Akademia Administratorów CISCO

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Zostań specjalistą zajmującym się sieciami komputerowymi. Wykorzystaj wiedzę instruktorów CISCO i ekspertów WSB.

Atuty kierunku:

- treści dostosowane dla osób mających niewielkie doświadczenie,

- pełne przygotowanie do egzaminu certyfikującego Cisco Certified Network Associate. Dostęp do uznanego i wypełnionego materiałami multimedialnymi systemu własnego nauczania,

- zajęcia prowadzone przez certyfikowanych instruktorów Cisco,

- bogate wyposażenie laboratoriów w różnorodny sprzęt sieciowy,

- Uczestnicy otrzymują przyjazne oprogramowanie do symulacji wszelkiego sprzętu na własnym komputerze (Cisco Packet Tracer),

- uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty poświadczające nabycie odpowiednich umiejętności w ramach kursu.    

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych, opartych o wiodące na świecie technologie Cisco. Studia przeznaczone są dla osób, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje w dziedzinie zarządzania systemami i sieciami komputerowymi, administracji urządzeniami, a także chcących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

 

Słuchacze opanowują podstawową wiedzę na temat teorii i praktyki działania lokalnych, prostych i rozbudowanych, jak i rozległych sieci komputerowych oraz Internetu, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania stosowane obecnie. Znają zasady działania podstawowych usług sieciowych, sposobu komunikacji, podstawowe protokoły sieci TCP/IP oraz zasady działania podstawowych urządzeń obsługujących owe sieci. Potrafią stosować ogólną  terminologię z zakresu sieci przełączanych, routowanych i rozległych, jak też usług przez nie realizowane. Posiadają kompetencje w zakresie przygotowania i przeprowadzenia doświadczalnej konfiguracji intersieci oraz jej symulacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Rozwijają umiejętności doboru odpowiednich technologii dla sieci rozległych w zależności od wymagań organizacji oraz możliwości technicznych i finansowych. Poznają metodologię pracy z sieciami lokalnymi (projektowanie, zarządzanie, rozwiązywanie problemów), jak też rutynowe metody konfiguracji i rozwiązywania problemów w sieciach rozległych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone przez znakomitych dydaktyków, praktyków, ekspertów z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych.

dr inż. Maciej Rostański - Kierownik Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania naukowe koncentruje na realizacji zaawansowanych sieci komputerowych dla przedsiębiorstw wraz z zagadnieniami wysokiej dostępności i odporności na błędy, jednakże, jako zawsze zaciekawiony internauta, posiada w swoim dorobku prace na temat technologii internetowych i sieci społecznościowych. Działalność praktyczną prowadzi obecnie w ramach konsultacji i prac nad systemami wirtualizacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik i instruktor Akademii Lokalnej Cisco Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

dr inż. Paweł Buchwald - doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA.

dr inż. Paweł Świtała

mgr inż. Maciej Tomczak

mgr inż. Piotr Kyrcz

mgr inż. Paweł Bensel

 

W programie:

1. Podstawy działania sieci komputerowych

2. Podstawowe protokoły sieci lokalnych

3. Protokoły routingu

4. Routing w sieciach lokalnych TCP/IP

5. Pracownia problemowa

6. Podstawy obsługi systemów Linux

7. Budowa i obsługa sieci przełączanych

8. Bezpieczeństwo sieci - techniki ACL

9. Sieci VLAN

10. Sieci oparte o STP

11. Technologie sieci rozległych

12. Konfiguracja łączy rozległych

13. Pracownia problemowa

14. Przygotowanie do egzaminu CCNA

 

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie 

Kontakt:

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
43 - 400 Cieszyn
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 882 500 
cieszyn@wsb.edu.pl

Praca

Kwalifikacje i kompetencje:

Specjalizacja w zakresie sieci komputerowych i obsługi urządzeń Cisco nie wymaga wykształcenia informatycznego. Daje natomiast możliwość realizowania się w wielu aspektach zastosowań technologii sieciowych (od projektowania i realizacji sieci dla małego i średniego biznesu lub przemysłu, poprzez analizę działania systemów i sieci komputerowych, do wdrażania aspektów bezpieczeństwa sieci i systemów).

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie technologii i sposobu działania lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Wśród umiejętności rozwijanych w ramach kierunku znajduje się m.in. konfiguracja routerów i przełączników sieciowych, obsługa systemów Linux, zabezpieczenia infrastruktury sieciowej, konfiguracja komputerów w sieciach IP i IPv6. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy z sieciami komputerowymi obsługującymi różne systemy komputerowe, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas studiów, jak zagadnienia adresacji, planowanie routingu, obsługa przełączania w sieciach, konfiguracja usług sieciowych, są podstawowe i pożądane dla wielu pracodawców z branży informatycznej. Program studiów jest w pełni zgodny ze światowo znanym, rozwijanym i zaadoptowanym przez najważniejsze uczelnie krajowe i zagraniczne kursem Cisco Certified Network Academy.

Opłaty

Koszt studiów: 3 300 zł (Czesne płatne w 6 ratach + wpisowe. W w dniu zapisu 300zł,2x600zł, 3x500zł, 1x300zł).  

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza.

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

3300

2700

3300

3000

3300

3000

3300

3000

3300

3000

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Kierunek prowadzony w oparciu o sprzęt i oprogramowanie firmy CISCO

 

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych. Internet oraz inne sieci oparte na protokole internetowym (IP) oparte są na rozwiązaniach firmy Cisco.

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"W ramach Akademii Administratorów Cisco słuchacze mają do dyspozycji bardzo różnorodne środowisko sieciowe, symulator do ćwiczeń własnych, wypełnione ciekawymi treściami materiały dostępne online, a także pomoc w nauce i doświadczenie, również praktyczne, instruktorów Cisco. Studia Akademia Administratorów Cisco mogę z pełną odpowiedzialnością polecić jako zajęcia, w ramach których bardzo wielu moich kursantów zdobyło nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, pozwalające im poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Wiem o tym, ponieważ nierzadko byli studenci odwiedzają Akademię Cisco, wspominając ją bardzo pozytywnie. Często również opowiadając o sytuacjach w życiu zawodowym, gdy wyniesione z zajęć kompetencje pomogły im w rozwoju kariery. Cenię przyjazną atmosferę na zajęciach, ale to właśnie świadomość wkładu w rozwój umiejętności studentów jest dla nas najważniejsza".


dr inż. Maciej Rostański -  Certyfikowany Instruktor Akademii Cisco, Kierownik Akademii Lokalnej Cisco przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Grafika komputerowa i multimedia

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły