Executive MBA dla branży wodociągowej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej szczegółów wkrótce.

Unikatowy w skali kraju program MBA skierowany do menedzerów związanych z branżą wodociągową

 

Kierunek jest najbardziej prestiżową i profesjonalną ścieżką kształcenia menadżerskiego.

Cel:

Moduł Executive został stworzony specjalnie z myślą o spełnieniu potrzeb menadżerów zainteresowanych nowoczesną wiedza podaną w sposób przystępny i możliwy do bezpośredniego zastosowania w praktyce biznesu.

 

Studia Executive Master of Business Administration w Akademii WSB są przygotowane przede wszystkim dla menedzerów zwiazanych z gospodarką wodną.

Gwarancją poziomu i efektów kształcenia jest odpowiednio skonstruowana zawartość programu studiów ( zagadnienia są opracowywane z poziomu globalnego myślenia o firmie, poziomu strategicznego podejmowania decyzji, planowania i wdrażania operacji, kontroli nadzorczej itd. ) oraz współpracą Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej z  partnerem zagranicznym posiadającym ponad 20 letnie doświadczenie w organizacji studiów menadżerskich MBA.

 

Wizyty studyjne:

W ramach studiów sesja wyjazdowa w jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

 

Wykładowcy:

 • dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, certyfikowany coach, akredytowany superwizor coachingu przy Izbie Coachingu, twórca i kierownik merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu csipb.pl&WSB. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowany konsultant biznesowych narzędzi psychometrycznych Extended DISC, OPQ, CPA. Hon VP the International Society for Coaching Psychology, elitarnej międzynarodowej organizacji promującej coaching psychologiczny oparty o dowody naukowe. Partner Zarządzający Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.
 • Józef Natonek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. Menedżer i pasjonat zarządzania. Absolwent Politechniki Śląskiej, Studiów Executive MBA (Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania firmą, Studiów menedżerskich. W branży wodociągowej jest liderem i pionierem zmian organizacyjnych w zakresie systemów wynagrodzeń).

 

Program:

W zakres merytoryczny studiów wchodzi dziewięć specjalistycznych  modułów, dwa wyjazdy warsztatowe w tym jeden w Hiszpanii, projekt końcowy oraz program rozwoju kariery studenta. Projekt końcowy obejmuje opracowanie studium przypadku konkretnego przedsiębiorstwa w zakresie tematyki poruszanej podczas zajęć.

Program studium będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

 1. Zarządzanie strategiczne
  1. Pojęcia podstawowe w specyfice branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  2. Rynek usług wodno-ściekowych
   1. Usługi zbiorowe
   2. Usługi hurtowe
   3. Usługi dodatkowe
  3. Ramy prawne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
   1. Ustawy branżowe
   2. Prawo ochrony środowiska
   3. Polityka bezpieczeństwa wodnego (WHO)
  4. Dokumenty zarządcze
   1. Budżet i „modele ochrony przed kreatywną księgowością”
   2. Wniosek taryfowy
   3. Rachunek wyników
  5. Strategiczne wskaźniki efektywności
   1. Ekonomiczne
   2. Techniczne
   3. Środowiskowe
 2. Ekonomia i finanse
  1. Rola pionu finansowego w przedsiębiorstwie wodociągowym
   1. Planowanie, przewidywanie i ostrzeganie – wymiar zarządczy i liczbowy
   2. Aktywność strategiczna i operacyjna
   3. Kalendarz działań i raportowania
  2. Wniosek taryfowy – controlling łącznikiem strategiczno-operacyjnym
   1. Efektywność majątku
   2. Budżety wydziałowe
   3. Koordynacja wskaźnikowa
  3. Controlling operacyjny
   1. Sprawozdawczość wewnętrzna
   2. Kontrola płynności
   3. Rentowność na co dzień
  4. Controlling zadaniowy (inwestycyjny)
   1. Działania bieżące
   2. Zadania inwestycyjne
   3. Działania pozaplanowe
 3. Zarządzanie operacyjne
  1. Zarządzanie majątkiem i zarządzanie ryzykiem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej (w tym cykl życia)
  2. Czynniki efektywności w warunkach przedsiębiorstwa wodociągowego
   1. Poszukiwania rynku (nowe, więcej, częściej)
   2. Obsługa klienta w przedsiębiorstwie wodociągowym
   3. Standardy kultury organizacyjnej i zarządzanie ryzykiem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
   4. Eko- i nowocześnie
  3. Komunikacja wewnętrzna ze społeczeństwem lokalnym
   1. Raportowanie równoległe
   2. Zarządzanie macierzowe, zarządzanie kryzysowe
   3. Właściciele procesów
  4. Kluczowe wskaźniki operacyjne w dokumentach strategicznych
   1. Obszary działań
   2. Hierarchizacja wskaźników
   3. Dane liczbowe
  5. Innowacje operacyjne
   1. Piramida raportowa
   2. Szybkie testy
   3. Kontrola krzyżowa
 4. Marketing
  1. Specyfika rynku regulowanego i monopolistycznego
   1. Zagrożenia i zarzuty
   2. Służebna rola przedsiębiorstwa
   3. Umowy, regulaminy
  2. Marketing operacyjny (wewnętrzny) i zewnętrzny
   1. Proces identyfikacji z przedsiębiorstwem wodociągowym, dbanie o wizerunek, markę przedsiębiorstwa
   2. Potrzeby klientów
   3. Obraz firmy
  3. Produkty wiodące a wydzielanie zadań towarzyszących (Core business a outsourcing)
   1. Rola nadzoru właścicielskiego
   2. Wskaźniki efektywności
   3. Zadania własne
  4. Inteligentny PR (smart PR)
   1. Grupy opiniotwórcze
   2. Zjawiska kojarzone
   3. Metody, narzędzia, fakty i liczby
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  1. Kadry a wskaźniki efektywności (HR vs.KPI) w przedsiębiorstwie wodociągowym
   1. Rekrutacja, uczenie, zarządzanie
   2. Delegowanie uprawnień
   3. Liczby i wnioski
  2. Wewnętrzne przekazywanie wiedzy (internal know-how transfer)
   1. Coaching i mentoring
   2. Księga procesów i pomysłów
   3. Współdziałanie projektowe
  3. Rozwój kadrowy (Human Resources Development)
   1. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
   2. Kadra rezerwowa
   3. Wskaźniki, oceny, premiowanie
 6. Badanie i rozwój rynku (Business Development)
  1. Działalność operatorska
   1. Rynki obce
   2. Deszczówka, przemysł
   3. Wydzielanie usług
  2. Możliwości konsolidacyjne
   1. Współpraca ze spółkami miejskimi
   2. Struktury holdingowe
   3. Spółki ponadmiejskie
  3. Regionalizacja usług
   1. Centra usług technicznych
   2. Centra usług laboratoryjnych
   3. Centra badawczo-rozwojowe
   4. Model konsolidacji w odniesieniu do funkcjonowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 7. Projekt końcowy i program rozwoju kariery
  1. Studium przypadku
  2. Program rozwoju kariery studenta

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia są skierowane do kręgu managerów, którzy posiadają już niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, a obecnie znajdują się, lub będą znajdować, w momencie awansu na najwyższe stanowiska w firmach. Executive MBA ma na celu przygotowanie uczestników do podjęcia takiego wyzwania.

Gwarancją poziomu i efektów kształcenia jest odpowiednio skonstruowana zawartość programu studiów ( zagadnienia są opracowywane z poziomu globalnego myślenia o firmie, poziomu strategicznego podejmowania decyzji, planowania i wdrażania operacji, kontroli nadzorczej itd.) oraz współpracą Akademii WSB z partnerem zagranicznym posiadającym ponad 20 letnie doświadczenie w organizacji studiów menadżerskich MBA.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 • RATA

  WYSOKOŚĆ RATY

  TERMIN PŁATNOŚCI

  wpisowe

  300 zł

  w dniu zapisu

  I

  1000 zł

  do 5 października 2018

  II

  1500 zł

  do 5 listopada  2018

  III

  1500 zł

  do 5 grudnia 2018

  IV

  1500 zł

  do 5 lutego 2019

  V

  1400 zł

  do 5 marca 2019

  VI

  300 zł

  do 5 kwietnia 2019

  Ogółem

  7500 zł

   

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego    

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Unikatowy w skali kraju program MBA skierowany do menedzerów związanych z branżą wodociągową

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły