Transport

Opis kierunku

 

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy (dotyczy studiów II stopnia i studiów podyplomowych)

 

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 

 

Absolwent

Absolwent kierunku Transport (studia inżynierskie) jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym. Dzięki temu specjalista transportu podejmuje racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii, ale również z uwzględnieniem złożonych aspektów technicznych. W swojej pracy wykorzystuje szeroki warsztat pracy inżyniera, w tym również modele i metody optymalizacyjne, symulacyjne i statystyczne.


Absolwent studiów I stopnia na kierunku transport wykazuje się - zdobytą w realnym środowisku pracy - wiedzą z zakresu transportu i pokrewnych dyscyplin technicznych, powiązany jest również w podstawowym zakresie z wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem.

 

Studia na kierunku Transport w Akademii WSB to:

  • praktyczne specjalności, odpowiadające na aktualne oraz przyszłe potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy: Transport szynowy, Systemy informatyczne w transporcie,
  • praktyczny program kształcenia (współpraca oraz konsultacje merytoryczne z przedsiębiorcami m.in. Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o. o., Urząd Transportu Kolejowego - Oddział Terenowy w Katowicach, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BANIMEX" Sp. z o. o., IT-LOGISTIC Sp. z o.o., Raben Polska Sp. z o.o.),
  • program kształcenia oparty o wzorce międzynarodowe,
  • część zajęć prowadzona przez przedstawicieli praktyki gospodarczej związanej z transportem (m.in. z firmy Rabben, BalticRail, PKP CargoTabor),
  • wykorzystywanie w procesie kształcenia specjalistycznego oprogramowania m.in. system Formica, Flexsim oraz Compass, narzędzia VISUM / VISSIM, a także dedykowane moduły zintegrowanych systemów zarządzania IFS, zintegrowany system zarządzania Simple, CRM, oprogramowanie wykorzystywane w prowadzeniu gier decyzyjnych,
  • organizacja spotkań z praktykami reprezentującymi największe krajowe i międzynarodowe firmy z branży TSL (spotkania, warsztaty i wykłady prowadzone przez kadrę zarządzającą firm logistycznych, spedycyjnych i transportowych, m.in. Rabben, PKP CargoTabor, Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o., Johnson Electric Poland Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., SEGU Polska Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” Spółka Akcyjna, Saint Gobain Securit Hanglas Polska Sp. z o.o., Kem-Trans Spółka z o.o., Transport i Spedycja Międzynarodowa „JUNIOR”, Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Spółka z o.o., Mateus Ltd Sp. z o.o., Marcotran Polska Sp. z o.o.),
  • organizacja wizyt studyjnych oraz praktyk w wiodących firmach (m.in. UPC, Arcelor Mittal, General Motors, Rabben, PKP CargoTabor, Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o., Johnson Electric Poland Sp. z o.o., SIMPLE Sp. z o.o., Comarch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółki Akcyjna, Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach,  SEGU Polska Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” Spółka Akcyjna, Saint Gobain Securit Hanglas Polska Sp. z o.o., Kem-Trans Spółka z o.o., Transport i Spedycja Międzynarodowa „JUNIOR”, Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Spółka z o.o., Mateus Ltd Sp. z o.o., Marcotran Polska Sp. z o.o., centrum zarządzania ruchem w Zabrzu, centrum sterowania ruchem kolejowym itp.),
  • możliwość uzyskania przez studentów prestiżowych certyfikatów w ramach realizowanych zajęć dydaktycznych na kierunku transport (m.in. certyfikaty auditora jakości TUV Nord, certyfikaty IFS Industrial and Financial Systems Poland, certyfikat CRM-Simple, certyfikat Comarch oraz certyfikaty potwierdzające znajomość obsługi programów do analizy statystycznej SPSS  i in.).

 

 

 

Specjalności


Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Transport w sytuacjach kryzysowych - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Organizacja i technika transportu szynowego - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 4-5 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Transport - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig