Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne

Atuty kierunku

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne),
- szczególny nacisk położony na metodykę pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
- wizyty studyjne w szkołach specjalnych, ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych,
- wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, psychologowie, terapeuci, specjaliści Counsellinu Gestalt, psychiatrzy.

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Nazwa kierunku i program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczestnicy

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.


Kwalifikacje i kompetencje

Zajęcia w ramach studiów prowadzą wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

 
Wykładowcy

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

Wśród kadry:

dr Małgorzata Kitlińska-Król - wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Iwona Durek-Sypek - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Fundator Instytutu Twórczej Integracji. Od lat swymi działaniami wspiera osoby niepełnosprawne w Ich integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej.

mgr Iwona Łukasiewicz - prezes  Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, specjalista z zakresu organizacji procesu terapeutycznego, procesu grupowego oraz komunikacji interpersonalnej

Program

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
Pedagogika specjalna
Psychologiczno-społeczne problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
Psychoterapia z elementami terapii rodzin
Diagnoza psychopedagogiczna
Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej  Z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Korygowanie zaburzeń i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rewalidacja indywidualna
Elementy socjoterapii
Elementy resocjalizacji
Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dydaktyka specjalna z elementami  ortodydaktyki
Metodyka nauczania uczniów z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej
Metodyka pracy w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane elementy arteterapii
Wybrane elementy muzykoterapii

Praktyka
Seminarium

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry, październik 2016-czerwiec 2017

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godzinach: 16:15-20:30

Praca

Studia przygotowują do pracy z osobami specjalnej troski zarówno do pracy w szkołach specjalnych jak i w ośrodkach wychowawczych.

 

Opłaty

Opłata: 3000 zł / 3 semestry (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu 300 zł, 4 x 300 zł, 3 x 400 zł, 1 x 300 zł)
 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne, ośrodki terapii zajęciowej i świetlice terapeutyczne.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Program studiów został opracowany głównie pod kątem przydatności zagadnień w pracy z dziećmi w klasach I - III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Tu bowiem często do klasy trafiają dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Większość umiejętności zdobytych na studiach bezpośrednio wykorzystałam w mojej szkole w pracy z dziećmi na lekcjach oraz w dokumentowaniu wyżej wymienionej pracy. Polecam wszystkim nauczycielom studia z oligofrenopedagogiki w WSB"

 

Beata Starzyk

Dyrektor Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły