Akademia Administratorów CISCO

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Akademia Administratorów CISCO

 

Atuty kierunku:

- Treści dostosowane dla osób mających niewielkie doświadczenie

- Pełne przygotowanie do egzaminu certyfikującego Cisco Certified Network Associate

- Dostęp do uznanego i wypełnionego materiałami multimedialnymi systemu własnego nauczania

- Zajęcia prowadzone przez certyfikowanych instruktorów Cisco

- Bogate wyposażenie laboratoriów w różnorodny sprzęt sieciowy

- Uczestnicy otrzymują przyjazne oprogramowanie do symulacji wszelkiego sprzętu na własnym
  komputerze (Cisco Packet Tracer)

- Uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty poświadczające nabycie odpowiednich umiejętności
  w ramach kursu    

 

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych, opartych o wiodące na świecie technologie Cisco. Studia przeznaczone są dla osób, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje w dziedzinie zarządzania systemami i sieciami komputerowymi, administracji urządzeniami, a także chcących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

 

Kwalifikacje i kompetencje: 

Słuchacze opanowują podstawową wiedzę na temat teorii i praktyki działania lokalnych, prostych i rozbudowanych, jak i rozległych sieci komputerowych oraz Internetu, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania stosowane obecnie. Znają zasady działania podstawowych usług sieciowych, sposobu komunikacji, podstawowe protokoły sieci TCP/IP oraz zasady działania podstawowych urządzeń obsługujących owe sieci. Potrafią stosować ogólną  terminologię z zakresu sieci przełączanych, routowanych i rozległych, jak też usług przez nie realizowane. Posiadają kompetencje w zakresie przygotowania i przeprowadzenia doświadczalnej konfiguracji intersieci oraz jej symulacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Rozwijają umiejętności doboru odpowiednich technologii dla sieci rozległych w zależności od wymagań organizacji oraz możliwości technicznych i finansowych. Poznają metodologię pracy z sieciami lokalnymi (projektowanie, zarządzanie, rozwiązywanie problemów), jak też rutynowe metody konfiguracji i rozwiązywania problemów w sieciach rozległych.

 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone przez znakomitych dydaktyków, praktyków, ekspertów z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych:

 

dr inż. Maciej Rostański,  Kierownik Katedry Informatyki Akademii WSB. Zainteresowania naukowe koncentruje na realizacji zaawansowanych sieci komputerowych dla przedsiębiorstw wraz z zagadnieniami wysokiej dostępności i odporności na błędy, jednakże, jako zawsze zaciekawiony internauta, posiada w swoim dorobku prace na temat technologii internetowych i sieci społecznościowych. Działalność praktyczną prowadzi obecnie w ramach konsultacji i prac nad systemami wirtualizacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik i instruktor Akademii Lokalnej Cisco Akademii WSB.

dr inż. Paweł Buchwald, doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA.

 

W programie:

1.      Podstawy działania sieci komputerowych

2.      Podstawowe protokoły sieci lokalnych

3.      Protokoły routingu

4.      Routing w sieciach lokalnych TCP/IP

5.      Podstawy obsługi systemów Linux

6.      Budowa i obsługa sieci przełączanych i bezprzewodowych

7.      Bezpieczeństwo sieci i techniki ACL

8.      Sieci VLAN

9.      Redundancja w sieciach przełączanych

10.    Technologie sieci rozległych

11.    Konfiguracja łączy rozległych

12.    Przygotowanie do egzaminu CCNA

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 192

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie w godz. 8:00 - 14:35.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Kwalifikacje i kompetencje:

Specjalizacja w zakresie sieci komputerowych i obsługi urządzeń Cisco nie wymaga wykształcenia informatycznego. Daje natomiast możliwość realizowania się w wielu aspektach zastosowań technologii sieciowych (od projektowania i realizacji sieci dla małego i średniego biznesu lub przemysłu, poprzez analizę działania systemów i sieci komputerowych, do wdrażania aspektów bezpieczeństwa sieci i systemów).

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie technologii i sposobu działania lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Wśród umiejętności rozwijanych w ramach kierunku znajduje się m.in. konfiguracja routerów i przełączników sieciowych, obsługa systemów Linux, zabezpieczenia infrastruktury sieciowej, konfiguracja komputerów w sieciach IP i IPv6. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy z sieciami komputerowymi obsługującymi różne systemy komputerowe, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas studiów, jak zagadnienia adresacji, planowanie routingu, obsługa przełączania w sieciach, konfiguracja usług sieciowych, są podstawowe i pożądane dla wielu pracodawców z branży informatycznej. Program studiów jest w pełni zgodny ze światowo znanym, rozwijanym i zaadoptowanym przez najważniejsze uczelnie krajowe i zagraniczne kursem Cisco Certified Network Academy.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

500 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 300 zł

 

 
Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

3300

2700

3300

3000

3300

3000

3300

3000

3300

3000

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Kierunek prowadzony w oparciu o sprzęt i oprogramowanie firmy:

 

 

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych. Internet oraz inne sieci oparte na protokole internetowym (IP) oparte są na rozwiązaniach firmy Cisco.

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

W ramach Akademii Administratorów Cisco słuchacze mają do dyspozycji bardzo różnorodne środowisko sieciowe, symulator do ćwiczeń własnych, wypełnione ciekawymi treściami materiały dostępne online, a także pomoc w nauce i doświadczenie, również praktyczne, instruktorów Cisco. Studia Akademia Administratorów Cisco mogę z pełną odpowiedzialnością polecić jako zajęcia, w ramach których bardzo wielu moich kursantów zdobyło nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, pozwalające im poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Wiem o tym, ponieważ nierzadko byli studenci odwiedzają Akademię Cisco, wspominając ją bardzo pozytywnie. Często również opowiadając o sytuacjach w życiu zawodowym, gdy wyniesione z zajęć kompetencje pomogły im w rozwoju kariery. Cenię przyjazną atmosferę na zajęciach, ale to właśnie świadomość wkładu w rozwój umiejętności studentów jest dla nas najważniejsza.


dr inż. Maciej Rostański

Certyfikowany Instruktor Akademii Cisco Kierownik Akademii Lokalnej

Cisco przy Akademii WSB