Arteterapia

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

 • praktyczne poznanie procesu arteterapeutycznego
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (m.in. Roberta Talarczyka – dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach)
 • absolwenci kierunku mogą ubiegać się o certyfikat arteterapeuty w jednym ze stowarzyszeń
 • absolwenci kierunku mogą ubiegać się o członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających arteterapeutów
 • poznanie roli sztuk plastycznych, muzyki, tańca, biblioterapii i dramy w procesie terapeutycznym
   

Cel:

Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest merytoryczne przygotowanie do organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jaki i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze zdobędą m.in. wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, wiedzę z  zakresu nauk o sztuce oraz nabędą umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii. Zapoznani zostaną z metodami i technikami arteterapeutycznymi oraz rozwiną własny potencjał twórczy. Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Będą potrafili w swojej pracy dobierać i stosować metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.


 

Uczestnicy:

Studia Podyplomowe z Arteterapii adresowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, filologii) oraz studiów artystycznych (m.in. muzyki, sztuk plastycznych, grafiki, rzeźby). Ofertę kierujemy do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz osób, które planują podjąć pracę w takich placówkach.

 

Wykładowcy:

Robert Talarczyk - reżyser, scenarzysta, aktor teatralny i filmowy, dramaturg, autor i tłumacz piosenek. W 1992 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Tuż po studiach związał się z Teatrem Rozrywki, gdzie debiutował jako aktor w musicalu Cabaret J. Kandera i F. Ebba. W latach 2005-2013 pełnił funkcję dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, obecnie sprawuje funkcję dyrektora Teatru Śląskiego im. ST. Wyspiańskiego w Katowicach.  Laureat wielu nagród, w tym kilkukrotnie Złotej Maski. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis”.

 

 

 

dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta  – pedagog, surdopedagog, instruktor choreoterapii. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwentka „Studium Terapii przez Sztukę” w Teatrze Ludowym w Krakowie. Terapii tańcem i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej-Tlatlik, Victorii Day Fox, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi terapię dla dzieci z dysfunkcją słuchu oraz arteterapię i terapię integracji bilateralnej w Centrum Diagnostyki i Terapii IN Corpore w Katowicach. Jest autorką cyklu zajęć z zakresu choreoterapii dla osób współuzależnionych oraz współautorką projektu arteterapeutycznego „SPA dla duszy i ciała – Soma i Psyche w Arteterapii uzależnień” dla podopiecznych „Domu Nadziei” w Bytomiu.


 

 

Marta Ir - wykładowca Akademii WSB, terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata.

 

 

 


 

Gabriela Zbieg - wykładowca Akademii WSB, aktorka Sceny Muzycznej, nauczyciel, trener. Autorka i reżyser widowisk teatralnych dla dzieci i młodzieży. Staż aktorski rozpoczęła w Gliwickim Teatrze Muzycznym, po zdobyciu państwowego dyplomu pracowała w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Ukończyła studia z obszarów: Pedagogika Artystyczna,  Zarządzanie w Oświacie, Oligofrenopedagogika oraz 3-stopniowe szkolenie Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Asystent rodziny i pedagoga domowego. Posiada Certyfikat Polskiej Akademii NLP. Na swoim koncie ma autorskie opracowania programów edukacyjnych i terapeutycznych. Posiada 8-letnie doświadczenie na stanowisku w-ce dyrektora placówki edukacyjnej przedszkola integracyjnego. Obecnie dyrektor Teatru Edukacyjnego, założycielka Akademii Kreatywnej Twórczości w placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie odbywają się zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za organizację i prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla Urzędu Miasta Chorzów. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli od przedszkola po szkoły średnie oraz dla studentów w Polsce i za granicą.


 

Anna Szlaużys – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na której ukończyła edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na specjalizacji Muzykoterapia oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na specjalizacji Prowadzenie Zespołów Muzycznych. Muzykoterapeutka z certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (nr 17), muzyk, uczestniczka Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo - ericksonowskim. Prowadzi zajęcia z muzykoterapii dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Współpracowała m. in. ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA, Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym im. Ks. L. Markiefki Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi w Katowicach, Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Środowiskowym Centrum Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach, Fundacją „Sto Pociech” w Warszawie, Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” w Warszawie, Przedszkolem Mali Artyści w Warszawie oraz Niepubliczną Specjalną Szkołą Podstawową dla dzieci z autyzmem „Szkoła w Kontakcie” w Warszawie.

 

 

 

Program:

 • Podstawy teoretyczne arteterapii
 • Psychologia ogólna (w tym psychologia rozwojowa i osobowości)
 • Rozwój człowieka – aspekt biomedyczny
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna (w tym elementy psychopatologii)
 • Psychopedagogika twórczości
 • Podstawy psychoterapii
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Terapia zajęciowa – warsztaty praktyczne
 • Etyka zawodu arteterapeuty
 • Terapia przez sztuki plastyczne  
 • Terapia przez sztuki użytkowe  
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia  
 • Biblioterapia  
 • Teatroterapia
 • Filmoterapia  
 • Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii
 • Projekt arteterapeutyczny
   

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

 


Informacje:

 

Liczba godzin: 360

Czas trwania: 3 semestry 

Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziely - co dwa tygodnie

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem projektu arteterapeuty

Koszt studiów: 2 900 zł

Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

350 zł

do 5 października 2020

II

350 zł

do 5 listopada  2020

III

350 zł

do 5 grudnia 2020

IV

350 zł

do 5 stycznia 2021

V

300 zł

do 5 lutego 2021

VI

300 zł

do 5 marca 2021

VII

300 zł

do 5 kwietnia 2021

VIII

300 zł

do 5 maja 2021

Ogółem

2 900 zł