Studia w języku angielskim

Opis kierunku

Studia w języku angielskim - 100% dofinansowania z Unii Europejskiej

 

W roku akademickim 2017/2018 w Akademii WSB realizowane będą  studia w języku angielskim na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe.

 

Studia w  ramach projektów:

 • Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka
 • Start your international career – międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 • Study Business! – międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie

realizowane będą ze 100% dofinasowaniem z Unii Europejskiej.

 

Atuty programu:

 • 100% zajęć w jęz. angielskim
 • Studia bezpłatne
 • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
 • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami biznesu
 • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz praktycy biznesu 
 • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach poprzez: dodatkowe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, projekty praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Specjalistyczne zajęcia z angielskiego języka biznesu i komunikacji międzykulturowej
 • Dwa dodatkowe języki obce oprócz j. angielskiego
 • Gry biznesowe, zajęcia realizowane metodą Learning by Developing (studenckie projekty zespołowe w oparciu o zgłoszony przez pracodawcę realny problem), case study

 

Celem programu jest realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Ten rodzaj kształcenia ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Projekt gwarantuje uczestnictwo wykładowców z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

   

Specjalności


International Business - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

International business, trade & marketing (bezpłatne, dofinansowane z UE, studia w języku angielskim) - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

International tourism - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Mobile and Cloud computing - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Security and continuity of IT - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Studia w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej.

Oferta specjalna

Studia w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej.

Partnerzy