Studia dofinansowane w Cieszynie

Opis kierunku

Trwa rekrutacja kandydatów na studia dofinansowane I i II stopnia w Akademii WSB Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. W ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB”, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia WSB w Cieszynie zaprasza na bardzo nowoczesne studia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka

 

Najnowocześniejsze metody dydaktyczne


Studenci będą korzystali z najnowszych metod kształcenia, które Akademia WSB wdraża jako jedna z pierwszych uczelni w kraju. Taką metodą jest learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca. W największym skrócie metoda ta opiera się na schemacie: pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu.

 

Wykładowcy – praktycyOgromnym atutem studiów w Akademii WSB są eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą ze studentami. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.

 

Wizyty studyjne

 

W trakcie studiów studenci Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie będą uczestniczyli w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu będą mieli okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

 

Studia dofinansowane = tańsze


Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej czesne na studiach realizowanych w ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB” będzie znacznie obniżone. Niski koszt studiów w połączeniu z atrakcyjnym programem kształcenia będzie stanowił z pewnością sporą zachętę do podjęcia studiów.

W ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB” uczelnia oferuje cztery, innowacyjne specjalności studiów inżynierskich i magisterskich.

 

Inżynier symulacji

Inżynier symulacji – studia unikatowe w skali kraju 


Jak wprowadzić zmiany nie popełniając błędów? Okazuje się, że liczbę błędów można znacząco zminimalizować analizując planowaną zmianę za pomocą najnowocześniejszego oprogramowania symulacyjnego. W naszym kraju jest jednak widoczny brak specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje pozwalające wykorzystywać możliwości jakie daje nam technika. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są studia realizowane w ramach projektu - Inżynier symulacji. Ta unikatowa specjalność wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare), które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, zwiększa wydajność, wspiera optymalizację poszczególnych procesów, analizę ryzyk i podjęcie właściwej decyzji.

Więcej o studiach - Inżynier symulacji

 

Informatyka przemysłowa

 

Informatyka przemysłowa – studia na potrzeby rynku pracy


Cieszyński Wydział Zamiejscowy Akademii WSB od lat z powodzeniem kształci inżynierów Informatyki. W ramach projektu studiów dofinansowanych na tym kierunku powstała specjalność Informatyka przemysłowa. Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Absolwenci proponowanej specjalności jako pracownicy związani z przemysłem bardzo dobrze odnajdą się na rynku pracy, ponieważ w ostatnich latach znaczna część inwestycji w Polsce to przede wszystkim rozwój parków maszynowych, oraz zwiększenie efektywności osób zatrudnionych.

 

Więcej o studiach - Informatyka przemysłowa

 

Zarządzanie infrastrukturą publiczną

Zarządzanie infrastrukturą publiczną – studia magisterskie z myślą o administracji

 


W ramach projektu studiów dofinansowanych Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB oferuje również studia magisterskie. Jedną z oferowanych specjalności jest Zarządzanie infrastrukturą publiczną. Dzięki temu uczelnia wykształci wykwalifikowane kadry do obsługi elektronicznych procesów w administracji publicznej, samorządowej oraz w podmiotach prawa handlowego (spółki kapitałowe) realizującego usługi pożyteczności publicznej (m.in. spółki komunalne odpowiedzialne za produkcję energii elektrycznej i ciepła, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową).

 

Więcej o studiach - Zarządzanie infrastrukturą publiczną

 

Zarządzanie zrównoważoną energią

Zarządzanie zrównoważoną energią – czyli optymalizacja zużycia i kosztów każdego typu energii - studia magisterskie

 

Zarządzanie energią, niska emisja, smog – to problemy, z którymi muszą zmierzyć się samorządy niemal w całej Polsce – a w szczególności w naszym regionie. Widoczny jest brak wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadaliby praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę tym zakresie. Odpowiedzią na ten problem będą studia w specjalności Zarządzanie zrównoważoną energią Absolwenci dofinansowanych studiów magisterskich Zarządzanie zrównoważoną energią będą do rozwiązywania tych doskonale przygotowani. Specjalność jest adresowana do osób zatrudnionych lub planujących w przyszłości zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach i różnego typu organizacjach, w których koszty zużycia energii stanowią ważną pozycję w corocznym budżecie.

Opłaty

Oferta specjalna

Partnerzy