Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studium dla zaawansowanych Trenerów

 

Program studiów kierowany jest do doświadczonych szkoleniowców, którzy traktują działalność trenerską jako wiodący element życia zawodowego i zarobkowania. Nastawiony jest na pracę nad dopracowaniem i ugruntowaniem tych elementów, które decydują o funkcjonowaniu na rynku i budowaniu własnej przewagi konkurencyjnej.

 

Dlatego poszczególne zagadnienia układają się w dwa, wyraźnie zarysowane moduły:


1. JA WOBEC GRUPY


Główne obszary pracy:

 • Realne doświadczanie procesu grupowego i konsekwencji różnych stylów zachowań.
 • Wzmocnienie kompetencji pracy z procesem grupowym - w tym trudnymi sytuacjami w grupie.
 • Identyfikacja własnego unikalnego stylu pracy w oparciu o mocne strony i cechy indywidualne.
 • Informacja zwrotna i rekomendacje od trenerów i grupy w obszarze mocnych stron stylu trenerskiego

 

2. JA WOBEC RYNKU SZKOLENIOWEGO

 

 • Sprzedaż szkoleń i budowanie trwałego systemu pozyskiwania klientów
 • Praca nad produktem szkoleniowym i sukcesywne doskonalenie go, by spełniał oczekiwania klienta i realizował jego potrzeby
 • Tworzenie materiałów prezentacyjnych - użytecznych zarówno w sprzedaży jak i prowadzeniu autorskiego szkolenia
 • Kreowanie atrakcyjnych i użytecznych pomocy do realizacji szkolenia
 • Testowanie nowych pomysłów nim trafią do klienta

 

ZAPEWNIAMY

 

 • Konsultację Twojego pomysłu na Biznes Trenera
 • Pracę nad doskonaleniem twojego Biznesu Trenera
 • Testowanie nowych rozwiązań

 

PROGRAM

 

Moduł I: Ja wobec grupy


Warsztat 1: Trening interpersonalny - wzmocnienie świadomości i technik wpływu na grupę

 • Pięciodniowe doświadczenie szkoleniowe, które pozwala doświadczyć i zrozumieć czym jest proces grupowy oraz jakie ma przełożenie na uczenie się i rozwój grupy oraz indywidualnych osób.


Warsztat 2: Moja tożsamość trenerska  - rozwój stylu trenerskiego - świadomy wybór narzędzi uwzględniający fazy procesu grupowego i osobiste mocne strony

 • Osobiste mocne strony w roli trenera
 • Własne ograniczenia oraz sposoby ich kompensowania
 • Co warto zaszczepić od innych?
 • Osobista zmiana i jej granice


Moduł I: Ja wobec rynku szkoleniowego


W ramach zajęć uczestnicy wypracowują autorski produkt szkoleniowy wraz oprzyrządowaniem do prowadzenia szkolenia.


Warsztat 3: Sprzedaż autorskiego szkolenia - budowanie własnego systemu sprzedaży

 

 • Grupa docelowa - kim jest twój klient i jak do niego docierać?
 • Decydenci, z którymi warto rozmawiać i ich potrzeby
 • Proces sprzedaży, czyli co trzeba i co po kolei
 • Opakowanie szkolenia - jak opakować szkolenie, czyli coś „czego (jeszcze) nie ma”

Warsztat 4 i 5: Autorski produkt szkoleniowy - dopracowanie standardu szkolenia

 • Własny manual, czyli szkolenie krok po kroku
 • „Wkładanie szkolenia do pudełka” - szukanie nowych pomysłów realizacyjnych
 • Standaryzacja przebiegu szkolenia
 • Modyfikacje scenariusza w zależności od potrzeb grupy docelowej

Warsztat 6: Prezentacja inna niż wszystkie  - tworzenie materiałów prezentacyjnych do autorskiego szkolenia/prezentacja dla zaawansowanych

 

 • Własna i autorska prezentacja
 • Alternatywy analogowe w prezentacji (plakaty oraz narzędzia moderacyjne)
 • Prezentacja dla klienta
 • Prezentacja dla uczestnika szkolenia

Warsztat 7: Pomoce trenerskie do autorskiego szkolenia  - kreowanie pomocy do realizacji szkolenia

 

 • Kreowanie gier i symulacji - jedna forma, wiele celów
 • Podręcznik dla uczestnika = słowo + symbol + schemat
 • Gadżety - jabłka, żołędzie i jeszcze kilka innych pomysłów zamiast 1, 2, 3 …
 • Projekt (pomysł, grafika, materiał) + produkcja (drukarka, drukarnia, odlewnia/wtryskarka) = radość trenera i uczestnika

Warsztat 8: Pilotaż i superwizja - testowanie nowych pomysłów

 

 • Pilotaż rozwiązań wypracowanych przez uczestników w ramach kursu
 • Superwizja grupowa oraz informacja zwrotna
 • Konsultacja grupowa i ekspercka
 • Realizacja innych potrzeb trenerów - nim skierują się do klienta

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Opiekun kierunku

Jakub Lewandowski

Jakub Lewandowski

Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Program studiów podyplomowych skierowany do doświadczonych szkoleniowców. Jeżeli posiadasz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - te studia są dla Ciebie.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

800 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 500 zł

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Jeżeli posiadasz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - te studia są dla Ciebie"

 

Jakub Lewandowski - opiekun merytoryczny kieunku