Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej informacji: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=306706&preview=1

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO DO 13.03.2019 r. (w celu złożenia wniosku są niezbędne zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Skarbowego - wystawione na przedsiębiorcę wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie zgodnym z wzorami dostępnymi na stronie https://www.bur.fgsa.pl/dokumenty/ (wnioski składa się między 18-1.03.2019 r.) lub https://www.operatorpsf.pl/dokumenty-do-pobrania/ ( wnioski składa się między 4-13.03.2019 r.).

Atuty kierunku:

- Nowoczesna dziedzina wiedzy, bardzo atrakcyjna na rynku pracy,

- Nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wielu narzędzi,

- Kadra z doświadczeniem praktycznym,

- Nowoczesne techniki informatyczne, przydatne w każdej dziedzinie,

- Ogromny potencjał warsztatu przetwarzania i wizualizacji danych.

 

Cel:

Coraz większą rolę w przetwarzaniu danych dla biznesu i przemysłu odgrywać będą osoby posiadające umiejętności pracy z dużymi zbiorami danych, podejmujące zadania związane z wizualizacją danych, analizą danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów. Tak zwani „Big Data Scientist” lub po prostu osoby zajmujące się przetwarzaniem danych, powinni posiadać wiedzę z pogranicza zarządzania, baz danych, przetwarzania informacji oraz statystyki, popartą odpowiednimi umiejętnościami wykorzystania odpowiednich technik i narzędzi komputerowych w tym zakresie, jak języki programowania oraz uczenia maszynowego, np. R, czy też narzędzi analizy i modelowania danych biznesowych.

 

Uczestnicy studiów:

Studia skierowane są do osób, pragnących rozwijać swoje kariery biznesowe lub naukowe w kierunku:

- technik i technologii przetwarzania danych,

- wizualizacji danych, w tym w technologii IBM Watson

- metod eksploracji danych, 

- nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego, w tym opartych na głębokim uczeniu,

- systemów wspomagania decyzji,

- zastosowań technologii Big Data w biznesie,

- architektury Big Data,

- algorytmów przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dźwięków.

 

Tematyka studiów powinna być również atrakcyjna w szczególności dla pracowników firm mających w planach znajdowanie przewagi konkurencyjnej poprzez analizę dużych zbiorów danych.

 

Wśród wykładowców:             

Wojciech Muras (net-o-logy)

Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz studiów doktoranckich kierunku Telekomunikacja. W branży IT od 14 lat. Związany ze spółką net-o-logy od 2003 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju. Od 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2013 roku powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu. Jest wykładowcą w Akademii WSB oraz członkiem Rady Programowej kierunku Informatyka. Specjalizuje się w procesach zarządzania usługami IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aplikacjach wspierających procesy biznesowe. Rzeczoznawca IR Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Dr inż. Maciej Rostański

Doktor inżynier informatyki, Zajmuje się tematyką sieci komputerowych i ciągłości działania systemów informatycznych; autor lub współautor monografii naukowych i technicznych, jak np. "Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security" (2013), "Systemy przetwarzania danych" (2012) lub "Sieci bezprzewodowe" (2009). Prowadzi na tym polu działalność ekspercką i konsultacyjną, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik Katedry Informatyki Akademii WSB oraz Akademii Lokalnej Cisco tejże uczelni; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Dr Paweł Jasionowski 

Doktor nauk informatycznych oraz magistrem nauk matematycznych. Początkowo pracował naukowo na Politechnice Śląskiej, po czym dołączył do IBM w 2012. W swojej karierze w IBM pracował jako administrator systemów operacyjnych, Predictive Analytics Modeler a obecnie jako Data Scientist i Service Continuity Manager. 

Podczas pracy w IBM zaproponował liczne innowacje z których 4 zostały zgłoszone przez firmę IBM jako patenty. Paweł wspiera liczne inicjatywy w firmie IBM jak na przykład współpraca z IBM Research w programie usprawnienia procesu dla obliczania ryzyka zmian na serwerach, jest ambasadorem IBM Watson oraz obejmuje role Cognitive Champion w IBM Client Innovation Centre we Wrocławiu.

Paweł Jasionowski został odznaczony jednym z najwyższych honorów IBM jako Best of IBM oraz otrzymał Platynową Nagrodę Patentową.

 

Podstawowe narzędzia wykorzystywane na kierunku Data Scientist

Oprogramowanie Business Intelligence firmy SAS

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Firma powstała w 1976 roku, a siedziba główna znajduje się w Cary w Karolinie Północnej (USA).

SAS Institute Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów SAS na świecie
oraz wiodącym dostawcą rozwiązań Business Intelligence w Polsce. SAS dostarcza w pełni zintegrowaną platformę technologiczną, obejmującą kompletny zestaw funkcjonalności w obszarze analityki i Business Intelligence, jego rozwiązania potrafią zaspokoić rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wydobycia, porządkowania i analizowania danych w ramach całej organizacji, a także przetworzenia ich w kompletną wiedzę umożliwiającą kadrze kierowniczej trafną ocenę sytuacji i sprawne zarządzanie. Oprogramowanie, które proponuje SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w takich obszarach jak: strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z klientem, wsparcie sprzedaży, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie nadużyć oraz wiele innych.

 

Microsoft Excel
Excel bywa często niedoceniany, jest jednak potężnym narzędziem. Umożliwia przygotowywanie kalkulacji i zestawień, jak również pracę z danymi zewnętrznymi takimi jak pliki czy serwery baz danych. Bardzo rozbudowane są także opcje tworzenia wykresów i diagramów SmartArt. Z uwagi na obliczeniową naturę produktu Excel oferuje też wiele narzędzi związanych z budową formuł oraz analizą danych i wydobywaniem z nich informacji.

 

Rstudio
R to zintegrowany pakiet oprogramowania dla manipulacji danych, obliczania i prezentacji graficznej. Oferuje między innymi efektywne przetwarzanie oraz magazynowanie danych, zestaw operatorów do obliczeń na tablicach, w szczególności macierzach, duży, spójny, zintegrowany zestaw narzędzi do analizy danych, obiekty graficzne do analizy danych i wyświetlania bezpośrednio na komputerze lub w postaci drukowanej.

 

Gnuplot
Gnuplot jest sterowanym funkcjami lub interaktywnie programem tworzenia dwu i trójwymiarowych wykresów funkcji i graficznej reprezentacji danych na bardzo wiele sposobów. Przeznaczony jest przede wszystkim do wizualizacji danych naukowych oraz potrafi tworzyć wykresy w wielu różnych formatach.

 

Gephi
Gephi jest interaktywną platformą wizualizacji i eksploracji danych dla wszystkich rodzajów sieci i złożonych systemów, grafów dynamicznych i hierarchicznych. Może być wykorzystywany na przykład do analizy powiązań, sieci socjalnych, a nawet opartego na intuicji eksplorowania danych.

 

 

 

 

Program kształcenia

1. Podstawy statystyki matematycznej

2. Podstawy przetwarzania danych

3. Relacyjne i nierelacyjne bazy danych

4. Analiza i modelowanie danych biznesowych

5. Praktyka przetwarzania danych cyfrowych

6. Programowanie w języku Python

7. Wstęp do języka R

8. Systemy sztucznej inteligencji

9. Wizualizacja danych

10. Praktyka wykorzystania metod sztucznej inteligencji

11. Przetwarzanie danych w języku SAS 4GL

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 188

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie w godzinach 8:00 - 14:35

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia skierowane do osób zajmujących się przetwarzaniem danych, wizualizacją danych, analizą danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów.

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada 2019

III

600 zł

do 5 grudnia 2019

IV

600 zł

do 5  lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 600 zł

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

3600

2940

3600

3300

3600

3300

3600

3270

3600

3270

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Partnerzy

Net-o-logy

net-o-logy sp. z o.o.

Od 2003 roku net-o-logy świadczy najwyższej jakości usługi IT i buduje silną markę informatyczną. Skutecznie wykorzystuje kompetencje w zarządzaniu danymi, zamieniając je w informację, wiedzę i przewagę dla biznesu.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Firmy przekonały się, że konieczne jest uwzględnianie w codziennej działalności wszelkich dostępnych danych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Stanowią one źródło przewagi konkurencyjnej, pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową. I do tego właśnie potrzebuje specjalistów Data Scientist. Sęk jednak w tym, że tego rodzaju specjalistów ciągle brakuje, dlatego zapraszam na studia podyplomowe w Akademii WSB Program studiów odpowiada na zapotrzebowania pracodawców zawierając m.in. moduły zarządzania bazami danych, systemy sztucznej inteligencji, wizualizację danych.

 

Wojciech Muras

Prezes Zarządu Net-o-logy