Ratownictwo medyczne*

Opis kierunku

* - po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego.
Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

   Absolwent kierunku posiada wiedzę:
•    z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych,
•    z zakresu anatomii oraz funkcjonowania organizmu ludzkiego a także patomechanizmu chorób i dysfunkcji poszczególnych układów,
•    o udzielaniu skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny,
•    w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy,
•    o zasadach prowadzenia zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.


    Absolwent kierunku posiada umiejętności:
•    wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego,
•    do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
•    współpracy z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych,
•    prowadzenia akcji ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

Specjalności


Ratownictwo medyczne* - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Oferta specjalna

Partnerzy