Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Atuty studiów:

 • unikalne specjalności odpowiadające potrzebom rynku pracy (m.in. Handel międzynarodowy, Turystyka międzynarodowa),
 • prestiżowe certyfikaty językowe wymagane przez pracodawców (m.in. LCCI, TELC, TOEIC),
 • międzynarodowy program studencki Erasmus i Leonardo da Vinci (studia, praktyki i staże za granicą),
 • możliwość studiów w języku angielskim (specjalność: Internetional Business),
 • w programie studiów warsztaty, gry decyzyjne, case studies.

 

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu:

nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii.

 

Dysponuje umiejętnościami:

 • pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
 • analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej,
 • posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania.
 • Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.


Gdzie szukać pracy?

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
 • biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
 • przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
 • absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.


Uzyskiwany tytuł:
licencjat (6 semestrów)
Tryb studiów:
studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Biznes i marketing międzynarodowy - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Handel międzynarodowy - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Media i komunikacja międzynarodowa - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

 

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

 

Partnerzy

  Konsulat