Fizyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Fizyka  – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

 

Cel:

 

Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki  na  III i  IV etapie edukacyjnym.

 

Uczestnicy:

 

Studia skierowane są  do  osób  posiadających równocześnie: dyplom licencjata  lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera  w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych   lub innych   studiów,  w programie których  występowały  przedmioty matematyczne  lub fizyka  w wymiarze co najmniej jednego  semestru.

 

Uzyskane kwalifikacje:

 

Uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Absolwenci studiów podyplomowych  Fizyka   ukształtują  również umiejętności w zakresie:

- znajomości  technik  fizyki  wyższej pozwalających na zrozumienie,  opisywanie, modelowanie i   rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,

- poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania  materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z  fizyki,

- samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia  fizycznego,

- planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z  fizyki,

- indywidualizacji pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z  fizyki,

- samodoskonalenia wiedzy  fizycznej,

- pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy  z fizyki.

 

Program:

Moduł 1  Elementy fizyki teoretycznej

Wprowadzenie do fizyki

Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej

Mechanika teoretyczna

Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

Elektryczność i magnetyzm

Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego

Elementy fizyki kwantowej

Elementy fizyki jądrowej

Wybrane zagadnienia z astronomii

Elektrodynamika i optyka

 

Moduł  2 Dydaktyka fizyki

Programy użytkowe i techniki multimedialne

Metodyka nauczania fizyki na III etapie edukacyjnym

Metodyka nauczania fizyki na IV etapie edukacyjnym

Warsztat umiejętności interpersonalnych

 

Moduł  3 Fizyka w praktyce szkolnej 

Eksperymenty i doświadczenia

Praktyki – III etap edukacyjny

Praktyki – IV etap edukacyjny

 

Czas trwania: 3 semestry realizowane w ciągu jednego roku.

350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

 

Praca

Uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Absolwenci studiów podyplomowych  Fizyka   ukształtują  również umiejętności w zakresie:

- znajomości  technik  fizyki  wyższej pozwalających na zrozumienie,  opisywanie, modelowanie i   rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,

- poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania  materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z  fizyki,

- samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia  fizycznego,

- planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z  fizyki,

- indywidualizacji pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z  fizyki,

- samodoskonalenia wiedzy  fizycznej,

- pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy  z fizyki.

 

Opłaty

Czesne: 3900 zł (Czesne płatne w 8 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x300zł, 6x500zł, 1x300zł)

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły