Historia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Historia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

 

Cel studiów:

Studia umożliwiają zdobycie pełnych kompetencji i uprawnień do nauczania przedmiotu historia.

W trakcie studiów studenci zostają zapoznani z pełnym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Pozwala to nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa w szkołach wszelkich typów i szczebli.

 

Uczestnicy:

Studia podyplomowe  przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są osoby, które planują zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w szkole jako nauczyciele historii. 

 

Uzyskane kwalifikacje:

Program studiów podyplomowych  umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu historia Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii.

 

Program:

•Wstęp do badań historycznych

•Metodologia historii i historia historiografii

•Historia starożytna ziem polskich

•Historia starożytna powszechna

•Historia średniowieczna powszechna

•Historia średniowieczna Polski

•Historia nowożytna powszechna do 1789 r.

•Historia nowożytna Polski do 1795 r.

•Historia nowożytna powszechna 1789 – 1918

•Historia nowożytna Polski 1795 – 1918

•Historia najnowsza powszechna 1918 – 1945

•Historia najnowsza Polski 1918 – 1944

•Historia najnowsza powszechna po 1945 r.

•Historia najnowsza Polski po 1944 r.

•Historia Śląska

•Dydaktyka historii oraz historii i społeczeństwa

 

Czas trwania: :3 semestry realizowane w ciągu jednego roku 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Praca

Program studiów podyplomowych  umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu historia Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii.

Opłaty

Czesne: 3200 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x300zł, 2x300zł, 1x500zł,  3x600zł, 1x300zł

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły