Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty kierunku:

- Nowoczesna dziedzina wiedzy, bardzo atrakcyjna na rynku pracy,

- Nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wielu narzędzi,

- Kadra z doświadczeniem praktycznym,

- Nowoczesne techniki informatyczne, przydatne w każdej dziedzinie,

- Ogromny potencjał warsztatu przetwarzania i wizualizacji danych.

 

Cel:

Dzięki dużym zbiorom danych (Big Data) tworzymy unikatowe produkty, usługi i rozwiązania wykorzystujące narzędzia zaawansowanej analizy takie jak Uczenie Maszynowe (Machine Learning) czy też algorytmy Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence). W przedsiębiorstwach, coraz większą rolę w budowie innowacyjnych produktów biznesowych odgrywają zespoły specjalistów - Data Scientist, posiadających wiedzę i umiejętności dogłębnej analizy danych oraz wykorzystanie ich w kreowaniu nowych modeli biznesowych. Upowszechnienie usług chmurowych i narzędzi analitycznych wykorzystujących Wolne Oprogramowanie (OpenSource) umożliwiło małym, prężnym firmom tj.  Startupy konkurowanie z największymi organizacjami w obszarze budowy nowoczesnych, inteligentnych produktów oraz rozwiązań dla klientów końcowych.

 

Uczestnicy studiów:

Studia skierowane są do osób, pragnących rozwijać swoją karierę zawodową, systemy biznesowe lub prowadzić badania naukowe w obszarze: 

- technik i technologii przetwarzania danych,

- metod eksploracji danych, 

- nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego, w tym opartych na głębokim uczeniu,

- systemów wspomagania decyzji,

- zastosowań technologii Big Data w biznesie,

- architektury Big Data,

- zastosowania usług poznawczych (Cognitive Services) w zaawansowanej analizie tekstu, obrazu i dźwięku,

- wykorzystania najnowszych narzędzi Data Science tj. język programowania Phyton, środowiska Apache Spark, Apache Storm, Jupyter Notebook czy też Databricks,

- budowy platformy zaawansowanej analizy danych w środowiskach chmurowych i hybrydowych,

 

Tematyka studiów powinna być również atrakcyjna w szczególności dla pracowników firm mających w planach znajdowanie przewagi konkurencyjnej poprzez analizę dużych zbiorów danych.

 

Wśród wykładowców:             

Wojciech Muras (net-o-logy)

Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz studiów doktoranckich kierunku Telekomunikacja. W branży IT od 14 lat. Związany ze spółką net-o-logy od 2003 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju. Od 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2013 roku powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu. Jest wykładowcą w Akademii WSB oraz członkiem Rady Programowej kierunku Informatyka. Specjalizuje się w procesach zarządzania usługami IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aplikacjach wspierających procesy biznesowe. Rzeczoznawca IR Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Dr inż. Maciej Rostański

Doktor inżynier informatyki, Zajmuje się tematyką sieci komputerowych i ciągłości działania systemów informatycznych; autor lub współautor monografii naukowych i technicznych, jak np. "Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security" (2013), "Systemy przetwarzania danych" (2012) lub "Sieci bezprzewodowe" (2009). Prowadzi na tym polu działalność ekspercką i konsultacyjną, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik Katedry Informatyki Akademii WSB oraz Akademii Lokalnej Cisco tejże uczelni; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Dr inż. Marek Pyka  

Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pracę doktorską realizował i przeprowadził na Politechnice Śląskiej w obszarze zastosowania przemysłowego algorytmów sztucznej inteligencji. Zanim dołączył do firmy Microsoft przebył długą drogę od administratora i architekta bezpieczeństwa systemów IT w środowiskach chmurowych, wykładowcę akademickiego i trenera technologii IT. Pasjonat technologii chmurowych, zagadnień sztucznej inteligencji i obszarów bezpieczeństwa systemów przetwarzania danych w chmurze. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Posiadacz licznych certyfikatów technologicznych i biznesowych. Współpracując z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspiera największe polskie i zagraniczne organizacje w  zakresie cyfrowej transformacji środowisk IT oraz realizacji projektów data science  w procesach biznesowych.

 

Podstawowe narzędzia wykorzystywane na kierunku Data Scientist

Oprogramowanie Business Intelligence firmy SAS

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Firma powstała w 1976 roku, a siedziba główna znajduje się w Cary w Karolinie Północnej (USA).

SAS Institute Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów SAS na świecie
oraz wiodącym dostawcą rozwiązań Business Intelligence w Polsce. SAS dostarcza w pełni zintegrowaną platformę technologiczną, obejmującą kompletny zestaw funkcjonalności w obszarze analityki i Business Intelligence, jego rozwiązania potrafią zaspokoić rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wydobycia, porządkowania i analizowania danych w ramach całej organizacji, a także przetworzenia ich w kompletną wiedzę umożliwiającą kadrze kierowniczej trafną ocenę sytuacji i sprawne zarządzanie. Oprogramowanie, które proponuje SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w takich obszarach jak: strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z klientem, wsparcie sprzedaży, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie nadużyć oraz wiele innych.

 

Microsoft Excel
Excel bywa często niedoceniany, jest jednak potężnym narzędziem. Umożliwia przygotowywanie kalkulacji i zestawień, jak również pracę z danymi zewnętrznymi takimi jak pliki czy serwery baz danych. Bardzo rozbudowane są także opcje tworzenia wykresów i diagramów SmartArt. Z uwagi na obliczeniową naturę produktu Excel oferuje też wiele narzędzi związanych z budową formuł oraz analizą danych i wydobywaniem z nich informacji.

 

Rstudio
R to zintegrowany pakiet oprogramowania dla manipulacji danych, obliczania i prezentacji graficznej. Oferuje między innymi efektywne przetwarzanie oraz magazynowanie danych, zestaw operatorów do obliczeń na tablicach, w szczególności macierzach, duży, spójny, zintegrowany zestaw narzędzi do analizy danych, obiekty graficzne do analizy danych i wyświetlania bezpośrednio na komputerze lub w postaci drukowanej.

 

Gnuplot
Gnuplot jest sterowanym funkcjami lub interaktywnie programem tworzenia dwu i trójwymiarowych wykresów funkcji i graficznej reprezentacji danych na bardzo wiele sposobów. Przeznaczony jest przede wszystkim do wizualizacji danych naukowych oraz potrafi tworzyć wykresy w wielu różnych formatach.

 

Gephi
Gephi jest interaktywną platformą wizualizacji i eksploracji danych dla wszystkich rodzajów sieci i złożonych systemów, grafów dynamicznych i hierarchicznych. Może być wykorzystywany na przykład do analizy powiązań, sieci socjalnych, a nawet opartego na intuicji eksplorowania danych.

 

 

 

 

Program kształcenia

1. Wprowadzenie do języka Python

2. Język Phyton w zastosowaniach Data Scientist

3. Wprowadzenie do języka R

4. Wprowadzenie do Data Scientist

5. Uczenie maszynowe i inżynieria danych

6. Zaawansowane narzędzia analizy danych w projektach Data Scientist

7. Relacyjne i nierelacyjne źródła danych

8. Systemy i algorytmy sztucznej inteligencji

9. Praktyczne wykorzystanie algorytmów kognitywnych

10. Gromadzenie i przetwarzanie danych strumieniowych

11. Analiza i modelowanie danych biznesowych

12.Wizualizacja danych

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 188

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie w godzinach 8:00 - 14:35

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia skierowane do osób zajmujących się przetwarzaniem danych, wizualizacją danych, analizą danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów.

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

700 zł

do 5 listopada 2019

III

700 zł

do 5 grudnia 2019

IV

700 zł

do 5  lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 000 zł

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

4000

3260

4000

3700

4000

3700

4000

3630

4000

3630

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Partnerzy

Net-o-logy

net-o-logy sp. z o.o.

Od 2003 roku net-o-logy świadczy najwyższej jakości usługi IT i buduje silną markę informatyczną. Skutecznie wykorzystuje kompetencje w zarządzaniu danymi, zamieniając je w informację, wiedzę i przewagę dla biznesu.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Firmy przekonały się, że konieczne jest uwzględnianie w codziennej działalności wszelkich dostępnych danych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Stanowią one źródło przewagi konkurencyjnej, pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową. I do tego właśnie potrzebuje specjalistów Data Scientist. Sęk jednak w tym, że tego rodzaju specjalistów ciągle brakuje, dlatego zapraszam na studia podyplomowe w Akademii WSB Program studiów odpowiada na zapotrzebowania pracodawców zawierając m.in. moduły zarządzania bazami danych, systemy sztucznej inteligencji, wizualizację danych.

 

Wojciech Muras

Prezes Zarządu Net-o-logy