Doradca zawodowy i personalny - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej szczegółów wkrótce.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych grupowych i indywidualnych.

 

Absolwenci studiów będą przygotowani do:

świadczenia  specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji. Będą doradzać innym podmiotom gospodarczym (firmom, instytucjom, placówkom publicznym) w wszelkich kwestiach dotyczących personelu, tj. rekrutacja pracowników, motywowanie, ocenianie, rozwijanie kompetencji pracowniczych.

 

Studia pokazują też zadania doradcy zawodowego i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy. Ponadto wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Uczestnicy studiów:

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).

 

Absolwent studiów:

 • zna zasady tworzenia stanowiska pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • ma rozszerzona wiedzę na temat umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy, poszerzające wiedzę z dziedziny gospodarki rynkowej
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi relacje 
 • zosiada wiedzę z zakresu stosowania technologii informacyjnej w doradztwie zawodowym i personalnym
 • zna klasyfikację zawodów i predyspozycje psychofizyczne potrzebne do ich wykonywania
 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje służące realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • potrafi stosować w praktyce wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego
 • potrafi prowadzić poradnictwo indywidualne i grupowe
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań doradczych
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ich rozstrzygnięć 
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego
 •  

Program kształcenia:

3 semestry w 1 rok

 1. Poradnictwo zawodowe i personalne w Polsce i krajach Unii Europejskiej 
 2. Rozwój zawodowy człowieka
 3. Elementy psychologii wychowawczej 
 4. Specyfika uczenia się dorosłych
 5. Zawodoznawstwo 
 6. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 7. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 
 8. Metodyka i techniki diagnozy kompetencji dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego
 9. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
 10. Elementy i instytucje rynku pracy 
 11. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego 
 12. Elementy medycyny pracy
 13. Świadome planowanie kariery zawodowej 
 14. Budowanie marki osobistej m.in. z wykorzystaniem mediów społecznościowych
 15. Elementy e-doradztwa
 16. Aktywne  i alternatywne metody poszukiwania pracy 
 17. Praktyczny networking w poszukiwaniu bądź zmianie zatrudnienia
 18. Warsztaty prowadzenia rozmowy doradczej
 19. Coaching kariery 
 20. Nowoczesne metody selekcji i  rekrutacji pracowników
 21. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 
 22. Systemy motywowania pracowników
 23. Systemy ocen pracowniczych
 24. Metody rozwijania kompetencji pracowników
 25. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
 26. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego 
 27. Trening kreatywności
 28. Komunikacja interpersonalna, podstawy autoprezentacji
 29. Normy etyczne, zawodowe i prawne
 30. Metodyka pracy z grupą - warsztaty
 31. Praktyka doradcza

Wykładowcy:

dr Magdalena Kot-Radojewska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, Wykładowca akademicki, Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych Akademii WSB.

mgr Małgorzata Binias-Wilga - Coach PCC, trener kompetencji miękkich, wykładowca. Jako coach biznesowy specjalizuje się w coachingu ukierunkowanym na wzrost osobistej skuteczności przy jednoczesnym zachowaniu równowagi oraz satysfakcji z pracy.

mgr Magdalena Siwińska- Nauczyciel akademicki, Trener umiejętności społecznych z wysoką orientacją na cel. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz psychologii . Psycholog biznesu, coach ACC ICF.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery.

Absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

Ponadto nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

450 zł

do 5 marca 2019

II

450 zł

do 5 kwietnia 2019

III

450 zł

do 5 maja 2019

IV

450 zł

do 5  października 2019

V

500 zł

do 5 listopada 2019

VI

300 zł

do 5 grudnia 2019

Ogółem

2 900 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy i występujące na nim niedopasowanie kompetencyjne wpływa na wykreowanie nowych potrzeb w odniesieniu do pracy doradców zawodowych. Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie orientacji i reorientacji edukacyjnej i zawodowej. Program uwzględnia istotność korzystania z coraz bardziej rozwijających się mediów społecznościowych w procesie budowania profesjonalnej tożsamości zawodowej klienta oraz praktyk networkingowych.”

dr Magdalena Kot-Radojewska

Wykładowca Akademii WSB