Studia w języku angielskim

Opis kierunku

 

Atuty programu:

  • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
  • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami biznesu
  • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz praktycy biznesu 
  • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach poprzez: dodatkowe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, projekty praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami
  • Specjalistyczne zajęcia z angielskiego języka biznesu i komunikacji międzykulturowej
  • Gry biznesowe, zajęcia realizowane metodą Learning by Developing (studenckie projekty zespołowe w oparciu o zgłoszony przez pracodawcę realny problem), case study

Celem programu jest realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Projekt gwarantuje uczestnictwo wykładowców z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

 

WSB University

 

Specjalności


Logistics and transport - Studia I stopnia - w języku angielskim Kraków

Quality management - Studia I stopnia - w języku angielskim Kraków

International Business* - Studia II stopnia - w języku angielskim Kraków

Opłaty

Oferta specjalna

Partnerzy


 

 

 

 

 

In the contemporary world of business, young people must face new challenges associated with cultural differences, communication barriers, and a never-ending pursuit of innovation. Without proper specialized education and practical skills, they are deprived of an opportunity for an equal start with other young entrepreneurs around the world. The education provided by WSB University in the field of International Relations directly corresponds with the demand of the labor market and students themselves. Studying with peer students from 40 different countries offer a hands-on experience of international atmosphere and helps to develop modern methods of international cooperation in such areas as International Marketing, Multicultural Management, or Intercultural Communication. Compliance with the best models of practical educations, together with specialized knowledge transferred directly from people from the business environment, guarantees success in the fast-changing world in the XXI century. 

 

prof. Rui Castahno 
WSB University
VALORIZA - Research Center for Endogenous Resource Valorization, Polytechnic Institute of Portalegre.