Geografia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Geografia – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)


Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania z geografii.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania geografii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

 

Program:

 • Astronomiczne podstawy geografii

 • Dydaktyka geografii

 • Geografia ekonomiczna

 • Geografia fizyczna Polski

 • Geografia regionalna Polski

 • Geografia regionalna świata

 • Geografia społeczna

 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

 • Geologia z elementami gleboznawstwa

 • Geomorfologia

 • Hydrografia

 • Kartografia i teledetekcja

 • Meteorologia i klimatologia

 • Podstawy GIS

 • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia

 

Czas trwania: 3 semestry realizowane w ciągu jednego roku.

350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Praca

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania geografii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

Opłaty

Czesne: 3300 zł (Czesne płatne w 6 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x600zł, 3x500zł, 1x300zł

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły