Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty kierunku

- wśród wykładowców przewaga praktyków, m.in. pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, ratownicy medyczni,

- praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa w informatyce (serwery, macierze dyskowe, automatyczne systemy kopii zapasowych, zapory sieciowe),

-  kurs pierwszej pomocy - słuchacze uzyskują dodatkowe Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r.

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia nowego w podstawie programowej przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Uczestnicy

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

prof. dr hab. Marek Walancik - wykładowca akademicki, były komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, autor publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, administracji wojskowej i historii wojskowości 

dr Zbigniew Kopa - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Górniczo – Hutniczo w Krakowie oraz Akademii Obrony Narodowej, ukończył studia doktoranckie na kierunku: kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej w sytuacjach kryzysowych.

mgr Dawid Kaszuba - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, magister administracji - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe – bezpieczeństwo publiczne z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, problematyka patologii społecznych, zagadnienia prawne (problematyka wykroczeniowa, karna oraz nauka o państwie i prawie).

Program

1. Psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych.
2. Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona.
3. System obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zagrożenia czasu pokoju i wojny.
5. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
6. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego.
7. Metodyka przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.
8. Metodyka pracy z grupą.
9. Komunikacja interpersonalna.
10. Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.
11. Zastosowanie IT na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

12. Praktyka pedagogiczna.

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godzinach: 16:15-20:30

 

 

 

Praca

Kwalifikacje i kompetencje:

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach studiów słuchacz zdobywa, aktualizuje oraz podwyższa swoje dotychczasowe kwalifikacje z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącego się do środowiska: szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia. Ponadto uzyskuje możliwość realizacji i doskonalenia procesu nauczania w zakresie powyższej problematyki. Dodatkowo wzbogaca swoją dotychczasową wiedzę z zakresu umiejętności: skutecznego podejmowania działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom zagrożeń, wspomagania procesu kształtowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt zdrowotnego i psychicznego funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń.

 

 

 

Opłaty

Opłata: 3000 zł / 3 semestry (Czesne płatne w 7  ratach. W dniu zapisu: 300 zł, 2 x 450 zł, 3 x 500 zł, 1 x 300 zł)

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" W zawód nauczyciela wpisany jest obowiązek dokształcania się i uzupełniania wiedzy. Dlatego po raz kolejny wybrałem studia podyplomowe w WSB. Niewątpliwie wartość dodaną studiów stanowi możliwość uczestniczenia w dodatkowych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach, podczas których można zdobyć dodatkowe certyfikaty i zaświadczenia, jakże ważne w pracy nauczyciela. Z pełną odpowiedzialnością polecam studia podyplomowe w WSB jako wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego oraz podwyższenia kwalifikacji i poszerzenia horyzontów. "

 

Marek Krzykawski Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Olkuszu

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły