uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych np. Fast USG, trudnej intubacji, instruktorski BLS;
 • możliwość zorganizowania kursów ratowników wodnych (wspólnie dla fizjoterapii)
 • zajęcia w zakładzie medycyny sądowej;
 • utworzenie Akademickiego/Uczelnianego Centrum Symulacji Medycznych (w planach);

 

Warunek przyjęcia na studia

Wypełnione skierowanie i zaświadczenie od lekarza (przed wybraniem się do lekarza należy uzyskać pieczątkę i podpis z Akademii WSB na skierowaniu)

Specjalności


Ratownictwo medyczne - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Ratownictwo medyczne - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 400 zł 150 zł * 400 zł 400 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 400 zł 400 zł 415 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z Polską Radą Ratowników Medycznych, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie (Szpitalny Oddział Ratunkowy), Stacją Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej i Bielskim Pogotowiem Ratunkowym.