Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty kierunku:

- Nowoczesna dziedzina wiedzy, bardzo atrakcyjna na rynku pracy,

- Nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wielu narzędzi,

- Kadra z doświadczeniem praktycznym,

- Nowoczesne techniki informatyczne, przydatne w każdej dziedzinie,

- Ogromny potencjał warsztatu przetwarzania i wizualizacji danych.

 

Cel:

Dzięki dużym zbiorom danych (Big Data) tworzymy unikatowe produkty, usługi i rozwiązania wykorzystujące narzędzia zaawansowanej analizy takie jak Uczenie Maszynowe (Machine Learning) czy też algorytmy Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence). W przedsiębiorstwach, coraz większą rolę w budowie innowacyjnych produktów biznesowych odgrywają zespoły specjalistów - Data Scientist, posiadających wiedzę i umiejętności dogłębnej analizy danych oraz wykorzystanie ich w kreowaniu nowych modeli biznesowych. Upowszechnienie usług chmurowych i narzędzi analitycznych wykorzystujących Wolne Oprogramowanie (OpenSource) umożliwiło małym, prężnym firmom tj.  Startupy konkurowanie z największymi organizacjami w obszarze budowy nowoczesnych, inteligentnych produktów oraz rozwiązań dla klientów końcowych.

 

Uczestnicy studiów:

Studia skierowane są do osób, pragnących rozwijać swoją karierę zawodową, systemy biznesowe lub prowadzić badania naukowe w obszarze: 

- technik i technologii przetwarzania danych,

- metod eksploracji danych, 

- nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego, w tym opartych na głębokim uczeniu,

- systemów wspomagania decyzji,

- zastosowań technologii Big Data w biznesie,

- architektury Big Data,

- zastosowania usług poznawczych (Cognitive Services) w zaawansowanej analizie tekstu, obrazu i dźwięku,

- wykorzystania najnowszych narzędzi Data Science tj. język programowania Phyton, środowiska Apache Spark, Apache Storm, Jupyter Notebook czy też Databricks,

- budowy platformy zaawansowanej analizy danych w środowiskach chmurowych i hybrydowych,

 

Tematyka studiów powinna być również atrakcyjna w szczególności dla pracowników firm mających w planach znajdowanie przewagi konkurencyjnej poprzez analizę dużych zbiorów danych.

 

Wśród wykładowców:             

Wojciech Muras (net-o-logy)

Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz studiów doktoranckich kierunku Telekomunikacja. W branży IT od 14 lat. Związany ze spółką net-o-logy od 2003 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju. Od 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2013 roku powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu. Jest wykładowcą w Akademii WSB oraz członkiem Rady Programowej kierunku Informatyka. Specjalizuje się w procesach zarządzania usługami IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aplikacjach wspierających procesy biznesowe. Rzeczoznawca IR Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Dr inż. Maciej Rostański

Doktor inżynier informatyki, Zajmuje się tematyką sieci komputerowych i ciągłości działania systemów informatycznych; autor lub współautor monografii naukowych i technicznych, jak np. "Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security" (2013), "Systemy przetwarzania danych" (2012) lub "Sieci bezprzewodowe" (2009). Prowadzi na tym polu działalność ekspercką i konsultacyjną, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik Katedry Informatyki Akademii WSB oraz Akademii Lokalnej Cisco tejże uczelni; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Dr inż. Marek Pyka  

Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pracę doktorską realizował i przeprowadził na Politechnice Śląskiej w obszarze zastosowania przemysłowego algorytmów sztucznej inteligencji. Zanim dołączył do firmy Microsoft przebył długą drogę od administratora i architekta bezpieczeństwa systemów IT w środowiskach chmurowych, wykładowcę akademickiego i trenera technologii IT. Pasjonat technologii chmurowych, zagadnień sztucznej inteligencji i obszarów bezpieczeństwa systemów przetwarzania danych w chmurze. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Posiadacz licznych certyfikatów technologicznych i biznesowych. Współpracując z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspiera największe polskie i zagraniczne organizacje w  zakresie cyfrowej transformacji środowisk IT oraz realizacji projektów data science  w procesach biznesowych.

 

Podstawowe narzędzia wykorzystywane na kierunku Data Scientist

Oprogramowanie Business Intelligence firmy SAS

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Firma powstała w 1976 roku, a siedziba główna znajduje się w Cary w Karolinie Północnej (USA).

SAS Institute Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów SAS na świecie
oraz wiodącym dostawcą rozwiązań Business Intelligence w Polsce. SAS dostarcza w pełni zintegrowaną platformę technologiczną, obejmującą kompletny zestaw funkcjonalności w obszarze analityki i Business Intelligence, jego rozwiązania potrafią zaspokoić rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wydobycia, porządkowania i analizowania danych w ramach całej organizacji, a także przetworzenia ich w kompletną wiedzę umożliwiającą kadrze kierowniczej trafną ocenę sytuacji i sprawne zarządzanie. Oprogramowanie, które proponuje SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w takich obszarach jak: strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z klientem, wsparcie sprzedaży, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie nadużyć oraz wiele innych.

 

Microsoft Excel
Excel bywa często niedoceniany, jest jednak potężnym narzędziem. Umożliwia przygotowywanie kalkulacji i zestawień, jak również pracę z danymi zewnętrznymi takimi jak pliki czy serwery baz danych. Bardzo rozbudowane są także opcje tworzenia wykresów i diagramów SmartArt. Z uwagi na obliczeniową naturę produktu Excel oferuje też wiele narzędzi związanych z budową formuł oraz analizą danych i wydobywaniem z nich informacji.

 

Rstudio
R to zintegrowany pakiet oprogramowania dla manipulacji danych, obliczania i prezentacji graficznej. Oferuje między innymi efektywne przetwarzanie oraz magazynowanie danych, zestaw operatorów do obliczeń na tablicach, w szczególności macierzach, duży, spójny, zintegrowany zestaw narzędzi do analizy danych, obiekty graficzne do analizy danych i wyświetlania bezpośrednio na komputerze lub w postaci drukowanej.

 

Gnuplot
Gnuplot jest sterowanym funkcjami lub interaktywnie programem tworzenia dwu i trójwymiarowych wykresów funkcji i graficznej reprezentacji danych na bardzo wiele sposobów. Przeznaczony jest przede wszystkim do wizualizacji danych naukowych oraz potrafi tworzyć wykresy w wielu różnych formatach.

 

Gephi
Gephi jest interaktywną platformą wizualizacji i eksploracji danych dla wszystkich rodzajów sieci i złożonych systemów, grafów dynamicznych i hierarchicznych. Może być wykorzystywany na przykład do analizy powiązań, sieci socjalnych, a nawet opartego na intuicji eksplorowania danych.

 

 

 

 

Program kształcenia

1. Wprowadzenie do języka Python

2. Język Phyton w zastosowaniach Data Scientist

3. Wprowadzenie do języka R

4. Wprowadzenie do Data Scientist

5. Uczenie maszynowe i inżynieria danych

6. Zaawansowane narzędzia analizy danych w projektach Data Scientist

7. Relacyjne i nierelacyjne źródła danych

8. Systemy i algorytmy sztucznej inteligencji

9. Praktyczne wykorzystanie algorytmów kognitywnych

10. Gromadzenie i przetwarzanie danych strumieniowych

11. Analiza i modelowanie danych biznesowych

12.Wizualizacja danych

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 188

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie w godzinach 8:00 - 14:35

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane do osób zajmujących się przetwarzaniem danych, wizualizacją danych, analizą danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

700 zł

do 5 listopada 2019

III

700 zł

do 5 grudnia 2019

IV

700 zł

do 5  lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 000 zł

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

4000

3260

4000

3700

4000

3700

4000

3630

4000

3630

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Net-o-logy

net-o-logy sp. z o.o.

Od 2003 roku net-o-logy świadczy najwyższej jakości usługi IT i buduje silną markę informatyczną. Skutecznie wykorzystuje kompetencje w zarządzaniu danymi, zamieniając je w informację, wiedzę i przewagę dla biznesu.

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Firmy przekonały się, że konieczne jest uwzględnianie w codziennej działalności wszelkich dostępnych danych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Stanowią one źródło przewagi konkurencyjnej, pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową. I do tego właśnie potrzebuje specjalistów Data Scientist. Sęk jednak w tym, że tego rodzaju specjalistów ciągle brakuje, dlatego zapraszam na studia podyplomowe w Akademii WSB Program studiów odpowiada na zapotrzebowania pracodawców zawierając m.in. moduły zarządzania bazami danych, systemy sztucznej inteligencji, wizualizację danych.

 

Wojciech Muras

Prezes Zarządu Net-o-logy