Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Opiekun kierunku: 

mgr Adriana Machalica

Koordynator Studiów MBA

tel. 887 705 007

amachalica@wsb.edu.pl

 

 

O programie:

Dyplom EY Academy of Business i możliwość ubiegania się o członkostwo w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa – to niektóre z atutów studiów podyplomowych Master of Business Administration, które Akademia WSB oferuje we współpracy z jednym z największych na świecie koncernów zajmujących się usługami doradczymi i audytorskimi.

W ramach studiów słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem i jego rachunkowością, zarządzania rozwojem pracowników, a także z psychologii zespołu pracowniczego oraz zarządzania procesami w organizacji. Słuchacze zdobędą również wiedzę z zakresu zarządzania jakością, projektami oraz marketingu i zarządzania relacjami z klientami.

 

Atuty:

 • studia wyróżnione w rankingu studiów MBA Perspektywy 2018
  • 3. miejsce w Polsce w kategorii "Studenci programu" - najwyższe oceny w kategoriach "Wymagane doświadczenie zawodoweStudenci na stanowiskach kierownicychSelekcja oraz Studia finansowane przez pracodawcę
  • 11. miejsce w Polsce w kategorii "Kadra dydaktyczna programu" - najwyższe oceny w kategoriach Wykładowcy-praktycyDoświadczenie dyrektora programuNasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz Dostępność kadry wykładowców dla studentów
 • Partner biznesowy programu – EY Academy of Business
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business
 • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • W pakiecie dodatkowo szkolenia e-learningowe realizowane we współpracy z EY Academy of Business.

 

Wykładowcy:

W ramach studiów zajęcia prowadzą, znani eksperci, praktyktycy biznesu oraz profesorowie z doświadczeniem menedżerskim.


Wśród kadry:

 

Michał Błeszyński

 

Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla:

 • TRW Polska, 
 • Sephora Polska, 
 • PZL Mielec,
 • Piotr i Paweł,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • PZU.

Jarosław Olszewski

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz CIA (Certified Internal Auditor)oraz jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Przez pierwsze kilka lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie audytora uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych, przeglądach oraz projektach due dilligence firm sektorów przemysłowego oraz usługowego.

W następnych latach skoncentrował się na prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie MSSF, ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej. Prowadzi zarówno szkolenia otwarte dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowane, specjalistyczne warsztaty o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.

Prowadził szkolenia zamknięte dla największych firm oraz instytucji polskiej gospodarki:

 • KGHM Polska Miedź,
 • Polska Grupa Energetyczna,
 • Tauron Polska Energia,
 • Enea,
 • Energa,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa,
 • Katowicki Holding Węglowy,
 • Shell,
 • Lotos,
 • mBank Hipoteczny,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Santander Consumer Bank,
 • Unilever Polska,
 • Robert Bosch,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Zbigniew Pindel

 

Starszy Menedżer w kancelarii prawnej EY Law. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2008 r. doradca podatkowy. Kieruje pracami zespołu prawnego EY Law w biurze w Krakowie i Katowicach.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usług finansowych, usługowej oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego.
Uczestniczył w szeregu projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, w szczególności w połączeniach (w tym również transgranicznych), przekształceniach, transakcjach aportowych, a także w procesach transakcyjnych (transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstw) oraz due diligence. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego).

Uczestniczył w wielu projektach w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (compliance), w tym wielu prowadzonych przez Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, wspierając je od strony prawnej. Prowadził szereg szkoleń w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek.

 


dr Sabina Ratajczak

 

Psycholog, doktor socjologii, absolwentka „Studium Coachingu, Doradztwa i Mentoringu” Grupy TROP. Certyfikowany coach i tutor akademicki. Współtwórca Forum Coachingu  i Superwizji w Akademii WSB – promującego ideę coachingu i skupiającego śląską społeczność coachów. Obecnie Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji w Akademii WSB. Od 12 lat, jako trener freelancer, prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich współpracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji, doskonalenia miękkich kompetencji przydatnych w zarządzaniu ludźmi, budowaniu relacji, doskonalenia kompetencji przywódczych i liderskich. Prowadzi także szkolenia dla trenerów i coachów oraz sesje business i life coachingu. Od ponad 14 lat jako wykładowca Akademii WSB prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. W pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem biznesowym. W  przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i sesji coachingowych wykorzystuje doświadczenie praktyczne zdobyte na stanowiskach kierowniczych i  operacyjnych. Rozwijając innych nie zapomina o rozwijaniu własnego warsztatu. Jest aktywnym uczestnikiem śląskiej społeczności trenerskiej Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik.

 


dr Marcin Lis

 

Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

Moduły:

MODUŁ I - Analiza i zarządzanie strategiczne

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
 3. Analiza determinant otoczenia biznesowego
 4. Zarządzanie operacyjne, biznes plan
 5. Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej – regulacje i praktyki rynkowe
 6. Zarządzanie ryzykiem
 7. Negocjacje i kontakty międzynarodowe
 8. Zasady działalności przedsiębiorców – odpowiedzialność członków zarządu
 9. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 

MODUŁ II - Finanse i rachunkowość

 1. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami
 2. Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników
 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
 4. Porównanie źródeł finansowania firmy – wady, zalety, koszty
 5. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
 6. Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
 7. Ocena projektów inwestycyjnych
 8. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 9. Projekt wdrożeniowy

 

MODUŁ III - Prawo cywilne i handlowe

 

MODUŁ IV - Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Human Performance Improvement
 3. Psychologia zespołu pracowniczego
 4. Styl coachingowy w zarządzaniu
 5. Psychologiczne aspekty zarządzania kompleksowością biznesu
 6. Przywództwo
 7. Zarządzanie zmianą w organizacji
 8. Projekt wdrożeniowy

 

MODUŁ V - Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

 1. Zarządzanie innowacjami
 2. Zarządzanie projektami
 3. Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji
 4. Zarządzanie procesami w organizacji
 5. Projekt wdrożeniowy

 

MODUŁ VI - Marketing i zarządzanie sprzedażą

 1. Strategie zarządzania marketingiem
 2. Analiza rynku, marketing
 3. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi
 4. Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientami
 5. Projekt wdrożeniowy

 

MODUŁ VII - Zespołowe projekty menedżerskie

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

 

RAZEM LICZBA GODZIN – 440 godzin

(220 h w ramach zajęć weekendowych oraz 220 h w ramach projektów, spotkań panelowych, wizyty studyjnej, szkoleń e-learningowych oraz pracy samokształceniowej)

Czas trwania: 3 semestry, realizowane w ciągu 1 roku, zajęcia odbywają się w hotelu Holiday Inn Dabrowa Górnicza
Dni uczęszczania: soboty, niedziele w godzinach 08.00 – 17.55 (raz/2 razy w miesiącu)
Podstawa zaliczenia: Studia kończą się  3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osobowy) zakresu: HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą.
Koszt studiów: 14 900 zł (Czesne płatne w 5 ratach. Wpisowe: 500 zł, 4 x 3000 zł, ostatnia rata 2400 zł)

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

kom. 887 705 007

Oferta specjalna

Praca

Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

3000 zł

do 5 marca 2020

II

3000 zł

do 5 maja 2020

III

3000 zł

do 5 października 2020

IV

3000 zł

do 5 grudnia 2020

V

2400 zł

do 5 lutego 2021

Ogółem

14 900 zł

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

UWAGA!

Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.  w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach MBA) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.