Doradca zawodowy i personalny - studia kwalifikacyjne | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Doradca zawodowy i personalny - studia kwalifikacyjne

 

Studia taniej o 80%!

 
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

Studia podyplomowe na kierunku "Doradca Zawodowy i Personalny" w Akademii WSB to:

 • wykorzystanie w ramach zajęć testów predyspozycji zawodowych, osobowościowych, do badania kompetencji, m.in. test zdolności językowych, kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS, skala I-E w pracy, kwestionariusz temperamentu PTS, wielowymiarowy kwestionariusz preferencji, test orientacji życiowej LOT-R,
 • udostępnianie słuchaczom gotowych  scenariuszy ćwiczeń,
 • zajęcia praktyczne, m.in. symulacje rozmowy kwalifikacyjnej, case studies.

Atuty

 • studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego; uwzględniającinterdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z najnowszymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery,
 • absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej,
 • absolwenci nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego, przedsiębiorstwa.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych grupowych i indywidualnych. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy. Ponadto wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Uczestnicy

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz praktyków życia codziennego m.in. przez pracowników Urzędu Pracy, akredytowanych doradców zawodowych.

Wśród kadry:

 • mgr Agata Hagno - doradca personalny, wieloletni praktyk, absolwentka wielu kierunków studiów m.in.: MBA Franklin University Wrocław, Prezes DPM Sp. z o.o.
 • mgr Monika Stankiewicz - doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy specjalista z zakresu poradnictwa zawodowego w Polsce, jak również w krajach Unii Europejskiej
 • dr Magdalena Kot-Radojewska - kierownik Akademickiego Biura Karier i Kształcenia Ustawicznego, specjalista w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy oraz aktywnych metod pracy z uczniem, doradca zawdodwy

Program

 1. Poradnictwo zawodowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 2. Rozwój zawodowy człowieka
 3. Elementy psychologii wychowawczej
 4. Specyficzne problemy w zakresie uczenia się dorosłych
 5. Zawodoznawstwo
 6. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 7. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 8. Metody i techniki diagnozy kompetencji dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego
 9. Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
 10. Elementy i instytucje rynku pracy
 11. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
 12. Elementy medycyny pracy
 13. Świadome planowanie kariery zawodowej
 14. Media społecznościowe w procesie zarzadzania rozwojem zawodowym
 15. Elementy e-doradztwa
 16. Aktywne i alternatywne metody poszukiwania pracy
 17. Praktyczny networking w poszukiwaniu bądź zmianie zatrudnienia
 18. Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej
 19. Coaching kariery
 20. Nowoczesne metody i selekcji w rekrutacji pracowników (np. grywalizacja, scounting)
 21. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 22. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
 23. Trening kreatywności
 24. Trening interpersonalny
 25. Komunikacja interpersonalna, podstawy autoprezentacji
 26. Normy etyczne, zawodowe i prawne
 27. Zasady pracy z grupą - warsztaty
 28. Praktyka doradcza

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Informacje

Czas trwania: 3 semestry, Zrealizuj 3 semestry w jeden rok!

Liczba godzin: 350 

Dni uczęszczania: soboty i niedziele co dwa tygodnie

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery.

Absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

Ponadto nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Opłata: 2 900 zł - w tym wpisowe

Czas trwania - 3 semestry realizwoane w ciągu 1 roku

Czesne płatne w 6 ratach + wpisowe. W dniu zapisu: 300 zł, 5 x 450 zł, 1 x 350zł)

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza.

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy i występujące na nim niedopasowanie kompetencyjne  wpływa na wykreowanie nowych potrzeb w odniesieniu do pracy doradców zawodowych. Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie orientacji i reorientacji edukacyjnej i zawodowej. Program uwzględnia istotność korzystania z coraz bardziej rozwijających się mediów społecznościowych w procesie budowania profesjonalnej tożsamości zawodowej klienta oraz praktykach networkingowych.

 

Dr Magdalena Kot-Radojewska

Wykładowca Akademii WSB
Doradca zawodowy

Najczęściej wybierany kierunek

Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu ludźmi

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły