Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować jako nauczyciel-bibliotekarz oraz jako wykwalifikowany pracownik bibliotek różnego typu.


Uczestnicy studiów:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach oraz dla osób pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach, placówkach oświatowych. Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim 
lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.


Program studiów

 • Wstęp do bibliotekoznawstwa
 • Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji
 • Historia książek i bibliotek
 • Budowa i organizacja zbiorów
 • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
 • Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
 • Teoria i organizacja bibliografii
 • Zbiory biblioteczne w Polsce i na świecie
 • Technologie informatyczne
 • Komputeryzacja bibliotek. Nowoczesna biblioteka szkolna
 • Nowoczesne źródła informacji
 • Współczesna literatura popularna
 • Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży
 • Marketing biblioteczny
 • Organizacja i zarządzanie archiwami tradycyjnymi i utrwalonymi w nowoczesnych technologiach 
 • Metody pracy z użytkownikiem informacji
 • Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem
 • Metodyka pracy bibliotecznej
 • Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
 • Praktyka

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania:3 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

 

Oferta specjalna

Promocja do końca grudnia 2019 - 1000 zł taniej

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach oraz dla osób pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach, placówkach oświatowych. Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim 
lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta specjalna

Promocja do końca grudnia 2019 - 1000 zł taniej

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

300 zł

do 5 października 2019

II

300 zł

do 5 listopada  2019

III

300 zł

do 5 grudnia 2019

IV

300 zł

do 5 stycznia 2020

V

300 zł

do 5 lutego 2020

VI

400 zł

do 5 marca 2020

VII

300 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

2 800 zł

 

Oferta specjalna

Promocja do końca grudnia 2019 - 1000 zł taniej

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja do końca grudnia 2019 - 1000 zł taniej

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"