Executive MBA

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej szczegółów: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=255776&preview=1

Limit dofinansowania na osobę w województwie śląskim wynosi 7500,00 zł.

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO DO 8.02.2019 r. (w celu złożenia wniosku są niezbędne zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Skarbowego - wystawione na przedsiębiorcę wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie zgodnym z wzorami dostępnymi na stronie www.operatorpsf.pl.)

Opiekun kierunku

mgr Paweł Kopijer, Trener i Coach z wieloletnim doświadczeniem Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB.

 

Atuty:

 • studia wyróżnione w rankingu studiów MBA Perspektywy 2018
  • 6. miejsce w Polsce w kategorii "Kadra dydaktyczna programu" - najwyższe oceny w kategoriach Wykładowcy-praktycy, Doświadczenie dyrektora programu, Nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz Dostępność kadry wykładowców dla studentów
  • 9. miejsce w Polsce w kategorii "Studenci programu" - najwyższe oceny w kategoriach "Wymagane doświadczenie zawodoweStudenci na stanowiskach kierownicychSelekcja oraz Studia finansowane przez pracodawcę
 • modułowy program kształcenia
 • certyfikacja poszczególnych modułów przez partnerów biznesowych (krajowych i zagranicznych)
 • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma
 • praktyczne formy zajęć: branżowe case study, warsztaty, gry biznesowe, business case, dyskusje panelowe, analizy przypadków
 • zajęcia w języku angielskim, z obszarów: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie wartością przedsiębiorstw 
 • wizyty studyjne u partnerów biznesowych (m.in.: Maspex, Motorolla, Rossman Łódź, Silgan White Cap Niepołomice, Esab Spawarki Katowice, PKO BP, Dom Mediowy Starcom Sp. z o.o., Brainstorm Group )
 • zagraniczna sesja wyjazdowa: warsztaty strategiczne
 • networking, spotkania i wymiana doświadczeń z partnerami biznesowymi
 • w ramach kierunku studiów podyplomowych bezpłatny udział w badaniu PRISM, jak również uzyskanie spersonalizowanego raportu odporności psychicznej (PRISM jest opartym na osiągnięciach neurologii narzędziem przeznaczonym do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy)

 

Cel:

Celem programu MBA jest rozwinięcie i pogłębianie umiejętności menedżerskich, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w firmie, gwarantującymi odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się biznesie. Program MBA rozwija umiejętności analityczne, przywódcze, interpersonalne i strategiczne, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą. Zajęcia prowadzone w ramach programu MBA mają na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa  w środowisku międzynarodowym.

 

Wykładowcy:

W ramach studiów zajęcia prowadzą, znani eksperci, praktyktycy biznesu oraz profesorowie
z doświadczeniem menedżerskim.


Wśród kadry:

 

Mariusz Andrzejewski

prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski – Wiceminister finansów w latach 2005-2006, przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek rad nadzorczych, biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, autor ekspertyz z obszaru spółek i finansów.

 

 

 

 

 


 

Krzysztof Zamasz

dr hab. Krzysztof Zamasz  -  ekonomista, ekspert  i praktyk z obszarów energetyki jądrowej, rynków energii elektrycznej, ciepłownictwa i gazu, controllingu oraz sieci komputerowych. Prezes Zarządu Enea S.A. w latach 2013-2015. Obecnie jest pracownikiem naukowym w Akademii WSB. Jest autorem publikacji i referatów naukowych z zakresu energetyki, infrastruktury, restrukturyzacji i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.

 

 


 

Marek Zuber

Marek Zuber - Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

 


 

Andrzej Cwynar

prof. Andrzej Cwynar - niezależny doradca przy wdrożeniach programów podnoszenia wartości przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. Wykładowca i trener, założyciel i redaktor naczelny internetowego kwartalnika    „e-Finanse”. Pomysłodawca i kierownik Laboratorium Finansowego – pierwszego w Polsce uniwersyteckiego dealing roomu. Autor i współautor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym kilku książek.


 

dr Marcin Lis - doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.


 

Rafał Rębilas

dr Rafał Rębilas –  doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie produktów rynku finansowego i bankowego. W latach 2001 – 2011 zarządzający sprzedażowymi strukturami organizacyjnymi instytucji finansowych (Grupa Getin Holding SA, PKO BP SA, Bank Zachodni WBK SA). Asesor wewnętrzny w procesie rekrutacji i przygotowania kadry menadżerskiej instytucji finansowych, mentor. Autor publikacji z zakresu rynków finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym. Od 2011r. Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Akademii WSB.


 

Moduły m.in.:

 1. Analiza i zarządzanie strategiczne

 2. Finanse i rachunkowość

 3. Zarządzanie operacyjne

 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, projekt budowy i rozwoju kariery

 5. Zarządzanie relacjami z klientem i marketing międzynarodowy

 6. Negocjacje i kontakty międzynarodowe

 7. Zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w organizacji

 8. Zarządzanie ryzykiem

 9. Międzynarodowe rynki walutowe oraz zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym

 10. Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji

 11. Profil nowoczesnego menedżera – rozwój kompetencji osobistych

 12. Projekt wdrożeniowy

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry realizowane w ciągu jednego roku

Ilość godzin: 540 h (260 h w ramach zajęć weekendowych oraz 280 h w ramach projektów, case study oraz pracy samokształcącej)

Dni zajęć: zajęcia raz w miesiącu: sobota, niedziela w godzinach 8.00 - 17.55

*dodatkowa opłata

 

Podstawa zaliczenia:

Studia kończą się trzema egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (maximum 5 osób) z zakresu:

- HR

- finansów

- zarządzania projektami

- marketingu i zarządzania sprzedażą.


KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

 

 

Praca

Program MBA, to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration, oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie.

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

3100 zł

do 5 października 2019

II

3100 zł

do 5 grudnia 2019

III

3100 zł

do 5 lutego 2020

IV

3300 zł

do 5 marca 2019

V

3400 zł

do  5  kwietnia 2019

Ogółem

16 500 zł

 

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe – Executive MBA to kompleksowy program kształcenia adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej poszukujących najnowszych i praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy. Ciekawe formy zajęć, jak np. action learning, gry strategiczne, analiza branżowych case studies, kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim sprawia, że zdobywana przez słuchaczy wiedza może być bezpośrednio aplikowana w firmach, które reprezentują.

 

Paweł Kopijer, Trener i Coach z wieloletnim doświadczeniem Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB