Zarządzanie

Opis kierunku

Atuty studiów:

studia I i II stopnia,

  • specjalistyczna wiedza przekazywana przez praktyków biznesu
  • 20 specjalności do wyboru, w tym najpopularniejsze:
  • kadry i płace w praktyce,
  • rachunkowość  i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  • zarządzanie menedżerskie,
  • psychologia zarządzania,
  •  zarządzanie w administracji publicznej i gospodarce samorządowej
  • 3-semestralne studia magisterskie dla inżynierów o specjalnościach menedżer projektu, logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • warsztaty i spotkania z praktykami,
  • dla zainteresowanych certyfikaty SPSS i TUV NORD.

 

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

 

Akredytacje

Wielokrotnie nagradzany Kierunek Zarządzanie w Akademii WSB otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie uzyskał także akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych co pozwoli absolwentom poza dyplomem ukończenia studiów wyższych otrzymać certyfikat jakości kształcenia.

 

Czy świeżo upieczony magister studiów dziennych może być przygotowany do praktycznego wykonywania zawodu? Tak, jeśli tylko zechce skorzystać z możliwości, jakie swoim studentom daje Akademia WSB.
Zetknięcie z wiedzą teoretyczną, ze szczególnym naciskiem na przedmioty kierunkowe, to nie wszystko. Chcąc dobrze odnaleźć się na przyszłym rynku pracy w trakcie studiów brałam udział w wielu przedsięwzięciach i programach, które umożliwiły mi praktyczny kontakt się z zagadnieniami, którymi zajmuję się obecnie.


Dzięki zorganizowanemu przez Akademię WSB programowi praktyk pt. "Cień Menedżera" mogłam poznać pracę księgowego ?od kuchni", obserwować pracę głównych księgowych i dyrektorów finansowych.  Brałam udział w tworzeniu bilansów oraz współtworzyłam analizy finansowe. Uczelnia umożliwiła mi także wyjazdy na praktyki do Ministerstwa Finansów RP, w trakcie których zajmowałam się weryfikacją wniosków o przyznanie certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po ukończeniu studiów uzyskałam analogiczną licencję, dającą uprawnienia do prowadzenia własnego biura rachunkowego, a w konsekwencji realizację marzeń i zawodowej pasji. 
Co ważne, w trakcie studiów korzystałam z systemu wewnętrznych i zewnętrznych stypendiów, dzięki którym kształciłam się całkowicie za darmo.
Z perspektywy czasu widzę i wiem, że 5-cio letni czas studiów wykorzystałam w pełni do przygotowania się do wejścia na rynek pracy i rozpoczęcie kariery zawodowej. Jak każdemu studentowi, Akademia WSB dała mi do tego wiele możliwości. Trzeba tylko było chcieć z nich korzystać.

Izabela Czerwińska

Izabela Czerwińska
Absolwentka kierunku Zarządzanie; specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem; rachunkowość i podatki

 

Co wie i potrafi absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii WSB

Absolwent  kierunku Zarządzanie, posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, psychologii, historii i in.

 

Dysponuje umiejętnościami: analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

 

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi praktycznie wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych, negocjować oraz pracować w zespole. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do dalszej nauki w systemie szkolnictwa wyższego, jak również poza szkołami wyższymi i w trybie samokształcenia.

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów),magister (4 semestry)

Tryb studiów:

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności


Kadry i płace w praktyce - Studia I stopnia Olkusz

Marketing i zarządzanie sprzedażą - Studia I stopnia Olkusz

Menedżer w administracji publicznej - Studia I stopnia Olkusz

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Studia I stopnia Olkusz

Opłaty

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Zarządzanie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy