Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

CEL:

 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów: „filozofia” - na poziomie ponadgimnazjalnym, „etyka” - na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnym. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, kompetencje kulturowe, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.

 

KWALIFIKACJE:

 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczaniu drugiego przedmiotu.

 

W PROGRAMIE:

 

 1. Historia etyki
 2. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 3. Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 4. Logika
 5. Epistemologia
 6. Wprowadzenie do religioznawstwa
 7. Filozofia poznania
 8. Socjologia moralności
 9. Psychologia moralności
 10. Współczesne nurty w filozofii
 11. Współczesne teorie etyczne
 12. Etyka w kulturach świata
 13. Analiza tekstu filozoficznego
 14. Metody analizy problemów etycznych w literaturze pięknej
 15. Moralne problemy współczesności
 16. Nowe ruchy religijne
 17. Elementy prawa wyznaniowego
 18. Metodyka etyki na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i szkoły podstawowej
 19. Metodyka etyki na poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalnym
 20. Etyka wobec problemów współczesności
 21. Metodyka nauczania filozofii
 22. Problemy etyczne kultury
 23. Seminarium dyplomowe
 24. Praktyka pedagogiczna

 Liczba godzin: 350

 

Praktyka w wymiarze 60 godzin realizowana w formie praktyki pedagogicznej w szkole. Praktyka pedagogiczna w szkole jest obligatoryjna dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki i/lub filozofii w szkole jako kolejnego przedmiotu.

 

Praca

Studia Podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczaniu drugiego przedmiotu. Po ukończeniu studiów nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów: „filozofia” - na poziomie ponadgimnazjalnym, „etyka” - na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnym.

Opłaty

Koszt: 2900 zł - czesne płatne w 8 ratach  w nieprzekraczalnych

Czas trwania: 3 semestry/350 godz.

Liczba ECTS: 90

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerem kierunku jest Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Katedra Pedagogiki

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kształcimy nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów: „filozofia” - na poziomie ponadgimnazjalnym, „etyka” - na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnym.