Studia dofinansowane w Cieszynie

Opis kierunku

Trwa rekrutacja kandydatów na studia dofinansowane I i II stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu”, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, WSB w Cieszynie zaprasza na bardzo nowoczesne studia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka

 

Najnowocześniejsze metody dydaktyczne


Studenci będą korzystali z najnowszych metod kształcenia, które Wyższa Szkoła Biznesu wdraża jako jedna z pierwszych uczelni w kraju. Taką metodą jest learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca. W największym skrócie metoda ta opiera się na schemacie: pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu.

 

Wykładowcy – praktycyOgromnym atutem studiów w Wyższej Szkole Biznesu są eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą ze studentami. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.

 

Wizyty studyjne

 

W trakcie studiów studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB będą uczestniczyli w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu będą mieli okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

 

Studia dofinansowane = tańsze


Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej czesne na studiach realizowanych w ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu” będzie znacznie obniżone. Niski koszt studiów w połączeniu z atrakcyjnym programem kształcenia będzie stanowił z pewnością sporą zachętę do podjęcia studiów.

W ramach projektu „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu” uczelnia oferuje cztery, innowacyjne specjalności studiów inżynierskich i magisterskich.

 

Inżynier symulacji

Inżynier symulacji – studia unikatowe w skali kraju 


Jak wprowadzić zmiany nie popełniając błędów? Okazuje się, że liczbę błędów można znacząco zminimalizować analizując planowaną zmianę za pomocą najnowocześniejszego oprogramowania symulacyjnego. W naszym kraju jest jednak widoczny brak specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje pozwalające wykorzystywać możliwości jakie daje nam technika. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są studia realizowane w ramach projektu - Inżynier symulacji. Ta unikatowa specjalność wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare), które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, zwiększa wydajność, wspiera optymalizację poszczególnych procesów, analizę ryzyk i podjęcie właściwej decyzji.

Więcej o studiach - Inżynier symulacji

 

Informatyka przemysłowa

 

Informatyka przemysłowa – studia na potrzeby rynku pracy


Cieszyński Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu od lat z powodzeniem kształci inżynierów Informatyki. W ramach projektu studiów dofinansowanych na tym kierunku powstała specjalność Informatyka przemysłowa. Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Absolwenci proponowanej specjalności jako pracownicy związani z przemysłem bardzo dobrze odnajdą się na rynku pracy, ponieważ w ostatnich latach znaczna część inwestycji w Polsce to przede wszystkim rozwój parków maszynowych, oraz zwiększenie efektywności osób zatrudnionych.

 

Więcej o studiach - Informatyka przemysłowa

 

Zarządzanie infrastrukturą publiczną

Zarządzanie infrastrukturą publiczną – studia magisterskie z myślą o administracji

 


W ramach projektu studiów dofinansowanych Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu oferuje również studia magisterskie. Jedną z oferowanych specjalności jest Zarządzanie infrastrukturą publiczną. Dzięki temu uczelnia wykształci wykwalifikowane kadry do obsługi elektronicznych procesów w administracji publicznej, samorządowej oraz w podmiotach prawa handlowego (spółki kapitałowe) realizującego usługi pożyteczności publicznej (m.in. spółki komunalne odpowiedzialne za produkcję energii elektrycznej i ciepła, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową).

 

Więcej o studiach - Zarządzanie infrastrukturą publiczną

 

Zarządzanie zrównoważoną energią

Zarządzanie zrównoważoną energią – czyli optymalizacja zużycia i kosztów każdego typu energii - studia magisterskie

 

Zarządzanie energią, niska emisja, smog – to problemy, z którymi muszą zmierzyć się samorządy niemal w całej Polsce – a w szczególności w naszym regionie. Widoczny jest brak wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadaliby praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę tym zakresie. Odpowiedzią na ten problem będą studia w specjalności Zarządzanie zrównoważoną energią Absolwenci dofinansowanych studiów magisterskich Zarządzanie zrównoważoną energią będą do rozwiązywania tych doskonale przygotowani. Specjalność jest adresowana do osób zatrudnionych lub planujących w przyszłości zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach i różnego typu organizacjach, w których koszty zużycia energii stanowią ważną pozycję w corocznym budżecie.

Opłaty

Studia dofinansowane - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-7 rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 315 zł 415 zł 325 zł 425 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 195 zł 395 zł 265 zł 365 zł 265 zł 365 zł  300 zł 400 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

Kwota dofinansowania

Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Kwoty dofinansowania na kolejnych semestrach studiów

 

Studia dofinansowane - studia I stopnia Semestry 1-2  kwota dofinansowania na semestr  Semestr 3-7   kwota dofinansowania  na semestr 
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 500 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 500 zł 500 zł

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej studia w specjalności Zarządzanie zrównoważoną energią będą dla studentów w bardzo atrakcyjnej cenie

Studia dofinansowane - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł  317417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 zł 330 zł 317417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

Kwota dofinansowania

Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Kwoty dofinansowania na kolejnych semestrach studiów

Studia dofinansowane - studia II stopnia Semestr 1  kwota dofinansowania na semestr  Semestry 2-4   kwota dofinansowania  na semestr 
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 500 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 zł 500 zł

 

Oferta specjalna

Partnerzy